งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067, , อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295, , ยโสธร *** 1 4,3002,5003, , ตาก *** 1 4,3001,0402, , กำแพงเพชร *** 3 12,9005,1386, ชัยภูมิ *** 2 8, , กาญจนบุรี *** 1 4,3003,2853, อุดรธานี *** 2 8,6002,0402, สระบุรี ** 1 4, , สระแก้ว *** 3 12,9004,6955,

3 3 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 11 ชลบุรี ** 2 8,6004,1894, สุรินทร์ *** 1 4,3004,9585, มุกดาหาร ** - 4,3001,8342, ฉะเชิงเทรา *** 1 4,3001,1451, พิษณุโลก ** 1 4,3001,5461, สุราษฎร์ธานี *** 3 12,9005,7465, บุรีรัมย์ *** 2 8,6001,8112, ชุมพร *** 1 4,3001,6791, น่าน *** 1 4, พิจิตร ** - 4,

4 4 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 21 ศรีสะเกษ *** 2 8,6001,3351, นครราชสีมา *** 3 12,9001,0311, ลำปาง *** 1 4, ร้อยเอ็ด *** 2 8, สตูล ** 1 4, ตราด ** 1 4, , สุพรรณบุรี *** 1 4, ขอนแก่น *** 1 4,3002,8903, เชียงราย *** 3 12,9001,8811, ลพบุรี ** 1 4,3002,5852,

5 5 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 31 ตรัง ** 1 4, แพร่ ** 1 4, สงขลา ** 2 8,600 1,0411, นครศรี *** 1 4,300 2,1832, ระยอง ** 1 4, ระนอง ** 1 4, พะเยา ** 1 4,300 1,7221, ปัตตานี * 1 4, พัทลุง ** 1 4, สุโขทัย *** - 4,

6 6 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 41 ยะลา * 1 4, อุตรดิตถ์ ** 1 4,3001, เชียงใหม่ *** 1 4, เพชรบูรณ์ *** 1 4,3001, แม่ฮ่องสอน * 1 4, ลำพูน ** 1 4,3001, กาฬสินธุ์ *** 1 4,3001, นครพนม ** - 4, บึงกาฬ ** 2 8,6002, มหาสารคาม *** 1 4,

7 7 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 51 เลย *** 2 8,6002, หนองบัวลำภู *** 1 4, อำนาจเจริญ ** 1 4, ชัยนาท ** - 4, ประจวบคีรีขันธ์ ** 1 4, เพชรบุรี * 1 4, ราชบุรี * - 4,3001, กระบี่ ** 1 4,3002, นราธิวาส * 1 4, ภูเก็ต * 1 4,

8 8 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 61 พังงา ** - 4, (6.40) 62 อุทัยธานี *** 1 4, (390.55) 63 ปราจีนบุรี ** 1 4, (439.82) 64 หนองคาย *** 2 8, (835.84) 65 จันทบุรี ** 1 4,3001,073--(1,072.83) 66 สกลนคร *** 1 4,3001,100--(1,100.05)


ดาวน์โหลด ppt 2 ลำดับจังหวัดกล้องแผนงาน 15- มิ. ย.30- มิ. ย. ร้อยละเพิ่มขึ้น 1 นครสวรรค์ *** 2 8,6005,8067,41086.171,604.07 2 อุบลราชธานี *** 3 12,9004,2295,78544.851,556.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google