งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ – สกุลนางสาวรมิดา ธนาเดชหิรัญ ชื่อเล่นตุ๋ย วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2520 สถานภาพสมรส ที่อยู่ 164/1 ม.10 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน ประวัติการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ – สกุลนางสาวรมิดา ธนาเดชหิรัญ ชื่อเล่นตุ๋ย วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2520 สถานภาพสมรส ที่อยู่ 164/1 ม.10 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน ประวัติการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ – สกุลนางสาวรมิดา ธนาเดชหิรัญ ชื่อเล่นตุ๋ย วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2520 สถานภาพสมรส ที่อยู่ 164/1 ม.10 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่า ยางหน่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

3 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( ครุศาสตร์บัณฑิต เอกจิตวิทยา และการแนะแนว ) ประวัติการทำงาน พ. ศ. 2544 – 2551 นักวิชาการงานบริการสุขภาพ รับผิดชอบงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา สังกัดหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ. ศ. 2551 – 2553 ทำงานอาชีพอิสระ ( ไดเรค เซลล์ ) พ. ศ. 2555 - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการ นักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

4


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ – สกุลนางสาวรมิดา ธนาเดชหิรัญ ชื่อเล่นตุ๋ย วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2520 สถานภาพสมรส ที่อยู่ 164/1 ม.10 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน ประวัติการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google