งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว

2 ชื่อ – สกุล นางสาวรมิดา ธนาเดชหิรัญ
ชื่อเล่น ตุ๋ย วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2520 สถานภาพ สมรส ที่อยู่ /1 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ครุศาสตร์บัณฑิต เอกจิตวิทยาและการแนะแนว) ประวัติการทำงาน พ.ศ – 2551 นักวิชาการงานบริการสุขภาพ รับผิดชอบงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา สังกัดหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ – 2553 ทำงานอาชีพอิสระ (ไดเรคเซลล์) พ.ศ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

4


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google