งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคภัยไข้เจ็บในสุนัข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคภัยไข้เจ็บในสุนัข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคภัยไข้เจ็บในสุนัข
นายสัตวแพทย์วิวรรธน์ ตรีครุธพันธุ์(หมอเต้ย)

2 การทำวัคซีนป้องกันโรคในลูกสุนัข
อายุ 6 สัปดาห์ วัคซีนโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบ(Puppy vaccineเข็ม1) อายุ 8 สัปดาห์ วัคซีนโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบ(Puppy vaccineเข็ม2) อายุ 12 สัปดาห์ วัคซีนโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ ฉี่หนู หวัดหลอดลมอักเสบ (วัคซีนรวม5โรคเข็ม1)

3 อายุ 12 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า(เข็ม1)
อายุ 16 สัปดาห์ วัคซีนโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ ฉี่หนู หวัดหลอดลมอักเสบ (วัคซีนรวม5โรคเข็ม2) อายุ 4-6 เดือนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า(เข็ม2) ทุก 1 ปีฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำทุกปี ป้อนถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจทุกเดือน

4 ใบประวัติการฉีดวัคซีน

5 โรคไข้หัดสุนัข Canine distemper virus
อาการ มีไข้ ท้องเสีย ไอ จาม มีน้ำมูกและขี้ตามาก ฝ่าเท้าและจมูกแห้งจนลอก มีอาการทางระบบประสาทเช่น ชัก กล้ามเนื้อกระตุก เดินไม่ได้ ไม่รู้สึกตัว จนถึงเสียชีวิต

6

7 โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส
Canine viral enteritis from Parvo virus อาการ อาเจียน ท้องเสียเป็นมูกเลือด เหม็นคาว ถ่ายไม่หยุดจนอาจเสียชีวิตด้วยภาวะขาดน้ำ

8

9 โรคพิษสุนัขบ้า Rabies Virus เป็นโรคที่ติดต่อสู่มนุษย์
อาการ น้ำลายยืด นิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยน ซึมหรือดุร้ายมากกว่าปกติ ขากรรไกรแข็ง เสียชีวิต

10

11 โรคฉี่หนู Leptospirosis เป็นโรคที่ติดต่อสู่มนุษย์
อาการมีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร ตัวเหลือง ไตวาย ตับวาย เสียชีวิต

12

13 ภาวะลูกสะบ้าเคลื่อนหลุด
Patellar luxation พบมากในสุนัขพันธุ์เล็ก โดยพบลูกสะบ้าเคลื่อนหลุดเข้าด้านใน ทำให้สุนัขเจ็บบริเวณหัวเข่า และยกขาข้างที่เจ็บ

14

15 ภาวะขาหัก Bone fracture (close or open)
เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเช่น รถชน ตกจากที่สูง ถูกตีด้วยของแข็ง

16

17 Open Fracture!!!

18 กระดูกสันหลังหักหรือเคลื่อน
Vertebral fracture or luxation เกิดจากอุบัติเหตุเช่นกัน อาจทำให้สุนัขเดินไม่ได้ พิการไปตลอดชีวิต

19

20

21

22 โรคข้อสะโพกเสื่อม ข้อสะโพกอักเสบ
Hip dysplasia เกิดจากพันธุกรรม การเลี้ยงดูและลักษณะพื้นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

23

24

25 โรคโพรงสมองคั่งน้ำ Hydrocephalus พบในสุนัขพันธุ์เล็กโดยเฉพาะชิวาวา
อาการชัก ทรงตัวไม่ได้

26

27

28 โรคตาแห้ง Keratoconjunctivitis Sicca
พบในสุนัขพันธุ์ตาโปน และตัดขนไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพันธุ์ ชิสุห์

29

30

31

32 โรคช่องหูอักเสบ Otitis Externa เกิดจากเชื้อยีสต์ รา แบคทีเรีย

33

34


ดาวน์โหลด ppt โรคภัยไข้เจ็บในสุนัข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google