งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความ ของพ่อหลวงของ แผ่นดิน " เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาว สยาม "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความ ของพ่อหลวงของ แผ่นดิน " เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาว สยาม ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความ ของพ่อหลวงของ แผ่นดิน " เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาว สยาม "

2 พ่อหลวงของเรา

3

4 ตลอดระยะ เวลากว่า 60 ปีที่ผ่าน มา ภาพที่คนไทยทุกคนเห็นอยู่ประจำ คือ ท่านทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะลำบากเท่าใด จะเป็นสถานที่ที่ ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแค่ ไหน แต่หากเป็นสถานที่ที่ซึ่งมี ประชาชนที่ประสบความทุกข์ ความ ลำบาก ท่านก็ไม่รีรอที่จะเสด็จไปหา ประชาชนของท่าน ท่านยอมเหนื่อย ยอมลำบาก เพียงเพราะต้องการให้ ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ ต้องลำบาก

5 ภาพในหลวงขณะทรงทำงาน

6

7 คนไทยสามัคคี สดุดีมหาราชา ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวง ศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลง ชาติไทยให้ใครฟัง ! บทกลอนแห่งความรักชาติสามารถ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความแตกแยกใน ปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัย ที่แต่งแต้มผืน แผ่นดินสยามออกเป็นหลายสี แต่งเติม ความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์ของคนแผ่นดิน เดียวกัน ให้เจือไปด้วยริ้วรอยแห่งสีสันที่ไม่ กลมกลืนกันกับคนร่วมแผ่นดิน

8


ดาวน์โหลด ppt บทความ ของพ่อหลวงของ แผ่นดิน " เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาว สยาม "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google