งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการมูลฝอย 7 จังหวัดในเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการมูลฝอย 7 จังหวัดในเขต 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการมูลฝอย 7 จังหวัดในเขต 12

2 จำนวนบ่อขยะ รวม จังหวัด จำนวน อปท. ทั้งหมด ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ทั้งหมด
กำจัดถูกหลัก ร้อยละ ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล รวม ตรัง 99 645 119.1 18.47 2 21 23 พัทลุง 73 502.84 145.39 28.91 1 22 สงขลา 140 1,597.17 639.15 40.02 4 27 31 สตูล 41 285 77.68 27.26 8 10 ปัตตานี 113 619.56 158.64 25.61 38 39 ยะลา 63 533.83 187.42 35.11 15 16 นราธิวาส 88 711 144.18 20.28 19 รวมเขต 12 617 4,894.40 1,471.56 30.07 13 149 162

3 จังหวัดที่ดำเนินการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยขยะ
1.เทศบาลนครหาดใหญ่ กำจัดขยะจำนวน 300ตัน/วัน ผลิตพลังงานไฟฟ้า 7 เมกกะวัตต์

4 จังหวัดที่ดำเนินการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยขยะ
2. จังหวัดพัทลุง 2.1 เทศบาลเมืองพัทลุง อยู่ระหว่างการทำประชาคม 2.2 เทศบาลตำบลแม่ขรี อยู่ระหว่างดำเนินการให้เอกชนดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกกะวัตต์ โดยรับขยะจากเทศบาลและอบต.ใกล้เคียง

5 ระบบรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
บริษัทเซฟวัน กรีนเทค บริษัทเซฟกรีน บริษัทสยามกรีนเทค บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์ บริษัท เซาเทิร์นกรีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ เทศบาลนครยะลา เอกชนในพื้นที่ที่รพ.จ้าง

6 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
1. บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์ 2. บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้ 3. เทศบาลนครยะลา 4. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 5. เครื่องอบไอน้ำรพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา และรพ.มอ. 6. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ รพ.ศรีนครินทร์, รพ.เขาชัยสน, รพ.ละงู, รพ.ทุ่งหว้า, รพ.โคกโพธิ์,รพ.ตากใบ และรพ.แว้ง

7 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้
บริษัท เอ็น.วาย.คอลเซาว์ มาสีเตาะ เซฟ เวิร์ล กรีน บริษัทเซฟวัน กรีนเทค ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้ กำจัด กำจัด

8 24,434 กิโลกรัมต่อเดือน 814 กก./ วัน 412 บริษัท เซฟวัน กรีนเทค
สถานพยา บาล ค่าเก็บขนและค่ากำจัด บาทต่อกิโลกรัม (ขึ้นกับระยะทาง) การขนส่งมูลฝอย ติดเชื้อ จังหวัด สถานพยาบาล ปริมาณ (กก./วัน) สงขลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนาทวี 412 โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลควนเนียง ตรัง โรงพยาบาลรวมแพทย์ตรัง สตูล โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลในเครือข่าย รพ.สตูล นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครพัฒน์จำกัด โรงพยาบาลนครินพัฒนเวชจำกัด โรงพยาบาลนครคริสเตียน เทศบาลนครศรีธรรมราช ปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี 239 โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลกะพ้อ โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลแม่ลาน ยะลา โรงพยาบาลกรงปินัง โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลกาบัง นราธิวาส โรงพยาบาลศรีสาคร สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎธานี 163 การ กำจัด บริษัท เซฟวัน กรีนเทค เตาเผาบริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ กก./ วัน ขนาดเตาเผา 1 ตันต่อวัน อัตราการเผา 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 24,434 กิโลกรัมต่อเดือน บริษัท เซฟ เวิร์ล กรีน บริษัท เอ็น.วาย.คอลเซาว์ มาสีเตาะ

9 เตาเผา บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้
รถเก็บขนมูลฝอยบริษัท 10 คัน

10 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์
หจก. ทรัพย์มงคลไพบูลย์ บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์ ขนส่ง ขนส่ง บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์ กำจัด กำจัด

11 คิดเหมาค่าเก็บขนและค่ากำจัด เดือนละ 20,000-24,000 บาท
8,649 กิโลกรัมต่อเดือน 11,273 กิโลกรัมต่อเดือน เตาเผา 2 ชุด ชุดที่ 1 จำนวน 2 เตา ชุดที่ 2 จำนวน 1 เตา 2,624 กิโลกรัมต่อเดือน

12 รถเก็บขนบริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์ 4 คัน

13 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ชุดที่ 1 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ชุดที่ 2 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท ปาหนันรีสอร์ทแอนเวสดิวิลอปเมนต์

14 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
หจก. ทรัพย์มงคลไพบูลย์ (โรงพยาบาลเจาะไอร้อง) โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 17 กก./วัน 9.2 กก./วัน ขนส่ง โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร กำจัด กำจัด

15 รถเก็บขน หจก. ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 1 คัน

16 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลค่ายอิงยุทธบริหาร
(หจก. ทรัพย์มงคลไพบูลย์) ดำเนินการดูแล และรับกำจัด

17 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่นอกเขตเทศบาลตามระยะทาง หากระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร คิดเหมาครั้งละ 600 บาท หากระยะทางเกิน 50 กิโลเมตร คิดค่าขนส่งเพิ่ม กิโลเมตรละ 12 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ที่รับเก็บขนมูลฝอยให้ กิโลกรัมละ 22 บาท ส่วนนอกเขตเทศบาล (แต่ขนส่งมูลฝอยมากำจัดเอง) ค่ากำจัดกิโลกรัมละ 17 บาท ติดเชื้อแบบหมุน (Rotary Kiln Incinerator) 13,064 กิโลกรัมต่อเดือน ขนาดเตาเผา 6 ตันต่อวัน อัตราการเผา 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

18

19 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลศรีนครินทร์

20 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลเขาชัยสน

21 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลตากใบ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการมูลฝอย 7 จังหวัดในเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google