งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการ สำรวจ เด็กพิเศษ 1 ห้องเรียน สำรวจเบื้องต้น 22 ราย จาก 42 ราย ข้อมูลจาก ผู้ปกครองและครู 13 ก. ย. 2556 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค รพ. หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการ สำรวจ เด็กพิเศษ 1 ห้องเรียน สำรวจเบื้องต้น 22 ราย จาก 42 ราย ข้อมูลจาก ผู้ปกครองและครู 13 ก. ย. 2556 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค รพ. หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการ สำรวจ เด็กพิเศษ 1 ห้องเรียน สำรวจเบื้องต้น 22 ราย จาก 42 ราย ข้อมูลจาก ผู้ปกครองและครู 13 ก. ย. 2556 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค รพ. หาดใหญ่

2 ข้อมูล ทั่วไป  ตำบลหาดใหญ่ 15 ราย  ตำบลทุ่งตำเสา 1 ราย  ตำบลคอหงส์ 3 ราย  ตำบลคลองแห 1 ราย  ตำบลบ้านพรุ 1 ราย  ต่างอำเภอ อำเภอนาหม่อม 1 ราย

3 โรคประจำตัวของเด็กกลุ่ม ตัวอย่าง  โรคภูมิแพ้  โรคทางจิตใจ / พฤติกรรม ระดับ 3  หัวใจรั่ว ( ผ่าตัดมาประมาณ 1 ปี )  สมาธิสั้น  โรคลมชัก  พัฒนาการช้า

4 ประเภทความ บกพร่องของเด็ก  สมาธิสั้น  ออทิสติก  ดาวน์ซินโดรม  พัฒนาการช้า  สติปัญญา  ทางจิตใจ

5 ลักษณะความ บกพร่องของเด็ก  ไม่มีสมาธิ มีปัญหาด้านอารมณ์  ออทิสติก  พูดไม่ได้  พัฒนาการทางการเรียนรู้ช้า  ด้านภาษา อ่านหนังสือไม่ออก  พฤติกรรม อยู่ไม่นิ่ง พูดเสียงดัง โกรธง่าย  ชอบน้ำลายไหลตลอดเวลาไม่ สามารถควบคุมได้

6 จุดเด่นของเด็ก กลุ่มตัวอย่าง  มีความจำเก่ง  ชอบวาดรูป / ปั้นรูป  จดจำเส้นทาง ได้  ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี  ชอบเขียน หนังสือ  ทำงานที่ มอบหมายได้  ร่าเริงชอบสนุก พูด มาก  ความจำดี จำแม่น  เรียนร่วมชั้นเรียน ปกติได้  รูปร่างสูงใหญ่กว่า เด็กทั่วไป  กล้าแสดงออก

7 ปัญหา สำคัญ  ปัญหาทางจิตใจหรือ พฤติกรรม หรือออทิสติก  ปัญหาทางสติปัญญาหรือ การเรียนรู้  ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย

8 ปัญหา ที่พบ   เด็กส่วนใหญ่สมาธิสั้น การเรียนรู้ ช้า  แสดงอารมณ์รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่าย  ซน ไม่ค่อยอยู่นิ่ง  มีปัญหาด้านการพูดพูดไม่ค่อยชัด อ่านไม่ค่อยออกและเขียนไม่ค่อย ได้

9 มีความบกพร่องในการ สื่อความหมาย  พูดช้า หรือไม่พูดเลย  ไม่สามารถเริ่มต้นสนทนา หรือร่วมสนทนา  ใช้คำพูดซ้ำๆ มีภาษาพูดที่ คิดขึ้นเอง  ไม่เล่นตามจินตนาการ / ชอบ เลียนแบบ

10 พฤติกรรม ความสนใจ และ กิจกรรมมีน้อย  หมกมุ่นกับบางเรื่องเป็น เวลานาน  ยึดติดกับสิ่งที่ทำเป็น ประจำ  มีอิริยาบถซ้ำๆ ติดเป็นนิสัย  หมกมุ่นกับวัตถุสิ่งของ

11 ความบกพร่อง ของการสื่อสาร  ไม่เข้าใจภาษาพูด  ไม่มีการแสดงท่าทางเพื่อ บอกอารมณ์  พูดสลับสรรพนาม เสียง เป็น mono tone  สร้างคำใหม่ที่คนอื่นไม่ เข้าใจ  เลียนแบบ พูดตามโดยไม่ เข้าใจความหมาย

12 ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง เมื่ออยู่ที่บ้าน  เดินตลอดเวลา ชอบเล่นน้ำ  ชอบเล่นกับ เพื่อน  ไม่ชอบให้ ใครขัดใจ  ไม่ค่อยมีความ อดทนเมื่อโดน เพื่อนล้อ    ขี้โมโห  ไม่ชอบอ่าน หนังสือ  เวลาโมโหชอบทำ ร้ายตัวเอง  ชอบส่งเสียงดัง  เรียกร้องความ สนใจ

13 ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเมื่อ อยู่ที่บ้าน ( ต่อ )  ชอบอยู่คน เดียว  ติด คอมพิวเตอร์  อยู่ไม่นิ่ง ซน  ไม่ค่อยเชื่อ ฟัง  ชอบชักและ ร้องไห้   ชอบดูหนังการ์ตูน  พูดติดอ่างเวลาพูด เร็วๆ  ขอความช่วยเหลือ คนอื่นตลอดเวลา  อารมณ์ฉุนเฉียว  ชอบเลียนแบบ

14 จุดที่พัฒนาได้ของ กลุ่มตัวอย่าง  พูดไม่ได้ ไม่ เข้าใจภาษา  สมาธิสั้น การ รับรู้ช้า  ไม่พูดกับคน แปลกหน้า  เขียนหนังสือ ไม่ได้  มีปัญหาด้าน อารมณ์  พูดไม่ชัด  สติปัญญา การสื่อ ภาษาบกพร่อง  พัฒนาการช้า  บวกลบเลขไม่ได้  พูดไปคนอื่นฟังไม่ ออก


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการ สำรวจ เด็กพิเศษ 1 ห้องเรียน สำรวจเบื้องต้น 22 ราย จาก 42 ราย ข้อมูลจาก ผู้ปกครองและครู 13 ก. ย. 2556 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค รพ. หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google