งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2 : ระบบอุตสาหกรรม ( Industry) 2 : 24 ม.ค. 58 วรสิทธิ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2 : ระบบอุตสาหกรรม ( Industry) 2 : 24 ม.ค. 58 วรสิทธิ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2 : ระบบอุตสาหกรรม ( Industry) 2 : 24 ม.ค. 58 วรสิทธิ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา

2 Industrial Sociology 2 อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ สําคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น อย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการ ดําเนินการ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตที่แตกต่างกันตามวัตถุดิบ ในแต่ละพื้นที่การเลือกทําเลที่ตั้ง เพื่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้าน กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับสภาพ ภูมิประเทศและทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ความนํา ความนํา

3 Industrial Sociology การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จําเป็นที่ต้องมีแผนแม่บทเพื่อที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาที่ ยั่งยืนและสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปและ จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมที่มีในปัจจุบันให้ลดลง

4 Industrial Sociology การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศไทย การปฏิวัติอุตสาหกรรม (อังกฤษ: industrial revolution)อังกฤษ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในบริเตน ใหญ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เกิดขึ้นใน คริสต์ศตวรรษที่ 18 และคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยมีจุดเริ่มจาก เทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำ (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก) ทำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจถูกผลักดันด้วยการ สร้างเรือ เรือกำปั่น รถยนต์ และทางรถไฟ ที่อาศัยเครื่องจักรไอ น้ำ ความเจริญก้าวหน้าแผ่ขยายไปสู่ยุโรปตะวันตกและทวีป อเมริกาเหนือ และส่งผลกระทบทั่วโลกในที่สุดบริเตน ใหญ่เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี คริสต์ศตวรรษที่ 18คริสต์ศตวรรษที่ 19เครื่องจักรไอน้ำถ่านหินเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอเรือเรือกำปั่นรถยนต์ทางรถไฟยุโรปตะวันตกทวีป อเมริกาเหนือ

5 Industrial Sociology เครื่องจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์จุดเริ่มต้น

6 Industrial Sociology การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นวลีที่นักประวัติศาสตร์ใช้เรียก เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว เร็วมากในยุโรป สืบเนื่องมาจากการค้นพบแหล่งพลังงานจากถ่าน หินราคาถูกที่มีเหลือเฟือกับนวัตกรรมทางเครื่องกล คือเครื่องจักร ไอน้ำที่เริ่มด้วยการปั่นด้าย การทอผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์ ฯลฯ ที่ ผลักดันให้เกิดการขยายตัวของแรงงานอย่างมหาศาล ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตที่มากมายมหาศาลและการก้าว กระโดดทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาล รวมทั้งระบบโรงงานและ ขั้นตอนการผลิตและการจัดการแบบใหม่ ปรากฏการณ์ต่างๆ ดังกล่าวทำให้เมืองต่างๆ ในอังกฤษกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ เริ่มแออัด อุตสาหกรรมถ่าน หินเครื่องกลเครื่องจักร ไอน้ำฝ้ายผ้าขนสัตว์เทคโนโลยีอังกฤษอุตสาหกรรม ถ่าน หินเครื่องกลเครื่องจักร ไอน้ำฝ้ายผ้าขนสัตว์เทคโนโลยีอังกฤษอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม

7 Industrial Sociology ช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังกล่าวตกอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2293-2393 โดยเริ่มขึ้นก่อนใน ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมที่มีเมืองขึ้นรองรับ ผลิตภัณฑ์อยู่ทั่วโลกแล้วจึงได้ขยายไปทั่วยุโรป การปฏิวัติ อุตสาหกรรมเริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาใช้ใน การปั่นและทอผ้าฝ้ายและทอผ้าขนสัตว์ในแลงแคชเชียร์ที่ ตั้งอยู่ตอนกลางของสก็อตแลนด์และที่บริเวณภาคตะวันตกของ ยอร์กเชอร์ (Yorkshire) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำเหล่านี้ เกือบทั้งหมดมักตั้งอยู่ในเมือง ทำให้ชุมชนเมืองเติบโตอย่าง รวดเร็วทั้งจากการอพยพของแรงานจากชนบทและจากการ แต่งงานเร็วขึ้นของคนทำงานที่มีรายได้ประจำเพิ่ม ช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังกล่าวตกอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2293-2393 โดยเริ่มขึ้นก่อนใน ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมที่มีเมืองขึ้นรองรับ ผลิตภัณฑ์อยู่ทั่วโลกแล้วจึงได้ขยายไปทั่วยุโรป การปฏิวัติ อุตสาหกรรมเริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาใช้ใน การปั่นและทอผ้าฝ้ายและทอผ้าขนสัตว์ในแลงแคชเชียร์ที่ ตั้งอยู่ตอนกลางของสก็อตแลนด์และที่บริเวณภาคตะวันตกของ ยอร์กเชอร์ (Yorkshire) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำเหล่านี้ เกือบทั้งหมดมักตั้งอยู่ในเมือง ทำให้ชุมชนเมืองเติบโตอย่าง รวดเร็วทั้งจากการอพยพของแรงานจากชนบทและจากการ แต่งงานเร็วขึ้นของคนทำงานที่มีรายได้ประจำเพิ่ม อาณานิคมเครื่องจักรไอน้ำแลงแคชเชียร์สก็อตแลนด์ ยอร์กเชอร์อาณานิคมเครื่องจักรไอน้ำแลงแคชเชียร์สก็อตแลนด์ ยอร์กเชอร์

