งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบ ของพืช จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบ ของพืช จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบ ของพืช จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38)

2 เมนูหลัก จุดประสงค์ เข้าสู่ บทเรียน แบบฝึก / ใบ งาน

3 จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของพืชได้ 2. บอกชื่อและหน้าที่ของแต่ละ ส่วนได้ถูกต้อง

4 ส่วนประกอบของพืชโดยทั่วไปมี 5 ส่วนประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก และผลแต่ละส่วนมีหน้าที่ แตกต่างกันออกไป

5 ราก เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของพืช รากพืชส่วนมาก หยั่งสู่พื้นดินหรือแทงลงในดิน รากมีหลาย ชนิด ได้แก่ รากแก้ว รากแขนง รากฝอย รากขนอ่อน หน้าที่ของราก 1. ดูดน้ำและอาหาร 2. ยึดลำต้น 3. เป็นทางลำเลียงอาหาร

6 ลำต้น

7 ใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มี ลักษณะแตกต่างกันออกไป หน้าที่ของใบ 1. ปรุงอาหาร 2. หายใจ 3. คายน้ำ

8 ดอก หน้าที่สำคัญของดอกคือ การสืบพันธ์ ซึ่ง จะเกิดขึ้นเมื่อละอองเกสรตัวผู้ตกลงบน ยอดเกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้จะรอดเข้าไป ผสมกับไข่ของเกสรตัวเมียเรียกว่า การ ปฏิสนธิ

9 ผลและเมล็ด

10

11 ดอกทำหน้าที่ในการ สืบพันธุ์ ใช่ ไม่ใช่

12 ข้อใดไม่ใช่ดอกสมบูรณ์เพศ ก. มะเขือ ข. กุหลาบ ค. ตำลึง ง. ต้อยติ่ง

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบ ของพืช จัดทำโดย นางกุลธิดา จินดา โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google