งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers ♫ Turn on your speakers CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers ♫ Turn on your speakers CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers ♫ Turn on your speakers CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved

3 ก ารเลือกที่ ทำให้โมเสส ยิ่งใหญ่

4 “ เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ว ท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่า บุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการรื่นเริง สำราญในความชั่ว ท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ ประเสริฐกว่า สมบัติของประเทศอียิปต์ ” ( ฮีบรู 11,24-26)

5 เมื่อโมเสสโตขึ้น รู้ความจริงว่า ท่านเป็น ชาวฮีบรู ไม่ใช่ชาวอียิปต์ โมเสสต้องเลือก ซื่อสัตย์ต่ออียิปต์ หรือ อยู่ร่วมกับ ชนชาติของตน

6 ความร่ำรวย และความสุขสบายคุ้นเคยของ อียิปต์นั้น เย้ายวนนักหนา

7 แต่ทำไม ครั้งใดที่เห็นทาสชาวฮีบรูถูก กดขี่รังแก หัวใจก็กลับรุ่มร้อนดังไฟเผา หัวใจก็กลับรุ่มร้อนดังไฟเผา

8 แต่อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิต ถ้าเลือกจะ เป็นชาวฮีบรู ? แต่ท่านเลือกที่จะ “ ร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้า มากกว่าที่จะเพลิดเพลินกับความสุข แห่งบาป ”

9 ทั้งๆ ที่ความสุขแห่งบาปนี้ หมายถึงอียิปต์ที่มีความร่ำรวยและอุดม สมบูรณ์ที่สุดแห่งยุคสมัย และท่านจะเป็นทายาทผู้ครอบครองอียิปต์

10 โมเสสรู้ดีว่าการเลือกนี้จะนำ ท่านไปสู่ความเป็นทาส ท่านรู้ดีว่าความสุขแห่ง บาปนั้นไม่ยั่งยืน แต่รางวัลของพระเจ้า เป็นนิรันดร์ ท่านรู้ดีว่าความสุขแห่ง บาปนั้นไม่ยั่งยืน แต่รางวัลของพระเจ้า เป็นนิรันดร์ แต่โมเสสไม่เพียงมีความรู้และ ฉลาดท่านยังมองการณ์ไกล ท่าน เต็มใจเสียสละปัจจุบันเพื่อรับ รางวัลแห่งอนาคต

11 “ แม้พระองค์จะทรงร่ำรวย กระนั้น เพื่อเห็นแก่ท่านพระองค์ยอมเป็น คนยากจน ( 2 โครินธ์ 8:9 ) และด้วยเหตุนี้ โมเสสยืนเคียงข้าง บรรดาบุตรของพระเจ้า ยอมรับความยากจน ยอมทุกข์ ทรมานและความต่ำต้อย ( ยากอบ 1:12 ; วิวรณ์ 2:10)

12 โมเสส กลายเป็นผู้นำที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดคน หนึ่งของโลก และอิทธิพลของ ท่านยังคง เกิดผลจนถึงทุก วันนี้ โมเสส กลายเป็นผู้นำที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดคน หนึ่งของโลก และอิทธิพลของ ท่านยังคง เกิดผลจนถึงทุก วันนี้

13 พวกเขามองไม่ เห็นอนาคต อันเป็นรางวัลที่ รออยู่ พวกเขามองไม่ เห็นอนาคต อันเป็นรางวัลที่ รออยู่

14 “ ความทุกข์ทรมานใน ปัจจุบัน เปรียบไม่ได้เลยกับสิริ รุ่งโรจน์ที่จะทรงบันดาล ให้ปรากฏแก่เรา ” ( โรม 8:18) “ ความทุกข์ทรมานใน ปัจจุบัน เปรียบไม่ได้เลยกับสิริ รุ่งโรจน์ที่จะทรงบันดาล ให้ปรากฏแก่เรา ” ( โรม 8:18)

15 www.tommyswindow.comFor more PowerPoint shows, visit:


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers ♫ Turn on your speakers CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google