งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

                                                                                                                                                                                                         

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "                                                                                                                                                                                                         "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1                                                                                                                                                                                                          

2 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง
Consumer Box Audio Code Voice Gateway 2 3 4 5 1 Switch hub แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง

3 Consumer Box

4 รูปด้านหลังของ IPSTAR Satellite Terminal (CBx.)
สายสัญญาณด้านส่ง(Tx) สายสัญญาณด้านรับ(Rx) ช่องต่อสาย USB (ใช้ควบคุมอุปกรณ์) ช่องต่อสาย LAN พัดลมระบายความร้อน ช่องต่อสายไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ และสวิทช์ปิด-เปิด

5 รูปด้านหน้าของ IPSTAR Satellite Terminal (Cbx.)
Power LAN Link Ethernet Activity Sync to Satellite

6 อุปกรณ์โทรศัพท์ (Audio Codes)

7 อุปกรณ์ Switch / Hub

8 การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และ LAN Card

9 การตรวจสอบสถานะของ LAN Card และ Update Driver
1. ที่หน้า desktop ให้ทำการ คลิกขวา ที่ My Computer แล้วเลือก Properties

10 2. ที่หน้า System Properties เลือก Device Manager

11 3. ที่หน้า Device Manager ให้ตรวจสอบ ว่ามี ที่หน้า อุปกรณ์ ตัวใดหรือไม่
ถ้ามีแสดงว่าอุปกรณ์ นั้นยังติดตั้ง Driver ไม่เรียบร้อย 4. ทำการ update Driver โดย Right Click ที่ และเลือก Properties

12 5. ที่ Driver Page เลือก Update Driver

13 6. Click Next

14 7. เลือก Search และ Click Next

15 8. ทำการกำหนด Location ของ Driver ว่าอยู่ที่ใด หากอยู่ในเครื่องให้เลือก Specify a location
หรือถ้า อยู่ในแผ่น CD ให้เลือก CD-ROM Driver และ Click Next

16 9. ทำการ Browse หาที่อยู่ของ File Driver

17 10. เลือก File Driver ให้ตรงกับ OS (Window 98/ME, Window 2000/XP เสร็จแล้ว
Click Open

18 11. เครื่องจะแสดง Driver Files Search Results ให้ Click Next

19 12. เครื่องจะแสดงข้อความ Completing the Upgrade Device Driver Wizard
แสดงว่า update เรียบร้อย ให้ Click Finish

20 13. แสดงสถานะภาพการทำงาน ปกติ

21 การกำหนด IP Address

22 การ Set IP ของ Windows 98 / Windows Me - เลือก Properties
การกำหนด IP Address การ Set IP ของ Windows 98 / Windows Me - คลิกขวาที่ Network Neighorhood - เลือก Properties - ที่หน้า Network เลือก TCP/IP แล้วคลิก Properties

23 ตารางแสดง IP Address ของแต่ละโรงเรียน
ที่แถบ IP Address ให้เลือก Specify an IP address แล้วทำการใส่ IP Address และ Subnet Mask ลงไป โดยดูจากตารางที่แถบ Client คือ หมายเลข IP ของ PCสามารถใช้ได้ 4 IP คือ Subnet Mask ให้ใส่ค่าเป็น เหมือนกันทุก โรงเรียน

24 - จากนั้นเลือกที่ Tab ของ Gateway แล้วทำการใส่ IP Gateway ลงไปในช่อง New gateway เสร็จแล้วคลิกAdd แล้ว gateway ที่ใส่จะไปปรากฏดังรูปข้างล่าง (โดยที่ IP Gateway จะเป็น IP Address ของ CBx. )

25 - แล้วทำการเลือกไปที่ Tab ของ DNS Configuration แล้วเลือก Enable DNS และทำการใส่ DNS แล้วคลิก Add (ค่า DNS ที่ใส่คือ และ หรือ ) - เมื่อทำการใส่ข้อมูลทุกอย่างครบแล้วทำการคลิก OK เครื่องจะทำการ Restart

26 การ Set IP Address ของ windows 2000,Windows XP
- คลิกขวาที่ My Network Places > Properties จะปรากฎรูปดังข้างล่าง - คลิกขวาที่ Local Area Connection > Properties

27 - เลือก Internet Protocol (TCP/IP) > คลิก Properties

28 จะปรากฎรูปดังข้างล่างให้ทำการใส่ IP address,Subnet Mask และ DNS ลงไป
- เมื่อทำการใส่ค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คลิก OK

29 การใช้งาน Internet

30 ศูนย์บริการซ่อมบำรุง (Call Service)
ระบบ Call Center ของบริษัท บริษัทฯ มี Call Center ที่เลขหมาย กด 2 หรือ กด 2 และ รองรับการให้บริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

31 ศูนย์บริการซ่อมบำรุง
จังหวัดอุบลราชธานี 129/3 ถนนพลแพน ตำบลในเมือ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : (045) โทรสาร : (045)

32 คุณ วันเพ็ญ เทียนทอง 02-282-8284 WWW.chk.moe.go.th
การแจ้งปัญหา MOENet กระทรวงศึกษาธิการ คุณ วันเพ็ญ เทียนทอง (คุณ มลฑณา )

33 Raining ปัญหาที่หลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ได้ (3) Signal-up Signal-down
Rain Attenuation at both side Signal-down Signal-up Remote Sites(Schoolnet 1x,xxx) Gateway LLK or BKK


ดาวน์โหลด ppt                                                                                                                                                                                                          

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google