งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

2 บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ผู้สนใจการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษา ทบทวน และ ทดสอบความรู้ของตนเอง ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนหัวข้อต่างๆ บนหน้าจอ โดยการคลิกเข้าไปในหัวข้อต่างๆ

3 หัวข้อพยาธิสรีรภาพ และ การใช้ Inhaled bronchodilator ควรมี head phone ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อฟังเสียงการอธิบายประกอบ เมื่อผู้เรียนเรียนจบในหัวข้อแล้วให้คลิก “Back” ที่มุมซ้ายของ Home Page เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

4 ผู้เรียนสามารถทบทวนข้อมูลพื้นฐานระบบทางเดินหายใจจากหัวข้อแหล่งข้อมูลพื้นฐานได้
ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ก่อนเรียนและเมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำการทดสอบความรู้หลังเรียนได้ตามหัวข้อที่เมนูหลัก หนู..หนู สู้ สู้ !


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google