8 Industrial Sociology นอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าก็เกิดขึ้น ซึ่งแม้จะขยายตัวช้ากว่า แต่ก็ได้ กลายเป็นตัวสำคัญในการขับเศรษฐกิจแห่งการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในยุคที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2373 เป็นต้นมา แต่นัก ประวัติศาสตร์กลับเห็นว่าบทบาทของการตลาด ความมั่นคง ทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการจัดการ ที่เริ่มขึ้นในสมัยนั้นเป็นหัวใจของการขยายตัวอย่างรุนแรงที่ แท้จริงของอุตสาหกรรม และในกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังกล่าวยังทำให้เกิดนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลายคน เช่น อาร์คไรท์ โบลตัน โคร์ต ครอมพ์ตัน ฮาร์กรีฟส์ เคย์ และ วัตต์ นอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าก็เกิดขึ้น ซึ่งแม้จะขยายตัวช้ากว่า แต่ก็ได้ กลายเป็นตัวสำคัญในการขับเศรษฐกิจแห่งการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในยุคที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2373 เป็นต้นมา แต่นัก ประวัติศาสตร์กลับเห็นว่าบทบาทของการตลาด ความมั่นคง ทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการจัดการ ที่เริ่มขึ้นในสมัยนั้นเป็นหัวใจของการขยายตัวอย่างรุนแรงที่ แท้จริงของอุตสาหกรรม และในกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังกล่าวยังทำให้เกิดนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลายคน เช่น อาร์คไรท์ โบลตัน โคร์ต ครอมพ์ตัน ฮาร์กรีฟส์ เคย์ และ วัตต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอการตลาดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอการตลาดเทคโนโลยี

9 Industrial Sociology นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง รวมทั้ง การจัดสร้างสวนสาธารณะก็เป็นผลมาจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรมนี้เช่นกัน ผู้ใช้วลี “การปฏิวัติ อุตสาหกรรม” เป็นคนแรกคือทูตฝรั่งเศสประจำกรุง เบอร์ลินชื่อหลุยส์ Guillaume เมื่อปี พ.ศ. 2342 แต่ผู้ ที่นำมาใช้จนเริ่มแพร่หลายเป็นนักเขียนคอลัมน์ หนังสือพิมพ์ชื่อ Auguste Blanqui เมื่อปี พ.ศ. 2380 รวมทั้ง ฟรีดริช เองเงิลส์ ในหนังสือเรื่อง “สภาพของ ชนชั้นกรรมกรในประเทศอังกฤษ” (พ.ศ. 2388) จากนั้นมาก็ได้มีผู้นำวลีนี้มาใช้แพร่หลายเป็นการถาวร การผังเมืองสวนสาธารณะฝรั่งเศส เบอร์ลินฟรีดริช เองเงิลส์กรรมกรการผังเมืองสวนสาธารณะฝรั่งเศส เบอร์ลินฟรีดริช เองเงิลส์กรรมกร

10 Industrial Sociology การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยน สถานที่ประกอบการในครอบครัวมาเป็นโรงงาน ที่สร้างขึ้นสำหรับการผลิตโดยเฉพาะ และ เปลี่ยนจุดประสงค์ของการผลิตจากการผลิต เพื่อนำมาเลี้ยงชีพเป็นการผลิตเพื่อส่ง สินค้าออกจำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยน สถานที่ประกอบการในครอบครัวมาเป็นโรงงาน ที่สร้างขึ้นสำหรับการผลิตโดยเฉพาะ และ เปลี่ยนจุดประสงค์ของการผลิตจากการผลิต เพื่อนำมาเลี้ยงชีพเป็นการผลิตเพื่อส่ง สินค้าออกจำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปต่อสังคมไทย

11 Industrial Sociology ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สติปัญญาและวัฒนธรรม ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สติปัญญาและวัฒนธรรม

12 Industrial Sociology ผลดีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดระบบโรงงานเพื่อผลิต สินค้าเพิ่มจำนวนขึ้น เกิด แรงงานเพิ่มขึ้นและมาอยู่ รวมกันในเมืองใหญ่ มีรายได้ เพิ่มสูงขึ้น คุณภาพสินค้า และบริการมีคุณภาพขึ้น และ มีการนำวิทยาการเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาใช้เพื่อ ความก้าวหน้าของประเทศ เพิ่มขึ้น ผลเสียของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความไม่เท่า เทียมกันทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศที่พัฒนาและ กำลังพัฒนา เป็นบ่อเกิดของ ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก เนื่องจากต้องการแหล่ง วัตถุดิบและขยายการค้า และ มีการแบ่งชนชั้นคือนายทุนที่ มั่งคั่งกับลูกจ้างผู้ยากไร้ ภายในประเทศ

13 Industrial Sociology แนวคิดทางการเมืองและความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดทางการเมืองและความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้ ส่งผลให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและ การเมือง ดังนี้

14 Industrial Sociology แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ชนชั้นกลางที่เป็นนายทุน อุตสาหกรรมที่มีฐานะอันมั่ง คั่ง ได้ค้นคว้าทฤษฎีทาง เศรษฐกิจระบบเสรีนิยมที่เป็น หลักการให้การผลิตและ การค้าดำเนินไปอย่าง เสรีภาพ รัฐบาลไม่ต้อง แทรกแซงการดำเนินธุรกิจ เพียงแต่รัฐมีหน้าที่ควบคุมให้ การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง มีระเบียบ สนับสนุนให้มี การค้า การแข่งขันและการ ลงทุน แนวคิดสังคมนิยม (Socialism) แนวความคิดแบบสังคม นิยมมุ่งสร้างความเสมอภาค ทางสังคมให้เท่าเทียมกัน มี การแบ่งปันกันในสังคมให้ เท่ากัน ชนชั้นกรรมาชีพเป็น ผู้ผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทฤษฎีความคิดสังคมนิยม โดยคาร์ล มาร์กซ์ และฟรีด ริช เองเกล ได้เขียน คอมมิวนิสต์แมนนิเฟสโต

15 Industrial Sociology ความก้าวหน้าของชาติตะวันตกกับผลกระทบต่อ ประเทศไทย ความก้าวหน้าของชาติตะวันตกกับผลกระทบต่อ ประเทศไทย อิทธิพลของชาติตะวันตกมีผลกระทบต่อ ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ ทรงยินยอมทำ สนธิสัญญาบาว์ริง พ.ศ. 2398 กับประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเอกราชของประเทศ มีการรับเอาวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามา มีการติดต่อค้าขายระหว่าง ประเทศมากขึ้น หลังการทำสนธิสัญญาบาวริง ประเทศไทยต้องยกเลิกพระคลังสินค้าเปลี่ยนเป็น การค้าแบบเสรีดำเนินการโดยเอกชน อิทธิพลของชาติตะวันตกมีผลกระทบต่อ ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ ทรงยินยอมทำ สนธิสัญญาบาว์ริง พ.ศ. 2398 กับประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเอกราชของประเทศ มีการรับเอาวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามา มีการติดต่อค้าขายระหว่าง ประเทศมากขึ้น หลังการทำสนธิสัญญาบาวริง ประเทศไทยต้องยกเลิกพระคลังสินค้าเปลี่ยนเป็น การค้าแบบเสรีดำเนินการโดยเอกชน

