งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง การออกแบบ การเรียนรู้ เราไปกัน เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง การออกแบบ การเรียนรู้ เราไปกัน เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง การออกแบบ การเรียนรู้ เราไปกัน เลย

2 ความรู้ รอบตัว ทั่วไป แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่ บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบ หลังเรียน ปิด โปรแกร ม โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

3 ข้อ 1 สัตว์อะไรมี ปีก ก. แ มว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

4 ถูกต้ อง ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

5 ยังไม่ ถูกจ้า

6 ข้อ 2 ข้อใดคือสัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำ ก. แ ย้ ข. กบ ค. กิ้งก่า ง. ตัวเงินตัว ทอง โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

7 ถูกต้ อง กลับไป เมนูหลัก โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

8 ยังไม่ ถูกจ้า โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง กลับไป เมนูหลัก

9 สัตว์ปีก สัตว์ปีก คือ สัตว์ที่มี 2 เท้า และปีก 1 คู่ มีขนปกคลุม ร่างกายทั้งหมด โดยสัตว์ปีก เกือบทุกชนิดสามารถที่จะบิน ได้ เช่น นกชนิดต่างๆ แต่บาง ชนิดไม่สามารถบินได้ เช่น นกกระจอกเทศ สัตว์ปีก หายใจด้วยปอด โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง หน้า ต่อไป กลับไป เมนูหลัก

10 สัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หมายถึง สัตว์ที่ สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบน บก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็นมันชื้นตลอดเวลา ไม่มี เกล็ด นิ่ม สัตว์เหล่านี้โดยมากจะ ออกลูกเป็นไข่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น สัตว์น้ำที่หากินในน้ำ เมื่อได้ขนาด พอสมควร หางจะเริ่มหดลง ขาจะงอก ขึ้น และจะย้ายที่หากินขึ้นมาบนบก การสืบพันธ์จะอาศัยเพศ โดยจะ วางไข่ในน้ำ จากนั้นตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อ ออกมาผสม โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง หน้าที่ แล้ว กลับไป เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt โดย... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง การออกแบบ การเรียนรู้ เราไปกัน เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google