งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการ ให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการ ให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการ ให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือ แหลมฉบัง ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดังนี้  ท่าเรือกรุงเทพ  เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 719 บาท / ชั่วโมง  เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,814 บาท / ชั่วโมง  ท่าเรือแหลม ฉบัง 1,955 บาท / ชั่วโมง 2. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษของชั่วโมง ไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง 3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยใน ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปี ของปี พ. ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณ อัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการ ให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google