16 Industrial Sociology ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก แบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้า เกิดการเกษตรกรรมเพื่อ ส่งออกแทนการปลูกเพียงเพื่อบริโภค เท่านั้น ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก แบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้า เกิดการเกษตรกรรมเพื่อ ส่งออกแทนการปลูกเพียงเพื่อบริโภค เท่านั้น

17 Industrial Sociology การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ สำคัญคือการที่มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาเปิด ร้านค้า การตั้งโรงสีข้าว การทำป่าไม้ โรงไฟฟ้า การเงิน การธนาคาร มี ธนาคารที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ธนาคารฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์เตอร์แบงก์ และธนาคาร อินโดจีน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ สำคัญคือการที่มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาเปิด ร้านค้า การตั้งโรงสีข้าว การทำป่าไม้ โรงไฟฟ้า การเงิน การธนาคาร มี ธนาคารที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ธนาคารฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์เตอร์แบงก์ และธนาคาร อินโดจีน

18 Industrial Sociology ประเทศไทยได้ตั้งธนาคารเรียกว่า บุคคลัภย์ พ.ศ. 2447 ต่อมาเป็น "แบงก์สยามกัมมาจล" และปัจจุบันเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ **และได้จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องเงินรายได้ขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบ คือ หอ รัษฎากรพิพัฒน์ ได้จัดตั้งพระราชบัญญัติตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ขึ้น ใน พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายได้ของ แผ่นดินมารวมไว้เป็นที่เดียวกัน **กระทรวงพระคลังมหา สมบัติ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ประกาศใช้พระราชบัญญัติกรมพระคลังสินค้ามหาสมบัติ ใน พ.ศ. 2418 ทำให้รายรับ ราย จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไป อย่างเรียบร้อย ประเทศไทยได้ตั้งธนาคารเรียกว่า บุคคลัภย์ พ.ศ. 2447 ต่อมาเป็น "แบงก์สยามกัมมาจล" และปัจจุบันเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ **และได้จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องเงินรายได้ขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบ คือ หอ รัษฎากรพิพัฒน์ ได้จัดตั้งพระราชบัญญัติตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ขึ้น ใน พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายได้ของ แผ่นดินมารวมไว้เป็นที่เดียวกัน **กระทรวงพระคลังมหา สมบัติ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ประกาศใช้พระราชบัญญัติกรมพระคลังสินค้ามหาสมบัติ ใน พ.ศ. 2418 ทำให้รายรับ ราย จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไป อย่างเรียบร้อย

19 Industrial Sociology ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงตั้งโรงกษาปณ์ขึ้น ใน พ.ศ. 2403 และมีการออกพระราชบัญญัติธนบัตร ใน พ.ศ. ใน พ.ศ. 2451 ประเทศไทยประกาศเทียบ ค่าเงินไทยเป็นมาตรฐานทองคำ และสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงตั้ง "คลังออมสิน" และเปลี่ยนมาเป็น "ธนาคารออมสิน" ใน พ.ศ. 2490 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงตั้งโรงกษาปณ์ขึ้น ใน พ.ศ. 2403 และมีการออกพระราชบัญญัติธนบัตร ใน พ.ศ. ใน พ.ศ. 2451 ประเทศไทยประกาศเทียบ ค่าเงินไทยเป็นมาตรฐานทองคำ และสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงตั้ง "คลังออมสิน" และเปลี่ยนมาเป็น "ธนาคารออมสิน" ใน พ.ศ. 2490

20 Industrial Sociology การปรับปรุงการเกษตรกรรมและการชลประทาน ออกประกาศงดเก็บค่าหางข้าวสำหรับ เกษตรกรผู้ที่หักร้างถางพงและทำนาในปีแรก และ จะจัดเก็บในปีที่ 2-4 ไร่ละ หนึ่งเฟื้อง (12 สตางค์) ต่อปี และปีที่ 5 เก็บไร่ละหนึ่งสลึง และสร้างประตู กั้นน้ำ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองเพื่อ เชื่อมต่อกัน และทำให้มีพื้นที่สำหรับการ เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น และสามารถส่งเสริมการปลูก ข้าวได้มากขึ้น เพื่อเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ ออกประกาศงดเก็บค่าหางข้าวสำหรับ เกษตรกรผู้ที่หักร้างถางพงและทำนาในปีแรก และ จะจัดเก็บในปีที่ 2-4 ไร่ละ หนึ่งเฟื้อง (12 สตางค์) ต่อปี และปีที่ 5 เก็บไร่ละหนึ่งสลึง และสร้างประตู กั้นน้ำ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองเพื่อ เชื่อมต่อกัน และทำให้มีพื้นที่สำหรับการ เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น และสามารถส่งเสริมการปลูก ข้าวได้มากขึ้น เพื่อเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ

21 Industrial Sociology ปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปก เกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้อง แก้ไขด้วยการลดและปลดข้าราชการ ยุบหน่วยงาน ลดรายจ่าย ในราชสำนัก และเพิ่มภาษีอากรบางประเภท จนเป็นผลทำให้ เกิดความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นโยบายเศรษฐกิจของคณะราษฎร์ ได้มอบหมายให้หลวง ประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ร่างโครงการ เศรษฐกิจ ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวทางนิยมคอมมิวนิสต์ จึงไม่ นำมาใช้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ประเทศไทยได้รับความกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจอย่าง มาก เกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค เกิดภาวะ เงินเฟ้อเป็นอย่างมาก ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้อง แก้ไขด้วยการลดและปลดข้าราชการ ยุบหน่วยงาน ลดรายจ่าย ในราชสำนัก และเพิ่มภาษีอากรบางประเภท จนเป็นผลทำให้ เกิดความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นโยบายเศรษฐกิจของคณะราษฎร์ ได้มอบหมายให้หลวง ประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ร่างโครงการ เศรษฐกิจ ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวทางนิยมคอมมิวนิสต์ จึงไม่ นำมาใช้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ประเทศไทยได้รับความกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจอย่าง มาก เกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค เกิดภาวะ เงินเฟ้อเป็นอย่างมาก

