งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04 3 ยโสธร *** 1 4,3002,5003,79388.201,293.08 4 ตาก *** 1 4,3001,0402,04847.621,007.92 5 กำแพงเพชร *** 3 12,9005,1386,07447.09935.73 6 ชัยภูมิ *** 2 8,6007951,58718.45791.52 7 กาญจนบุรี *** 1 4,3003,2853,99292.85707.76 8 อุดรธานี *** 2 8,6002,0402,74631.93706.12 9 สระบุรี ** 1 4,3004081,05624.56648.16 10 สระแก้ว *** 3 12,9004,6955,24540.66549.66

3 3 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 11 ชลบุรี ** 2 8,6004,1894,70554.70515.70 12 สุรินทร์ *** 1 4,3004,9585,471127.23512.75 13 มุกดาหาร ** - 4,3001,8342,26252.60427.36 14 ฉะเชิงเทรา *** 1 4,3001,1451,49334.72348.40 15 พิษณุโลก ** 1 4,3001,5461,85743.18310.90 16 สุราษฎร์ธานี *** 3 12,9005,7465,99846.50252.15 17 บุรีรัมย์ *** 2 8,6001,8112,06123.97250.79 18 ชุมพร *** 1 4,3001,6791,90844.37229.22 19 น่าน *** 1 4,30026849511.50226.99 20 พิจิตร ** - 4,300262475.74220.70

4 4 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 21 ศรีสะเกษ *** 2 8,6001,3351,48917.32154.30 22 นครราชสีมา *** 3 12,9001,0311,1829.17151.72 23 ลำปาง *** 1 4,30066079918.58139.04 24 ร้อยเอ็ด *** 2 8,6004205546.44134.63 25 สตูล ** 1 4,30047860614.09127.57 26 ตราด ** 1 4,3009481,07324.95125.49 27 สุพรรณบุรี *** 1 4,30066778818.32121.10 28 ขอนแก่น *** 1 4,3002,8903,00169.78110.26 29 เชียงราย *** 3 12,9001,8811,98615.40105.44 30 ลพบุรี ** 1 4,3002,5852,66962.0784.02

5 5 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 31 ตรัง ** 1 4,300 3174009.3082.66 32 แพร่ ** 1 4,300 51959313.8074.51 33 สงขลา ** 2 8,600 1,0411,10712.8765.66 34 นครศรี *** 1 4,300 2,1832,23351.9450.88 35 ระยอง ** 1 4,300 3393828.8943.09 36 ระนอง ** 1 4,300 3023307.6728.40 37 พะเยา ** 1 4,300 1,7221,74040.4617.68 38 ปัตตานี * 1 4,300 6200.4513.67 39 พัทลุง ** 1 4,300 61462814.6013.22 40 สุโขทัย *** - 4,300 74375117.488.23

6 6 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 41 ยะลา * 1 4,300-50.125.06 42 อุตรดิตถ์ ** 1 4,3001,507 35.050.01 43 เชียงใหม่ *** 1 4,300146 3.40- 44 เพชรบูรณ์ *** 1 4,3001,737 40.40- 45 แม่ฮ่องสอน * 1 4,300144 3.34- 46 ลำพูน ** 1 4,3001,268 29.50- 47 กาฬสินธุ์ *** 1 4,3001,026 23.87- 48 นครพนม ** - 4,300688 15.99- 49 บึงกาฬ ** 2 8,6002,001 23.27- 50 มหาสารคาม *** 1 4,300754 17.54-

7 7 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 51 เลย *** 2 8,6002,397 27.87- 52 หนองบัวลำภู *** 1 4,300533 12.39- 53 อำนาจเจริญ ** 1 4,300544 12.64- 54 ชัยนาท ** - 4,30085 1.97- 55 ประจวบคีรีขันธ์ ** 1 4,30056 1.31- 56 เพชรบุรี * 1 4,300---- 57 ราชบุรี * - 4,3001,326 30.83- 58 กระบี่ ** 1 4,3002,391 55.60- 59 นราธิวาส * 1 4,300153 3.55- 60 ภูเก็ต * 1 4,300----

8 8 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 61 พังงา ** - 4,3003913858.95(6.40) 62 อุทัยธานี *** 1 4,300391-- (390.55) 63 ปราจีนบุรี ** 1 4,300440--(439.82) 64 หนองคาย *** 2 8,600836--(835.84) 65 จันทบุรี ** 1 4,3001,073--(1,072.83) 66 สกลนคร *** 1 4,3001,100--(1,100.05)


ดาวน์โหลด ppt 2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google