งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง Audio Code Voice Gateway Consumer Box 1 2345 Switch hub.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง Audio Code Voice Gateway Consumer Box 1 2345 Switch hub."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง Audio Code Voice Gateway Consumer Box 1 2345 Switch hub

4 Consumer Box Consumer Box

5 รูปด้านหลังของ IPSTAR Satellite Terminal (CBx.) สายสัญญาณด้านส่ง (Tx) สายสัญญาณด้านส่ง (Tx) สายสัญญาณด้านรับ (Rx) สายสัญญาณด้านรับ (Rx) ช่องต่อสาย USB ( ใช้ควบคุม อุปกรณ์ ) ช่องต่อสาย USB ( ใช้ควบคุม อุปกรณ์ ) ช่องต่อสาย LAN ช่องต่อสาย LAN พัดลมระบายความร้อน พัดลมระบายความร้อน ช่องต่อสายไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ ช่องต่อสายไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ และสวิทช์ปิด - เปิด

6 รูปด้านหน้าของ IPSTAR Satellite Terminal (Cbx.) Power LAN Link Ethernet Activity Sync to Satellite

7 อุปกรณ์โทรศัพท์ (Audio Codes)

8 อุปกรณ์ Switch / Hub

9 การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และ LAN Card

10 การตรวจสอบสถานะของ LAN Card และ Update Driver 1. ที่หน้า desktop ให้ทำการ คลิกขวา ที่ My Computer แล้วเลือก Properties

11 2. ที่หน้า System Properties เลือก Device Manager

12 3. ที่หน้า Device Manager ให้ตรวจสอบ ว่ามี ที่หน้า อุปกรณ์ ตัวใดหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าอุปกรณ์ นั้นยังติดตั้ง Driver ไม่เรียบร้อย 4. ทำการ update Driver โดย Right Click ที่ และเลือก Properties

13 5. ที่ Driver Page เลือก Update Driver

14 6. Click Next

15 7. เลือก Search และ Click Next

16 8. ทำการกำหนด Location ของ Driver ว่าอยู่ที่ใด หากอยู่ในเครื่องให้เลือก Specify a location หรือถ้า อยู่ในแผ่น CD ให้เลือก CD-ROM Driver และ Click Next

17 9. ทำการ Browse หาที่อยู่ของ File Driver

18 10. เลือก File Driver ให้ตรงกับ OS (Window 98/ME, Window 2000/XP เสร็จแล้ว Click Open

19 11. เครื่องจะแสดง Driver Files Search Results ให้ Click Next

20 12. เครื่องจะแสดงข้อความ Completing the Upgrade Device Driver Wizard แสดงว่า update เรียบร้อย ให้ Click Finish

21 13. แสดงสถานะภาพการทำงาน ปกติ

22 การกำหนด IP Address

23 การ Set IP ของ Windows 98 / Windows Me - คลิกขวาที่ Network Neighorhood - เลือก Properties - ที่หน้า Network เลือก TCP/IP แล้วคลิก Properties

24 ที่แถบ IP Address ให้เลือก Specify an IP address แล้วทำการใส่ IP Address และ Subnet Mask ลงไป โดยดูจากตารางที่แถบ Client 172.30.65.43-46 คือ หมายเลข IP ของ PC สามารถใช้ได้ 4 IP คือ 172.30.65.43 172.30.65.44 172.30.65.45 172.30.65.46 Subnet Mask ให้ใส่ค่าเป็น 255.255.255.248 เหมือนกันทุก โรงเรียน ตารางแสดง IP Address ของแต่ละ โรงเรียน

25 - จากนั้นเลือกที่ Tab ของ Gateway แล้วทำการใส่ IP Gateway ลงไปใน ช่อง New gateway เสร็จแล้วคลิก Add แล้ว gateway ที่ใส่จะไปปรากฏดัง รูปข้างล่าง ( โดยที่ IP Gateway จะเป็น IP Address ของ CBx. )

26 - แล้วทำการเลือกไปที่ Tab ของ DNS Configuration แล้ว เลือก Enable DNS และทำการใส่ DNS แล้วคลิก Add ( ค่า DNS ที่ใส่คือ 202.47.249.4 และ 203.146.15.9 หรือ 203.146.15.10 ) - เมื่อทำการใส่ข้อมูลทุกอย่างครบแล้วทำการคลิก OK เครื่องจะทำการ Restart

27 การ Set IP Address ของ windows 2000,Windows XP - คลิกขวาที่ My Network Places > Properties จะ ปรากฎรูปดังข้างล่าง - คลิกขวาที่ Local Area Connection > Properties

28 - เลือก Internet Protocol (TCP/IP) > คลิก Properties

29 - จะปรากฎรูปดังข้างล่างให้ทำการใส่ IP address,Subnet Mask และ DNS ลงไป - เมื่อทำการใส่ค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คลิก OK

30 การใช้งาน Internet

31 ศูนย์บริการซ่อมบำรุง (Call Service) บริษัทฯ มี Call Center ที่เลขหมาย 0- 2589-1047 กด 2 หรือ 0-2953-0100 กด 2 และ 0-2580-9579 รองรับการ ให้บริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ระบบ Call Center ของ บริษัท

32 ศูนย์บริการซ่อมบำรุง จังหวัดอุบลราชธานี 129/3 ถนนพลแพน ตำบลในเมือ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : (045) 240-722 โทรสาร : (045) 240-723

33 การแจ้งปัญหา MOENet กระทรวงศึกษาธิการ คุณ วันเพ็ญ เทียนทอง 02-282-8284 WWW.chk.moe.go.th ( คุณ มลฑณา 02-628- 6607)

34 Rain Attenuation at both side Signal-down Signal-up Remote Sites(Schoolnet 1x,xxx) Gateway LLK or BKK Raining ปัญหาที่หลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ได้ (3)


ดาวน์โหลด ppt แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ณ สถานีปลายทาง Audio Code Voice Gateway Consumer Box 1 2345 Switch hub.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google