22 Industrial Sociology การปรับปรุงด้านการสื่อสารและคมนาคมการสื่อสาร ช่วง พ.ศ. 2421 การสื่อสารได้มีการใช้โทรเลขระหว่าง กรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ และกรุงเทพฯกับบางปะอิน พ.ศ. 2426 ได้ตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขและมีการขนส่งทางอากาศ ครั้งแรกใน พ.ศ. 2463 ช่วง พ.ศ. 2424 ได้เปิดใช้กิจการ โทรศัพท์ระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ และ พ.ศ. 2456 ได้มีการใช้วิทยุโทรเลข ช่วง พ.ศ. 2421 การสื่อสารได้มีการใช้โทรเลขระหว่าง กรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ และกรุงเทพฯกับบางปะอิน พ.ศ. 2426 ได้ตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขและมีการขนส่งทางอากาศ ครั้งแรกใน พ.ศ. 2463 ช่วง พ.ศ. 2424 ได้เปิดใช้กิจการ โทรศัพท์ระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ และ พ.ศ. 2456 ได้มีการใช้วิทยุโทรเลข

23 Industrial Sociology การคมนาคม การคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการขุดคลองเพื่อ เชื่อมต่อหลายคลอง เช่น คลองมหาสวัสดิ์ คลอง ภาษีเจริญ คลองเจดีย์บูชา และมีการสร้างถนน มีการ สร้างสะพาน การรถไฟเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทาง รถไฟสร้างเสร็จสายแรกจากกรุงเทพฯถึง นครราชสีมา เป็นระยะทาง 932 กิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการขุดคลองเพื่อ เชื่อมต่อหลายคลอง เช่น คลองมหาสวัสดิ์ คลอง ภาษีเจริญ คลองเจดีย์บูชา และมีการสร้างถนน มีการ สร้างสะพาน การรถไฟเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทาง รถไฟสร้างเสร็จสายแรกจากกรุงเทพฯถึง นครราชสีมา เป็นระยะทาง 932 กิโลเมตร

24 Industrial Sociology การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังโดยส่วนรวม เป็นอย่างมาก สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายการแก้ไข คือ การให้คน ไทยมีงานทำทุกคน และขจัดการครอบงำจากต่างชาติ ส่งเสริมให้คนไทยจับจองที่ดินเป็นของตนเอง และรัฐบาล ควบคุมกิจการขนาดใหญ่ เช่น การป่าไม้ เหมืองแร่. โรงงาน ฟอกหนัง โรงงานยาสูบ เป็นต้น ต่อมาในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ได้กำหนดแผนพัฒนา เศรษฐกิจครั้งแรก เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" มีดังนี้ เศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังโดยส่วนรวม เป็นอย่างมาก สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายการแก้ไข คือ การให้คน ไทยมีงานทำทุกคน และขจัดการครอบงำจากต่างชาติ ส่งเสริมให้คนไทยจับจองที่ดินเป็นของตนเอง และรัฐบาล ควบคุมกิจการขนาดใหญ่ เช่น การป่าไม้ เหมืองแร่. โรงงาน ฟอกหนัง โรงงานยาสูบ เป็นต้น ต่อมาในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ได้กำหนดแผนพัฒนา เศรษฐกิจครั้งแรก เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" มีดังนี้

25 Industrial Sociology " แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ " มีดังนี้ " แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ " มีดังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มุ่งขยายปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า ประปา คมนาคม ชลประทาน การพัฒนาการอุตสาหกรรม และการลงทุน ขจัด ปัญหาการว่างงาน ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ (พ.ศ. 2504 - 2509) มุ่งขยายปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า ประปา คมนาคม ชลประทาน การพัฒนาการอุตสาหกรรม และการลงทุน ขจัด ปัญหาการว่างงาน ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) มุ่งขยายการศึกษาและสาธารณสุข รักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอก ประเทศ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระจายการพัฒนา ออกไปสู่ภูมิภาคที่ห่างไกลในชนบท

26 Industrial Sociology แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) มุ่งการกระจายรายได้ไปสู่คนในชนบทและมีมาตรการในการ พัฒนาสังคมมากขึ้น มุ่งให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน มีการ กำหนดนโยบายประชากรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีการวางแผน ครอบครัว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) มุ่งขยายผลผลิตการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเป็น การส่งออก ปรับปรุงคุณภาพประชากรตลอดจนทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ (พ.ศ. 2520 - 2524) มุ่งขยายผลผลิตการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเป็น การส่งออก ปรับปรุงคุณภาพประชากรตลอดจนทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

27 Industrial Sociology แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค และมีการร่วมมือ ระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาชนบทและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตะวันออกเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาด เพื่อให้สินค้าไทย แข่งขันกับต่างประเทศได้ กระจายรายได้และความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและชนบท เพิ่มประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และมีการ วางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 อย่าง ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2530 - 2534) มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาด เพื่อให้สินค้าไทย แข่งขันกับต่างประเทศได้ กระจายรายได้และความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและชนบท เพิ่มประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และมีการ วางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 อย่าง ต่อเนื่อง

28 Industrial Sociology แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) มุ่งการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นอย่าง ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ กระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท และเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจำกัดการปล่อย สารพิษจากการใช้พลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) มุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดสัดส่วนความยากจน อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต คนในชุมชนเมืองและชนบท ขยายปัจจัยพื้นฐานสู่ภูมิภาค

29 Industrial Sociology แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา และบริหารประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา ประเทศที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้“คนเป็นศูนย์กลาง การ พัฒนา”

