งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555. 1. ปลาสร้อย จำนวน 28,130 กิโลกรัม 2. ปลากระมัง จำนวน 5,860 กิโลกรัม 3. ปลาซิวแก้ว จำนวน 5,058 กิโลกรัม 4. ปลานาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555. 1. ปลาสร้อย จำนวน 28,130 กิโลกรัม 2. ปลากระมัง จำนวน 5,860 กิโลกรัม 3. ปลาซิวแก้ว จำนวน 5,058 กิโลกรัม 4. ปลานาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

2 1. ปลาสร้อย จำนวน 28,130 กิโลกรัม 2. ปลากระมัง จำนวน 5,860 กิโลกรัม 3. ปลาซิวแก้ว จำนวน 5,058 กิโลกรัม 4. ปลานาง จำนวน 2,878 กิโลกรัม 5. ปลาสวาย จำนวน 2,041 กิโลกรัม สถิติสัตว์น้ำ 5 อันดับ เดือน สิงหาคม 2555

3 ตารางเปรียบเทียบปริมาณ, มูลค่า สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2555 ปริมาณ / กก. มูลค่า / บาท ตุลาคม 54 พฤศจิกายน 54 ธันวาคม 54 มกราคม 55 กุมภาพันธ์ 55 มีนาคม 55 เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 รวม 33,192 28,964 26,435 35,028 35,564 114,069 175,451 51,758 67,350 41,610 49,795 659,506 1,041,13 0 928,808 1,012,52 0 1,208,24 5 1,189,35 8 3,976,07 0 4,407,54 1 1,528,42 5 1,074,40 5 776,425 1,532,96 0 18,664,0 87


ดาวน์โหลด ppt สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555. 1. ปลาสร้อย จำนวน 28,130 กิโลกรัม 2. ปลากระมัง จำนวน 5,860 กิโลกรัม 3. ปลาซิวแก้ว จำนวน 5,058 กิโลกรัม 4. ปลานาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google