งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัมภีร์ซุนหวู่ กล่าวไว้ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อย ครั้ง ชนะร้อยครั้ง ผู้ชนะออกรบเมื่อแน่ใจว่าชนะ ผู้แพ้ออก รบโดยหวังว่าจะชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัมภีร์ซุนหวู่ กล่าวไว้ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อย ครั้ง ชนะร้อยครั้ง ผู้ชนะออกรบเมื่อแน่ใจว่าชนะ ผู้แพ้ออก รบโดยหวังว่าจะชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คัมภีร์ซุนหวู่ กล่าวไว้ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อย ครั้ง ชนะร้อยครั้ง ผู้ชนะออกรบเมื่อแน่ใจว่าชนะ ผู้แพ้ออก รบโดยหวังว่าจะชนะ

3

4

5

6

7 9Qs ระดับความสามารถ 9 ด้าน ของผู้นำยุค ใหม่ AQ BQ CQ EQ IQ MQ PQ SQ VQ Intelligence Quotient ด้าน เชาวน์ปัญญา Emotional Quotient ด้านอารมณ์ จิตใจ Adversity Quotient ด้านฝ่าฟันอุปสรรค Moral Quotient ด้านคุณธรรม Spiritual Quotient ด้านจิตวิญญาณ น้ำใจ Business Quotient ด้านเชิงธุรกิจ Cultural Quotient ด้านวัฒนธรรมองค์กร Political Quotient ด้านการเมือง Value Quotient ด้านการเพิ่มคุณค่า

8 คัมภีร์ซุนหวู่ กล่าวไว้ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อย ครั้ง ชนะร้อยครั้ง ผู้ชนะออกรบเมื่อแน่ใจว่าชนะ ผู้แพ้ออก รบโดยหวังว่าจะชนะ

9

10 ต้องรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ชอบการตำหนิ ไม่ชอบการตำหนิ อุปนิสัย / ความนึก คิดเป็นไปตามวัย อุปนิสัย / ความนึก คิดเป็นไปตามวัย ชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ชอบความเด่น ชอบความเด่น ไม่ชอบการ โต้แย้ง ไม่ชอบการ โต้แย้ง ถ้าคนอื่นแย่จะ รู้สึกมันมาก ถ้าคนอื่นแย่จะ รู้สึกมันมาก ชอบคนอื่นพูดเรื่อง ที่ตนสนใจ ชอบคนอื่นพูดเรื่อง ที่ตนสนใจ ทุกคนมักสนใจ ตัวเอง ทุกคนมักสนใจ ตัวเอง ทุกคนชอบความ เป็นกันเอง ทุกคนชอบความ เป็นกันเอง ชอบให้คนอื่นฟัง เราพูด ชอบให้คนอื่นฟัง เราพูด

11 Needs ความต้องการ Obstacles อุปสรรค Incentive สิ่งล่อใจ Drive แรงขับ Need-Incentive-Drive Theory

12 ความต้องการสัมฤทธิ์ของตน ความต้องการความนับถือ ความต้องการทางสังคม ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางด้านร่างกาย PhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-Actualizationความพึงพอใจได้รับการตอบสนอง ความต้องการขั้นสูง PhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-ActualizationPhysiologicalSafetySocialEsteemSelf-Actualization

13 กระบวนการรับรู้ กระบวนธรรม กระบวนการรับรู้บริสุทธ์กระบวนสังสารวัฏ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 กาลามสูตร 1. อย่าปลงใจเชื่อโดย การฟัง ( เรียน ) ตามกันมา 2. อย่าปลงใจเชื่อโดย การถือสืบๆกันมา 3. อย่าปลงใจเชื่อโดย การเล่าลือ 4. อย่าปลงใจเชื่อโดย การอ้างตำรา 5. อย่าปลงใจเชื่อโดย ตรรกะ สูตร ฏษ, ษฒษศู ๖ณ 6. อย่าปลงใจเชื่อโดย การอนุมาน 7. อย่าปลงใจเชื่อโดย การคิดตรองตามแนว เหตุผล 8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับ ทฤษฏีของตน 9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็น รูปลักษณะน่าเชื่อ 10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่าท่าน สมณะนี้เป็นครูของเรา

24 ผลลัพธ์

25


ดาวน์โหลด ppt คัมภีร์ซุนหวู่ กล่าวไว้ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อย ครั้ง ชนะร้อยครั้ง ผู้ชนะออกรบเมื่อแน่ใจว่าชนะ ผู้แพ้ออก รบโดยหวังว่าจะชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google