30 Industrial Sociology แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง โอกาสและความเสี่ยงต่อการ พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม อาเซียนในปี๒๕๕๘ จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการ เตรียมความ พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31 Industrial Sociology 31 อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทาง เศรษฐกิจในขั้นที่ 2 ที่มีความสําคัญ ต่อ การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะ อุตสาหกรรมเป็นการแปรรูปให้วัตถุดิบ มี มูลค่าสูงขึ้น (Value Added) เพื่อ เป็นสินค้าสู่ตลาดกฎหมายแรงงาน ความหมายของอุตสาหกรรม

32 Industrial Sociology กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 3.1 การทําเหมืองแร่เหมืองหิน หรือกิจการ อื่นที่เกี่ยวกับการขุดแร่ 3.1 การทําเหมืองแร่เหมืองหิน หรือกิจการ อื่นที่เกี่ยวกับการขุดแร่ 3.2 การผลิต เปลี่ยนแปลง ประกอบ ทํา ความสะอาด ซ่อมแซม ตกแต่ง ทําให้ สําเร็จรูป สงวนรักษาดัดแปลงเพื่อจําหน่าย ทําให้แตกหัก รื้อถอนหรือแปรรูป ซึ่งวัตถุ หรือทรัพย์สินและรวมถึงการต่อเรือ 3.2 การผลิต เปลี่ยนแปลง ประกอบ ทํา ความสะอาด ซ่อมแซม ตกแต่ง ทําให้ สําเร็จรูป สงวนรักษาดัดแปลงเพื่อจําหน่าย ทําให้แตกหัก รื้อถอนหรือแปรรูป ซึ่งวัตถุ หรือทรัพย์สินและรวมถึงการต่อเรือ

33 Industrial Sociology 3.3 การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร ทาง รถไฟ ทางรถราง ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบ ท่าเรือ ทางน้ําในประเทศ ถนน อุโมงค์ สะพานท่อระบายน้ํา บ่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ไฟฟ้า ก๊าซ หรือประปา งาน ก่อสร้างอื่น ๆ รวมถึงการวางรากฐานงาน ก่อสร้างโครงสร้างนั้น ๆ 3.3 การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร ทาง รถไฟ ทางรถราง ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบ ท่าเรือ ทางน้ําในประเทศ ถนน อุโมงค์ สะพานท่อระบายน้ํา บ่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ไฟฟ้า ก๊าซ หรือประปา งาน ก่อสร้างอื่น ๆ รวมถึงการวางรากฐานงาน ก่อสร้างโครงสร้างนั้น ๆ

34 Industrial Sociology 3.4 การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางถนน รถไฟ ทางน้ําในประเทศหรือทะเล รวมทั้ง การ ขนถ่ายสินค้าที่อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ท่าเรือ หรือโรงพักสินค้า กล่าวโดยสรุป การ อุตสาหกรรมคือการแปรสภาพวัตถุดิบที่ ดําเนินการโดยใช้เงินลงทุนและแรงงานเป็น จํานวนมาก เพื่อดําเนินการให้ได้เป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพื่อการค้า เช่น การทํา เหมืองแร่ การขุดบ่อน้ํามัน การทําป่าไม้ การ ประมง การเกษตรกรรมและการบริการในเชิง การค้า 3.4 การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางถนน รถไฟ ทางน้ําในประเทศหรือทะเล รวมทั้ง การ ขนถ่ายสินค้าที่อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ท่าเรือ หรือโรงพักสินค้า กล่าวโดยสรุป การ อุตสาหกรรมคือการแปรสภาพวัตถุดิบที่ ดําเนินการโดยใช้เงินลงทุนและแรงงานเป็น จํานวนมาก เพื่อดําเนินการให้ได้เป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพื่อการค้า เช่น การทํา เหมืองแร่ การขุดบ่อน้ํามัน การทําป่าไม้ การ ประมง การเกษตรกรรมและการบริการในเชิง การค้า

35 Industrial Sociology ประเภทของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสามารถจําแนก ได้เป็นหลายขนาดและหลายประเภท ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

36 Industrial Sociology การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาด การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาดสามารถ จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาดสามารถ จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industry) 2 อุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium Scale Industry) 3 อุตสาหกรรมขนาดย่อม (Small Scale Industry)

37 Industrial Sociology 1 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีการใช้เงินลงทุน เป็นจํานวนมาก มีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้น ไปและมีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นจํานวนมาก อุตสาหกรรมประเภทนี่จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมี เทคโนโลยีในระดับสูง มีขั้นตอนในการดําเนินงานหลาย ขั้นตอน เช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกล้า อุตสาหกรรม ผลิตรถยนต์ โดยในประเทศไทยนั้น ได้รับการคาดหมาย ว่าจะให้เป็นเมืองที่มีการผลิตรถยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย (Detroit of Asia) อุตสาหกรรมผลิต เครื่องจักรกล เป็นต้น

38 Industrial Sociology 2 อุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีแรงงานตั้งแต่ 20 คนถึง 50 คนและมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10 - 100 ล้านบาท มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ ทันสมัย เช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมทอผ้า และปั่นด้าย เป็นต้น

39 Industrial Sociology 3 อุตสาหกรรมขนาดย่อม (Small Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีแรงงานและจ้าง งานไม่เกิน 50 คน และมีทรัพย์สินถาวรต่ำกว่า 10 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรม น้ําตาลทราย โรงงานโลหะ โรงกลึง โรงเชื่อม เป็นต้น

40 Industrial Sociology การจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมตาม วิธีการดําเนินงาน สามารถจําแนกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 1 อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติหรือ อุตสาหกรรม เชิงสกัด (Extractive Industry) 2 อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) 3 อุตสาหกรรมการขนส่ง (Transporting Industry) 4 อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry)

41 Industrial Sociology 1 อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติหรือ อุตสาหกรรมเชิงสกัด (Extractive Industry) หมายถึง การสกัดเอา ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และให้มูลค่า ของทรัพยากรชนิดนั้นเพิ่มสูงขึ้น เช่น การสกัด น้ำมันจากปาล์มน้ำมัน การหมักอ้อย และมัน สําปะหลัง เพื่อนํามาผลิตเป็นเอธานอล ใช้ในการ ผลิตก๊าซโซฮอล์การประมง การป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้จัดเป็นอุตสาหกรรมขั้น ปฐมภูมิ

