งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รำวงมาตรฐาน. ที่มาของรำวงมาตรฐาน รำวง (Ramwong) เป็นการละเล่นของ ชาวบ้านที่ร่วมเล่นกันเพื่อความสนุกสนานและ ความสามัคคี แต่เดิมเรียกว่า “ รำโทน ” เนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รำวงมาตรฐาน. ที่มาของรำวงมาตรฐาน รำวง (Ramwong) เป็นการละเล่นของ ชาวบ้านที่ร่วมเล่นกันเพื่อความสนุกสนานและ ความสามัคคี แต่เดิมเรียกว่า “ รำโทน ” เนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รำวงมาตรฐาน

2 ที่มาของรำวงมาตรฐาน รำวง (Ramwong) เป็นการละเล่นของ ชาวบ้านที่ร่วมเล่นกันเพื่อความสนุกสนานและ ความสามัคคี แต่เดิมเรียกว่า “ รำโทน ” เนื่อง จากใช้โทนตีประกอบจังหวะในการรำ ต่อมา เพิ่มกรับและ ฉิ่ง แต่ยังไม่มีการขับร้องประกอบ ในการรำ คงรำไปตามจังหวะโทนอย่างเดียว ลักษณะการรำโทนรำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลม ใช้ท่ารำง่าย ๆ สุดแท้แต่ใครจะรำหรือทำท่าใด ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ ขอเพียงแต่ย่ำเท้าให้ลง ตามจังหวะโทน

3 ต่อมาการเล่น “ รำโทน ” ได้พัฒนามาเป็น “ รำวง ” ลักษณะ การรำวง คือ มีโต๊ะตั้งกลางวง ชาย – หญิงรำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลมอย่างมีระเบียบ แต่ยังคงยึดจังหวะโทน เป็นหลัก มีการ ขับร้องเพลงประกอบในการรำ เรียกว่า “ รำวงพื้นบ้าน ” การ รำวงนี้นิยมเล่นในงานเทศกาล หรือ เล่นกันเองด้วยความสนุกสนาน เนื้อหาสาระของเพลง รำวงพื้นเมือง นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยัง สอดแทรกอารมณ์ ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เพลงช่อมาลี เธอรำช่างน่าดู หล่อจริงนะดารา ตามอง ตา ยวนยาเหล ใกล้เข้าไปอีกนิด ฯลฯ

4 ต่อมาในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ. ศ. 2487 ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ปรับปรุงการเล่นรำวงพื้นบ้าน ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นแบบฉบับอันดีงามของนาฏศิลป์ ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการละเล่น พื้นเมือง กรมศิลปากรจึงแต่งบทร้องและ ทำนองเพลงขึ้นใหม่ 4 เพลง คือ 1. งามแสงเดือน 2. ชาวไทย 3. คืนเดือน หงาย 4. รำมาซิมารำ พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่อง ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการเล่นรำวงมาเป็น วงปี่ พาทย์หรือวงดนตรีสากล

5  บทเพลงรำวงมาตรฐานนี้ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องอีก 6 เพลง คือ ดวง จันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญ ฟ้า ยอดชายใจหาญ และ บูชา นักรบ

6 ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงรำวงทั้ง 10 เพลงนั้น คือ คณะอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร ได้ ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ารำให้งดงามถูกต้องตาม หลักนาฏศิลป์ กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐาน ผู้คิด ประดิษฐ์ท่ารำของรำวงมาตรฐาน คือ หม่อมต่วน ( นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก ) ครูมัลลี คงประภัทร์ ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูผัน โมรากุล ต่อมาได้มีการนำรำวงนี้ไปสลับกับวงลีลาศ ทำให้ ชาวต่างประเทศรู้จักรำวง เพื่อให้ประชาชนชาว ไทยได้เล่นกันแพร่หลาย และมีแบบแผนอัน เดียวกัน กรมศิลปากรจึงเรียกว่า “ รำวงมาตรฐาน ”

7 วิธีเล่นรำวงมาตรฐาน 1. แสดงเป็นคู่ ชาย – หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ สถานที่ 2. ก่อนเริ่มรำ หญิง – ชาย ทำความเคารพกันด้วยการ ไหว้ หรือ หญิงพนมมือไหว้ ชายโค้ง 3. ก่อนรำแต่ละเพลง ดนตรีนำ 1 วรรค เพื่อให้การเดิน เท้าในจังหวะแรกพร้อมเพรียงกัน 4. มีความพร้อมเพรียงในการรำ ระยะคู่ไม่ห่างหรือชิด กันเกินไป 5. ใช้ท่ารำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเพลง 6. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะออกจากวงรำ

8 การแต่งกายรำวงมาตรฐาน มี 3 แบบ 1. แบบพื้นเมือง ชาย นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม มีผ้าคาดเอว หญิง นุ่งผ้าโจงกระเบน ห่มสไบอัดจีบ คาดเข็มขัด

9 2. แบบไทยพระราชนิยม ชาย สวมกางเกงขายาว ใส่เสื้อพระราชทาน ( แขนยาวหรือสั้นก็ได้ ) สวมรองเท้า ( แบบที่ 1) ชาย นุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เสื้อราชประแตน สวมรองเท้า ถุงเท้ายาว ( แบบที่ 2) หญิง แต่งชุดไทยเรือนต้น และชุดไทยสมัย รัชกาลที่ 5 สวมรองเท้า

10 แบบที่ 1 แบบที่ 2

11 3. แบบสากลนิยม ชาย แต่งชุดสูทสากล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไท สวมรองเท้า หญิง ชุดไทย

12 เพลงรำวงมาตรฐาน และท่ารำ 1. เพลงงามแสงเดือน ชายและหญิง ท่าสอดสร้อยมาลา

13 2. เพลง ชาวไทย ชายหญิง ท่าชักแป้งผลัดหน้า

14 3. รำมาซิมารำ ชายและหญิง ท่ารำส่าย

15 4. เพลงคืนเดือนหงาย ชายและหญิง ท่า สอดสร้อยมาลาแปลง

16 5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ชายและหญิง แขกเต้าเข้ารังและ ผาลาเพียงไหล่

17 6. เพลงดอกไม้ ของชาติ ชายและหญิง ท่ารำยั่ว

18 7. เพลงหญิงไทยใจงาม ชายและหญิง พรหมสี่หน้า ยูงฟ้อน หาง

19 8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชายและหญิง ช้างประสานงา และ จันทร์ทรงกลด

20 9. เพลงยอดชายใจหาญ ชาย ท่าจ่อเพลิงกาฬ หญิง ท่าชะนีร่ายไม้

21 10. เพลงบูชานักรบ ครึ่งเพลงแรก ครึ่งเพลงหลัง ชาย : จันทร์ทรงกลด หญิง : ขัดจางนาง ชาย : ขอแก้ว หญิง : ล่อแก้ว


ดาวน์โหลด ppt รำวงมาตรฐาน. ที่มาของรำวงมาตรฐาน รำวง (Ramwong) เป็นการละเล่นของ ชาวบ้านที่ร่วมเล่นกันเพื่อความสนุกสนานและ ความสามัคคี แต่เดิมเรียกว่า “ รำโทน ” เนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google