งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

2 สถิติสัตว์น้ำ 5 อันดับ เดือน สิงหาคม 2555
1.ปลาสร้อย จำนวน 28,130 กิโลกรัม 2.ปลากระมัง จำนวน 5,860 กิโลกรัม 3.ปลาซิวแก้ว จำนวน 5,058 กิโลกรัม 4.ปลานาง จำนวน 2,878 กิโลกรัม 5.ปลาสวาย จำนวน 2,041 กิโลกรัม

3 ตารางเปรียบเทียบปริมาณ,มูลค่าสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ 2555 ปริมาณ/กก. มูลค่า/บาท ตุลาคม 54 พฤศจิกายน 54 ธันวาคม 54 มกราคม 55 กุมภาพันธ์ 55 มีนาคม 55 เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55 กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 รวม 33,192 28,964 26,435 35,028 35, , ,451 51,758 67,350 41,610 49, ,506 1,041, ,808 1,012,520 1,208,245 1,189,358 3,976,070 4,407,541 1,528,425 1,074, ,425 1,532,960 18,664,087


ดาวน์โหลด ppt สถิติสัตว์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google