42 Industrial Sociology 2 อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) หมายถึง การนําเอาวัตถุดิบจาก อุตสาหกรรมเชิงสกัดมาผลิตเพื่อให้เป็น ผลิตภัณฑ์ เช่น การนําสินแร่เหล็กมาใช้ในการ ก่อสร้าง การผลิตกระดาษ การทอผ้า เป็นต้น

43 Industrial Sociology 3 อุตสาหกรรมการขนส่ง (Transporting Industry) หมายถึง การดําเนินการเพื่อเป็นการ นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตส่งไปยัง ผู้บริโภค เช่น การรถไฟ การเดินเรือ การ เดินอากาศ เป็นต้น

44 Industrial Sociology 4 อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) หมายถึง การประกอบธุรกิจ ด้านการ ให้บริการ หรืออํานวยความสะดวก เช่น อุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยวและ ระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) ต่าง ๆ เป็นต้น

45 Industrial Sociology การจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะ วัสดุที่นํามาใช้ผลิต ประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะวัสดุที่นํามาใช้ ผลิต สามารถจําแนก ได้แก่ 1 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) 2 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Industry) 3 อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (Tertiary Industry)

46 Industrial Sociology 1 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอา ทรัพยากรธรรมชาติหรือผลผลิตทาง การเกษตร การประมง ป่าไม้เลี้ยงสัตว์ที่ได้มา โดยตรงมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไป เช่น การทําเหมืองแร่ การย่อย หิน การแปรรูปไม้ เป็นต้น

47 Industrial Sociology 2 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอาผลผลิตจาก อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเป็น ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป เช่น การนําสินแร่เหล็กมาทํา เครื่องจักรกล การนําเอธานอลจากการหมักอ้อยไป ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อทําก๊าซโซฮอล์การกลั่น น้ำมันตามจุดเดือดไฮโดรคาร์บอน เพื่อให้ได้น้ำมัน ประเภท ต่าง ๆ เป็นต้น

48 Industrial Sociology 3 อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (Tertiary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอา ผลผลิตของอุตสาหกรรมในขั้นทุติยภูมิมา ให้บริการ เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็นต้น

49 Industrial Sociology การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จําแนกเป็น 1 อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) 2 อุตสาหกรรมเบา (Light Industry)

50 Industrial Sociology 1 อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทําการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากและใช้ทุน แรงงาน และวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก

51 Industrial Sociology 2 อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทําการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ใช้ทุน แรงงาน และ วัตถุดิบน้อยกว่าอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

52 Industrial Sociology ลักษณะอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม จากการรายงานดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ที่จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม อุตสาหกรรม 53 กลุ่ม พบว่าในดัชนีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 7.8 โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์และการถนอมสัตว์น้ํา และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับ โทรทัศน์และวิทยุและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในช่วงที่มาเพิ่มขึ้นจึง สามารถสรุปอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศได้ ดังต่อไปนี้

53 Industrial Sociology 1 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ 6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 7 ผลิตภัณฑ์รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง

54 Industrial Sociology 8 อุตสาหกรรมอาหาร 9 อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 10 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 11 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 12 อุตสาหกรรมยา 13 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 14 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 15 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

55 Industrial Sociology ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอุตสาหกรรม การประกอบอุตสาหกรรมทั้ง อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาต่างก็มี ปัจจัยในการประกอบอุตสาหกรรมที่แตกต่าง กันออกไป แต่สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ การประกอบอุตสาหกรรมทั้ง อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาต่างก็มี ปัจจัยในการประกอบอุตสาหกรรมที่แตกต่าง กันออกไป แต่สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 1 วัตถุดิบ (Material) 1 วัตถุดิบ (Material) คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นปฐมภูมิ เช่น แร่ธาตุป่าไม้ พืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะ ถูกนํามาใช้แปรรูปต่อไป

56 Industrial Sociology 2 ทุน (Capital) คือ ตัวเงินหรือเครดิตที่จะใช้ในการประกอบ อุตสาหกรรมนั้น ๆ ในบางอุตสาหกรรมจําเป็นต้องใช้เงิน ลงทุนมาก เช่น อุตสาหกรรมขนส่งหรือในบางอุตสาหกรรม จําเป็นต้องใช้เงินจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน 3 แรงงาน (Labor) 3 แรงงาน (Labor) คือ กําลังคนในวัยทํางานที่ใช้ในการดําเนินการ อุตสาหกรรม แม้ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศจะเน้น การใช้เครื่องจักรเข้ามาแทน แต่ก็จําเป็นต้องมีแรงงานที่มี ทักษะสูง คอยควบคุมการดําเนินงาน หรืออุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมทอผ้า ก็จําเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจํานวน มากเช่นเดียวกัน

57 Industrial Sociology 4 การขนส่ง (Transportation) คือ การนําเอาวัตถุดิบจากแหล่ง วัตถุดิบหรือจากโรงงานสู่ตลาดเพื่อส่งไปยัง ผู้บริโภค ดังนั้น การขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่ สําคัญในการกําหนดราคาของผลผลิตได้ การ

58 Industrial Sociology ขนส่งในปัจจุบันจะมี 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ 4.1 การขนส่งทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ ทาง รถบรรทุกและทางรถไฟ 4.2 การขนส่งทางน้ำ ได้แก่ ทางเรือ 4.3 การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ทางเครื่องบิน 4.4 การขนส่งทางท่อ ได้แก่ การขนส่งก๊าซ ธรรมชาติการขนถ่ายน้ํามัน 4.5 การขนส่งทางเคเบิ้ล ได้แก่ การขนสินค้าที่อยู่ ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันมาก

59 Industrial Sociology 5 ตลาด (Market) คือ แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ ผู้บริโภค ตลาดจะมีการจําแนกใน หลายลักษณะ

60 Industrial Sociology 6 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 6.1 ที่ดิน โรงงานอุตสาหกรรมควรจะมีที่ดินใน ปริมาณมากและตั้งห่างไกลจากชุมชน พอสมควร หากอุตสาหกรรมนั้นเป็น อุตสาหกรรมหนัก หากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประเภทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชผล โรงงานต้องมีที่ดินใกล้แหล่งตลาดเพราะ ผลผลิตทางการเกษตรหากทิ้งไว้นานอาจ เสื่อมสภาพได้

