งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2  26 จังหวัด จำนวน 22,217 ราย ไม่มีเสียชีวิต สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2552 ไม่มี รายงาน 1 – 10 ราย 101 – 1000 ราย > 1000 ราย จังหวัดใหม่ที่มี รายงานผู้ป่วยใน สัปดาห์นี้ มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี 1 ราย นครปฐม 1 ราย ปทุมธานี 4 ราย 11 – 100 ราย

3 จังหวัดรวมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคม สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตรัง พัทลุง สตูล ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ กระบี่ ปทุมธานี 44 กรุงเทพมหานคร 3 21 สมุทรปราการ สระบุรี 2 2 นนทบุรี 11 ศรีสะเกษ 11 อุบลราชธานี 1 1 มุกดาหาร 1 1 พะเยา 1 1 เพชรบูรณ์ 1 1 สุพรรณบุรี 1 1 นครปฐม 1 1 พังงา 1 1 สุราษฎร์ธานี 1 1 รวม

4

5

6 อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายในช่วงมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายเกิน 4 สัปดาห์ที่ ผ่านมา อำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยรายสุดท้ายใน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา - จังหวัดสงขลา : อำเภอเมือง จะนะ สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ่ เทพา นาทวี คลองหอยโข่ง บางกล่ำ นาหม่อม ควนเนียง รัตภูมิ -- จังหวัดนราธิวาส : อำเภอเมือง สุคิริน รือเสาะ ศรีนคร สุไหงปาดี ยี่งอ บาเจาะ ระแงะ สุไหงโกลก - จังหวัดภูเก็ต : อำเภอเมือง ถลาง กะทู้ - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอเมือง จุฬาภรณ์ ปากพนัง ลานสกา - จังหวัดตรัง : อำเภอเมือง ย่านตาขาว ปะเหลียน กันตัง ห้วยยอด วัง วิเศษ นาโยง สิเกา - จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง เมือง ทุ่งหว้า ละงู - จังหวัดยะลา อำเภอเมือง เบตง กรงปินัง รามัน กาบัง บันนังสตา ธาร โต - จังหวัดปทุมธานี : อำเภอลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา ธัญบุรี คลองหลวง อำเภอ ละ 1 ราย - จังหวัดพัทลุง : อำเภอเมือง ศรีบรรพต เขาชัยสน กิ่งศรีนครินทร์ ควน ขนุน ป่าพะยอม - จังหวัดชุมพร : อำเภอเมือง ละแม หลังสวน พะโต๊ะ สวี

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google