งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nipah virus. 295 human cases ตาย 120 คน ฆ่าหมู 1.1 ล้านตัว ฆ่าหมามากกว่า 100 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nipah virus. 295 human cases ตาย 120 คน ฆ่าหมู 1.1 ล้านตัว ฆ่าหมามากกว่า 100 ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nipah virus

2 295 human cases ตาย 120 คน ฆ่าหมู 1.1 ล้านตัว ฆ่าหมามากกว่า 100 ตัว

3 Etiology กลุ่ม Paramyxovirus Hendra-like virus มีสายพันธุกรรม แตกต่างจากไวรัส Hendra ประมาณ 20% เชื้อไวรัสคล้าย Hendra ( ที่ ต่อไปจะเรียกว่า ไวรัส นิป๊ะ ) นี้มีเป็น ไวรัสที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (pleomorphy) มีเปลือกหุ้ม (enveloped) และมีสารพันธุกรรมเป็น ชนิด RNA

4 เชื้อนี้ไม่คงทนต่อสภาวะแวดล้อม สามารถฆ่าเชื้อโดยสบู่ ผงซักฟอกที่ ใช้ตามบ้าน รวมถึงยาฆ่าเชื้อที่มีใช้ ทั่วไปเช่น ไอโอดีน

5

6 นอกจากนี้ยังพบมีคนงานในโรงฆ่า สัตว์ ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ทำการฆ่า และชำแหละสุกรที่มาจากประเทศ มาเลเซีย เกิดป่วยและตาย

7

8 ผู้ป่วยจะแสดงอาการ ไข้สูง ง่วงซึม ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ โคม่า ความดันโลหิตและอุณหภูมิ ร่างกายสูง ๆ ต่ำ ๆ และตาย ในช่วง แรกของการระบาด

9 อาการในสุกร - ลูกสุกรดูดนม : ไม่พบมีอาการ - สุกรอนุบาล ( อายุมากกว่า 4 สัปดาห์ ) และสุกรขุน : ไข้สูง (>= 39.9 O C) กินอาหารลดลง 1-2 วัน และเบื่ออาหาร มีอาการทางระบบ หายใจ คือ หายใจลำบาก อ้าปาก หายใจ ไอแห้ง ๆ ตัวงอ หายใจไม่ ออกและตายใน 2-3 วัน อาการทาง ระบบประสาท คือ ตัวสั่น เกร็ง ขาหลัง อ่อนแรง อัตราการตายพบสูงใน 7-10 วัน แล้วลดลง

10

11 แม่สุกร : ไข้สูงเฉียบพลัน (>= 39.9 O C) หายใจแรงเสียงดัง อ้าปาก หายใจ น้ำลายไหล มีฟองสิ่งคัด หลั่งสีขาว เหลือง หรือเป็นเลือด จากปากและจมูก อาจแท้งในช่วง ท้องระยะต้น บางตัวตายเฉียบพลัน ใน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีอาการให้เห็น อาการทางระบบประสาทได้แก่ กระแทกหัวกับผนังคอก กัดคอก ตัว เกร็ง ท้องอืด มีเลือดจากจมูกตอน ตาย พ่อสุกร : อาการคล้ายคลึงกับแม่ สุกร

12 ระยะฟักตัวของโรคในสุกร จากการนำเชื้อที่แยกได้จากคนไป ทดสอบให้เกิดโรคในสุกร พบว่ามีระยะ ฟักตัวของโรคประมาณ 7-10 วัน ซึ่ง เร็วกว่าในคน อัตราการตายในสุกร ประมาณ 5% โดยอาการป่วยหยุดลง ค่อนข้างเร็ว

13 การแพร่โรค จากสุกรไปสุกร : โดยการสัมผัส โดยตรงกับเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำกาม (semen) หรือ อาจจาก ละอองที่เกิดจากการไอ จากสุกรไปยังสุนัขและแมว : จากการ กินซากสุกรป่วยหรือกินวัสดุที่มีสิ่งคัด หลั่งจากสัตว์ป่วยปนเปื้อน

14 จากสุกรไปคน : จากการสัมผัส โดยตรงกับสุกรมีชีวิต และไม่มี หลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง จากฟาร์มสุกรหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่ง : จากการเคลื่อนย้ายสุกรป่วย หรือ จากการซื้อสุกรตามฟาร์ม

15 Australian fruit bats (Pteropus sp.)

16 การทำลายซาก หลังจากสุกรตายแล้วให้ทำการฝังลึก อย่างน้อย 7 เมตร และต้องมีดินกลบ อย่างน้อย 2.5 เมตร เพื่อป้องกันการ คุ้ยเขี่ยซากจากสัตว์

17 ข่ายงานเฝ้าระวังโรคสมอง อักเสบนิป็ะของกรมปศุสัตว์

18


ดาวน์โหลด ppt Nipah virus. 295 human cases ตาย 120 คน ฆ่าหมู 1.1 ล้านตัว ฆ่าหมามากกว่า 100 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google