61 Industrial Sociology 6.2 แหล่งน้ำและการระบายน้ำทิ้ง 6.2 แหล่งน้ำและการระบายน้ำทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะต้อง ใช้น้ำ และมีการระบายน้ำเสีย เช่น อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บางครั้งสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจ ซึมลงดินและปนเปื้อนในแหล่งน้ำทางป้องกัน คือโรงงานต้องมีระบบการบําบัดน้ำเสีย ในทุก โรงงานและตั้งห่างไกลจากแหล่งน้ำใกล้ชุมชน เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

62 Industrial Sociology 6.3 ภาษีและกฎหมายอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม ภายในกับบางประเทศที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน หรือการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ เริ่มต้น รัฐบาลควรจะมีนโยบายทางด้านภาษีที่ ชัดเจน เช่น การเก็บภาษีอุตสาหกรรมที่เริ่มต้น ในปริมาณน้อยหรือ การควบคุมสินค้าประเภท เดียวกันเข้าประเทศเป็นต้น

63 Industrial Sociology 6.4 เครื่องจักรและเทคโนโลยี ปัจจุบันอุตสาหกรรมหนักของ ประเทศต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี สมัยใหม่ เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้สินค้าและบริการ ของผู้บริโภคก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิต สูงขึ้น

64 Industrial Sociology ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่ง อุตสาหกรรมประกอบด้วย ทําเลที่ตั้งของโรงงาน ควรอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ผลิตแล้วตลาดมีจําหน่าย และขนส่งได้สะดวก นอกจากนี้ต้องมีทุนและ เทคนิคในการประกอบการ มีพลังงานพอใช้และมี มาตรการของรัฐบาล เช่น ภาษีและกฎหมาย อุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุนสําหรับการตั้ง โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

65 Industrial Sociology 1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันจะตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบ ได้แก่ การตั้งโรงงานติดชายทะเล 2) โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มหรือจากพืชธรรมชาติจะอยู่ใน ภาคใต้และอยู่ใกล้สวนปาล์ม 3) โรงงานอุตสาหกรรมยางตั้งอยู่ในภาคใต้ 4) โรงงานอุตสาหกรรมการทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้โรงเลื่อย จะอยู่ทางภาคเหนือใกล้แหล่งวัตถุดิบ 5) โรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์จะอยู่ในภาคกลาง ใกล้ แหล่งหินปูนปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ ระบบขนส่ง ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ไกลแหล่ง วัตถุดิบและตลาดได้ สามารถคํานึงถึงองค์ประกอบข้างต้นสรุปได้ คือ

66 Industrial Sociology นิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง อุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สําหรับโรงงาน อุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมี ระเบียบและเป็นกลไลของรัฐบาลในการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี“นิคมอุตสาหกรรม” เป็นเครื่องมือดําเนินการ

67 Industrial Sociology ความหมายของนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่ง จัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบไปด้วย พื้นที่ อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลางระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบ ไปด้วย บริการอื่น ๆที่จำเป็นอีก เช่น ที่ทำการ ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย สำหรับคนงานสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

68 Industrial Sociology พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone: GIZ) เป็นเขตพื้นที่ผลิตสินค้าเพื่อบริโภคและอุปโภคในประเทศ 2) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก เท่านั้น เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก เท่านั้น

69 Industrial Sociology ภาระหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุน เอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 2 จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบ อุตสาหกรรม 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและ ให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบ อุตสาหกรรม 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและ ให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบ อุตสาหกรรม

70 Industrial Sociology 4 จัดให้มีระบบและการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทา อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม 5 อนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการใน นิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติม ซึ่งสิทธิประโยชน์สิ่งจูงใจ และการ อำนวยความสะดวกแก่การประกอบ อุตสาหกรรม

71 Industrial Sociology บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม 1 พร้อมด้วยปัจจัยการผลิตซึ่งทำให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถแข่งขัน ได้ในตลาดโลก 2 เป็นกลไกของรัฐในการกระจาย อุตสาหกรรมและความเจริญไปสู่ภูมิภาค 3 เป็นกลไกของรัฐในการรักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการ อุตสาหกรรม

72 Industrial Sociology 4 เป็นกลไกของรัฐในการป้องกันและบรรเทา อุบัติภัยอันเกิดจากอุตสาหกรรม 5 เป็นกลไกของรัฐในการจัดระบบและระเบียบ การใช้ที่ดินในพื้นที่เฉพาะและเป็นส่วนหนึ่งของ การวางผังเมืองตลอดจนการใช้ที่ดิน 6 เป็นกลไกของรัฐใน การส่งเสริมสนับสนุน อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเพื่อการ ส่งออกและรวมถึงอุตสาหกรรมพื้นฐาน

73 Industrial Sociology แหล่งนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิด ดำเนินการแล้ว 34 นิคม และกระจายอยู่ใน 14 จังหวัด ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินงาน จำนวน 12 นิคม และนิคม อุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานจำนวน 22 นิคม ได้แก่

74 Industrial Sociology 1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 นิคมอุตสาหกรรมหริภุญชัย 3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 4 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 6 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

75 Industrial Sociology 7 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 8 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 9 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 10 นิคมอุตสาหกรรมครัวโลก 11 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 13 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

76 Industrial Sociology 15 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 16 นิคมอุตสาหกรรมพิมพ์สินสาคร 17 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 18 นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น 19 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 21 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) 22 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 23 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 24 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

77 Industrial Sociology 25 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 26 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 27 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 28 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 29 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 30 นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 31 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว 32 นิคมอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้ 33 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี(บ่อวิน) 34 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

