งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2  26 จังหวัด จำนวน 22,217 ราย ไม่มีเสียชีวิต สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2552 ไม่มี รายงาน 1 – 10 ราย 101 – 1000 ราย > 1000 ราย จังหวัดใหม่ที่มี รายงานผู้ป่วยใน สัปดาห์นี้ มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี 1 ราย นครปฐม 1 ราย ปทุมธานี 4 ราย 11 – 100 ราย

3 จังหวัดรวมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคม สงขลา 90781666135087834661718 นราธิวาส 699726352654999230479 ปัตตานี 2939874121346729392 ยะลา 2084174353378722457 ตรัง 6813 3156519 พัทลุง 163 2525131 สตูล 125 4382 ภูเก็ต 54 1449 ชุมพร 37 1135 นครศรีธรรมราช 23 72212 อำนาจเจริญ 10 226 กระบี่ 51 13 ปทุมธานี 44 กรุงเทพมหานคร 3 21 สมุทรปราการ 2 1 1 สระบุรี 2 2 นนทบุรี 11 ศรีสะเกษ 11 อุบลราชธานี 1 1 มุกดาหาร 1 1 พะเยา 1 1 เพชรบูรณ์ 1 1 สุพรรณบุรี 1 1 นครปฐม 1 1 พังงา 1 1 สุราษฎร์ธานี 1 1 รวม 2221753555583274049513588

4

5

6 อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายในช่วงมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย รายสุดท้ายเกิน 4 สัปดาห์ที่ ผ่านมา อำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยรายสุดท้ายใน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา - จังหวัดสงขลา : อำเภอเมือง จะนะ สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ่ เทพา นาทวี คลองหอยโข่ง บางกล่ำ นาหม่อม ควนเนียง รัตภูมิ -- จังหวัดนราธิวาส : อำเภอเมือง สุคิริน รือเสาะ ศรีนคร สุไหงปาดี ยี่งอ บาเจาะ ระแงะ สุไหงโกลก - จังหวัดภูเก็ต : อำเภอเมือง ถลาง กะทู้ - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอเมือง จุฬาภรณ์ ปากพนัง ลานสกา - จังหวัดตรัง : อำเภอเมือง ย่านตาขาว ปะเหลียน กันตัง ห้วยยอด วัง วิเศษ นาโยง สิเกา - จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง เมือง ทุ่งหว้า ละงู - จังหวัดยะลา อำเภอเมือง เบตง กรงปินัง รามัน กาบัง บันนังสตา ธาร โต - จังหวัดปทุมธานี : อำเภอลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา ธัญบุรี คลองหลวง อำเภอ ละ 1 ราย - จังหวัดพัทลุง : อำเภอเมือง ศรีบรรพต เขาชัยสน กิ่งศรีนครินทร์ ควน ขนุน ป่าพะยอม - จังหวัดชุมพร : อำเภอเมือง ละแม หลังสวน พะโต๊ะ สวี

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้ ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ( ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google