งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย จัดทำโดย 1. นาย วโรตม์ เกตุรัตน์ เลขที่ 41 2. นางสาว นุชนาถ บัวคำ เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย จัดทำโดย 1. นาย วโรตม์ เกตุรัตน์ เลขที่ 41 2. นางสาว นุชนาถ บัวคำ เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย จัดทำโดย 1. นาย วโรตม์ เกตุรัตน์ เลขที่ 41 2. นางสาว นุชนาถ บัวคำ เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เสนอ ครูชยันต์ ยุบล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อป้องกันจากอาวุธอันตราย 2. เพื่อหาสิ่งแปลกปลอมของ ร่างกายมนุษย์ 3. เพื่อสะดวกในการหาสิ่งๆต่างโดย ง่ายดาย 4. ใช้เวลาในการสแกนได้รวดเร็ว

3 ขั้นตอนการทำ 1. ศึกษาลักษณะที่ดีตามอุดมคติ ทำการคัดเลือก ลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยจะ มีการรวบรวมข้อมูล 2. หาข้อมูลวิธีการทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 3. วิธีการวัดด้วยเครื่องสแกนสามมิติ คือ 1. ขั้นตอนการสแกน และ 2. ขั้นตอนการวัดภาพ ร่าง

4 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ศึกษาความแม่นยำของการประเมินค่าวัดจากเครื่องสแกนกับ การวัดจริงด้วยสายวัด 2. ทำการ ข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ให้สามารถ เปรียบเทียบลักษณะที่ต่างไปจากค่าเฉลี่ย เพื่อให้สามารถ เปรียบเทียบกระบือแต่ละตัวในแต่ละลักษณะได้ทั้งในเพศผู้และ เพศเมียที่อายุต่าง ๆ กัน 3. ศึกษาความสัมพันธ์ ของลักษณะที่เป็นค่าวัด หรือ คะแนน ของบางลักษณะกับคะแนนที่ได้จากปราชญ์ และนักวิชาการ 4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบือที่มีคะแนนดีเยี่ยมคือสูงแปดสิบ เปอร์เซน 5. ศึกษาความสัมพันธ์การให้คะแนนของปราชญ์ชาวบ้านและ นักวิชาการ 6. นำข้อมูลจุดสำคัญ ๆ ที่ได้จากการวัดด้วยคอมพิวเตอร์มา ประเมินน้ำหนักกระบือทั้งเพศผู้และเพศเมีย 7. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของลักษณะอื่น ๆที่ไม่สามารถวัด ด้วยเครื่องสแกนสาม มิติแต่นำมาใช้ในการพิจารณาของ นักวิชาการและปราชญ์

5 ตัวอย่างเครื่องสแกนร่างกาย ของมนุษย์ โดยสรุปก็คือว่าร่างกายเรามีโอกาสได้รับผลกระทบจาก รังสีเนื่องจากการตรวจ ด้วย CT scan แต่ก็ถือว่าใน ปริมาณที่น้อยมาก และการตรวจด้วยวิธี CT scan ก็ยังมี ความจำเป็นสำหรับผู้ป่วย VHL เป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าจะ เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยง ต่อรังสีที่จะ ได้รับแล้ว การทำ CT scan ถือว่ามีความ จำเป็นและมีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างเทียบกันไม่ได้ ครับ ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปครับ เข้าไปตรวจด้วย ความรู้สึกสบายๆ ที่จริงแล้วควรจะดีใจด้วยซ้ำไปครับที่ เราจะได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไอ้ที่ เราปวดหัว มึนๆ หรือ อะไรต่างๆเหล่านั้น มันเกิดจากอะไรกันแน่

6 เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีการสแกนแบบสามมิติ ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ตัดเย็บเสื้อผ้า งานทางด้านการแพทย์ หรืองานที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียดแบบสามมิติ ซึ่งการใช้ เทคโนโลยีการหารูปทรงด้วยการสแกนสามแบบมิตินี้ ทำ ให้การวัดสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีเครื่องสแกนร่างกายมนุษย์แบบสามมิติออกมา จำหน่าย แต่ยังมีราคาที่ยังสูงอยู่มากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ทั่วไปที่ไม่ต้องการความ แม่นยำในการวัดมากนัก โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องสแกนร่างกายแบบ สามมิติ โดยใช้หลักการการวัดระยะทางด้วยภาพ

7 ข้อควรระมัดระวัง : บุคคล ที่ควรระวังในการ ตรวจด้วยเทคโนโลยีนี้คือ หญิงตั้งครรภ์ และ บุคคลที่มีโลหะ หรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

8 ตัวอย่างการสแกนร่างกาย

9 แหล่งที่มา http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95 40000100356

10


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย จัดทำโดย 1. นาย วโรตม์ เกตุรัตน์ เลขที่ 41 2. นางสาว นุชนาถ บัวคำ เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google