78 Industrial Sociology จากเห็นได้ว่านับแต่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ที่เรา เรียกกันว่า “ ปฏิวัติอุตสาหกรรม “ ( Industrial Revolution ) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.1760- 1830 จากนั้นก็ขยายตัวออกไปสู่ ยุโรป สหรัฐ และเอเชีย การ ปฏิวัติอุตสาหกรรม สมัยนั้นคือ การเปลี่ยนแปลง ทางการผลิต จากแรงงานคน สัตว์ สู่การใช้เครื่องจักร จากภาค ครัวเรือนสู่โรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งผลผลิตออกไปสู่ ตลาดภายในและภายนอกประเทศ มาจนถึงปัจจุบันที่เรา เรียกว่ายุคเทคโนโลยี่ การ ปฏิวัติอุตสาหกรรม สมัยนั้นคือ การเปลี่ยนแปลง ทางการผลิต จากแรงงานคน สัตว์ สู่การใช้เครื่องจักร จากภาค ครัวเรือนสู่โรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งผลผลิตออกไปสู่ ตลาดภายในและภายนอกประเทศ มาจนถึงปัจจุบันที่เรา เรียกว่ายุคเทคโนโลยี่

79 Industrial Sociology การปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่าเกิด การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างมากโลกอยู่ในสถานการณ์ภาวะไม่สมดุล ทั้ง ด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทำลายจิต วิญญาณมวลมนุษยชาติจนแทบจะอยู่รอดไม่ได้ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นมามากมายรวมทั้งปัญหา ด้านภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและ โดยอ้อมต่อมวมนุษยชาติ

80 Industrial Sociology นักเศรษฐศาสตร์และนักคิดทั้งหลายจึง พยายามสรรหาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาใช้ อาทิ การ นำแนวคิดเรื่อง Green Domestic Product เพื่อ ปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม แทนที่จะ มุ่งแต่ตัวเลขด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว นักเศรษฐศาสตร์และนักคิดทั้งหลายจึง พยายามสรรหาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาใช้ อาทิ การ นำแนวคิดเรื่อง Green Domestic Product เพื่อ ปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม แทนที่จะ มุ่งแต่ตัวเลขด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว

81 Industrial Sociology มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการปฏิวัติ โลกข้างหน้า คือ การปฏิวัติสิ่งแวดล้อมและพวกเขาก็ได้ลงมือไป แล้ว อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือแนวคิด Gross Domestic Happiness : GDH หรือ "ความสุขมวลรวม ประชาชาติ" หรือ Gross National Happiness : DNH ของ ประเทศภูฏาน ที่ประกาศมาตั้งแต่ปี 1972 โดย สมเด็จพระราชาธิ บดีจิกเม ซิงเย วังชุก พระบิดาของมกุฎราชกุมาร จิกเม เกซาร์ นัมเกล วังชุก ที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีของในหลวง ที่ว่า "Gross National Happiness (GNH) is more important than Gross National Product (GNP หรือ GDP)" หรือ ความสุขรวมของผู้คน ภายในประเทศมีความสำคัญกว่าผลผลิตรวม (หรือรายได้รวม) ของประเทศ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการปฏิวัติ โลกข้างหน้า คือ การปฏิวัติสิ่งแวดล้อมและพวกเขาก็ได้ลงมือไป แล้ว อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือแนวคิด Gross Domestic Happiness : GDH หรือ "ความสุขมวลรวม ประชาชาติ" หรือ Gross National Happiness : DNH ของ ประเทศภูฏาน ที่ประกาศมาตั้งแต่ปี 1972 โดย สมเด็จพระราชาธิ บดีจิกเม ซิงเย วังชุก พระบิดาของมกุฎราชกุมาร จิกเม เกซาร์ นัมเกล วังชุก ที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีของในหลวง ที่ว่า "Gross National Happiness (GNH) is more important than Gross National Product (GNP หรือ GDP)" หรือ ความสุขรวมของผู้คน ภายในประเทศมีความสำคัญกว่าผลผลิตรวม (หรือรายได้รวม) ของประเทศ

82 Industrial Sociology จนนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมาจับตาและ ศึกษาเรื่องอย่างจริงๆ จังๆ หรือ ISO 26000 ว่าด้วย เรื่อง Corporate Social Responsibility : CSR ที่ ภาคเอกชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยแนวคิด ที่ว่าเมื่อองค์กรมีกำไรต้องคืนกลับให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม หรือ Green Funds กองทุนสีเขียว หรือที่เรียกว่า Social Responsibity Investmaent : CSI เป็นกองทุนเพื่อสังคมที่เน้นการนำ เงินไปลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และการดูแลแรงงาน ที่ดี เป็นต้น

83 Industrial Sociology กรอบ Good Corporate / Good Governnance กฎบรรษัทภิบาล / ธรรมาภิบาล เป็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสทั้งภาคเอกชนและ ภาครัฐ เป็นต้น เหล่านี้เป็นแนวทางที่หวังจะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อที่ว่า "หากเราทุกคนลง มือทำแม้แต่ในสิ่งที่เล็กน้อย เราย่อมสามารถทำให้ เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้" โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข... well-being ซึ่งเครื่องชี้วัด เหล่านี้ เป็นเพียงแค่ดัชนีทางเลือกเท่านั้น

84 Industrial Sociology สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวก รวม 43 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กับพวกรวม 8 คน บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และผู้มีส่วนได้เสียในการ ลงทุนโครงการมาบตาพุด จ.ระยอง 36 คน สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวก รวม 43 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กับพวกรวม 8 คน บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และผู้มีส่วนได้เสียในการ ลงทุนโครงการมาบตาพุด จ.ระยอง 36 คน

85 Industrial Sociology โดยคดีนี้ฟ้องว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ พวกรวม 8 คน ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 76 โครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ ใกล้เคียง โดยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กรณีเป็น โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสีย โดยคดีนี้ฟ้องว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ พวกรวม 8 คน ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 76 โครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ ใกล้เคียง โดยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กรณีเป็น โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสีย

86 Industrial Sociology คำสังศาลปกครองสูงสุด ให้ ชะลอ 65 โครงการ และให้ดำเนินการต่อไป ได้ 11 โครงการ แต่ก็ไม่ได้หมายความ ว่า 65 โครงการนั้นจะต้องระงับไป ก็สามารถที่จะ ดำเนินทางไปได้โดยที่รัฐบาลได้ตั้ง คณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ในการเจรจาเพื่อที่ หาทางร่วมกันเพื่อจะเดินหน้าต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2 : ระบบอุตสาหกรรม ( Industry) 2 : 24 ม.ค. 58 วรสิทธิ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google