งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน พฤษภาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 266 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน พฤษภาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 266 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือน พฤษภาคม

2 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 266 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 41 ครั้ง การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

3 ผลการดำเนินการเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนัก ทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ผลการดำเนินการเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนัก ทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ประจำเดือนการดำเนินงาน / ครั้ง การเผยแพร่คลิป เสียงบนเว็บไซด์ กรม / ครั้ง ตุลาคม 2555 260 ครั้ง 31 ครั้ง พฤศจิกายน 2555 262 ครั้ง 36 ครั้ง ธันวาคม 2555 268 ครั้ง 37 ครั้ง มกราคม 2556 277 ครั้ง 40 ครั้ง กุมภาพันธ์ 2556 264 ครั้ง 47 ครั้ง มีนาคม 2556287 ครั้ง 53 ครั้ง เมษายน 2556255 ครั้ง 35 ครั้ง พฤษภาคม 2556266 ครั้ง 41 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,139 ครั้ง 320 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

4 1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน 2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมภาค ประชาชน 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมพุดคุยในรายการ 4. สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 5. บทความเสียงความรู้ด้านกฎหมาย 6. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบนสายทางหลวงชนบท เนื้อหาที่นำเสนอในรายการวิทยุ " หมอทาง " ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

5

6

7

8 ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” (DJ) กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

9 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt เดือน พฤษภาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 266 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google