งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)
ส่วนประกอบของพืช จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)

2 เมนูหลัก จุดประสงค์ เข้าสู่บทเรียน แบบฝึก/ใบงาน

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของพืชได้ 2. บอกชื่อและหน้าที่ของแต่ละส่วนได้ถูกต้อง

4 ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้าง
ส่วนประกอบของพืชโดยทั่วไปมี 5 ส่วนประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก และผลแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

5 ราก เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของพืช รากพืชส่วนมากหยั่งสู่พื้นดินหรือแทงลงในดิน รากมีหลายชนิด ได้แก่ รากแก้ว รากแขนง รากฝอย รากขนอ่อน หน้าที่ของราก 1. ดูดน้ำและอาหาร 2. ยึดลำต้น 3. เป็นทางลำเลียงอาหาร

6 ลำต้น เป็นส่วนเชื่อมต่อจากราก มีข้อ ปล้อง   ส่วนมากลำต้นมักมีสีเขียว  และสีน้ำตาล หน้าที่ของลำต้น  คือ 1. ชูกิ่ง ก้าน ใบ และดอกให้ได้รับแสงแดด เป็นทางเดินของอาหารและน้ำจากรากไปสู่ใบ สะสมอาหาร เช่น อ้อย ขิงข่า แห้ว กระบองเพชร ใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้ เช่น โหระพา พลูด่าง

7 ใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มีลักษณะแตกต่างกันออกไป หน้าที่ของใบ
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มีลักษณะแตกต่างกันออกไป หน้าที่ของใบ 1. ปรุงอาหาร 2. หายใจ 3. คายน้ำ

8 ดอก หน้าที่สำคัญของดอกคือ การสืบพันธ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้จะรอดเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมียเรียกว่า การปฏิสนธิ

9 ผลและเมล็ด ทำหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด   ผลเปลี่ยนแปลงมาจากรังไข่   ภายหลังจากที่ดอกได้รับการปฏิสนธิแล้วผลของพืชบางชนิดมีเนื้อมากจึงใช้รับประทานได้   เช่น   มะม่วง  ทุเรียน  มะละกอ  ฯลฯ  บางชนิดไม่มีเนื้อเลยมีแต่เมล็ด  เช่น  ข้าว   ข้าวโพด  ส่วนที่เป็นกาบก็คือ  รังไข่ที่เจริญขึ้นแต่ไม่มีเนื้อ  กาบมะพร้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจริญมาจากรังไข่เหมือนกัน

10 แบบฝึก/แบบทดสอบ ลองตอบคำถามดูนะคะ

11 ดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์
ใช่ ไม่ใช่

12 ข้อใดไม่ใช่ดอกสมบูรณ์เพศ
ก. มะเขือ ข. กุหลาบ ค. ตำลึง ง. ต้อยติ่ง

13 นักเรียนตอบถูกค่ะ

14 ผิด..ลองใหม่นะ

15 แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google