งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ การให้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ บ้านให้รถ ให้อะไรแพง ๆ สำคัญคือ ให้ด้วยใจ ไม่ต้องคิดตอบแทน ท่านพุทธ ทาสภิกขุ กล่าวว่า “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ การให้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ บ้านให้รถ ให้อะไรแพง ๆ สำคัญคือ ให้ด้วยใจ ไม่ต้องคิดตอบแทน ท่านพุทธ ทาสภิกขุ กล่าวว่า “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ การให้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ บ้านให้รถ ให้อะไรแพง ๆ สำคัญคือ ให้ด้วยใจ ไม่ต้องคิดตอบแทน ท่านพุทธ ทาสภิกขุ กล่าวว่า “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด ไม่ต้องเกิด แข่งดี มีแต่เสีย ริษยา คือทุรกรรม ทำให้เพลีย ทิ้งลูกเมีย พลอยลำบาก มันมากความ ” “ เขาอยากเด่น เท่าไร ให้เขาเถิด จะไม่เกิด กรรมกะลี ที่ซ้ำสาม มุทิตา สาธุกรรม ทำให้งาม สมานความ รักใคร เป็นไมตรี “

3 2. ศีล ศีลแปลว่า ปรกติ เพียงแค่เรารักษาศีล ได้แสดงว่าเราเป็นคนดี คนปรกติ ศีล 5 รักษา ได้ไหมครับ

4 3. บริจาคะ คือการบริจาค บริจาค เขน ขา ตา แก่ โรงพยาบาล บริจาค ร่างกายให้เป็นอาจารย์ ใหญ่แก่นักเรียนแพทย์ นั้น ก็คือ การเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม

5 4. อชัชวะ แปลว่า ความซื่อตรง มั่นคง และการ ซื่อสัตย์ ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน เพื่อนในตอนเช้า เด็กบางคนมาเรียนเช้า แต่เข้ามาลอกการบ้านเพื่อน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ไม้คดเอาไว้ทำขอ เหล็กงอ เอาไว้ทำเคียว แต่ถ้าคนคดอย่างเดียว ก็ทำ อะไรไม่ได้เลย

6 5. มัธวะ คือความอ่อนน้อม สุภาพ อ่อนโยน พูดถึงความอ่อน น้อมสุภาพอ่อนโยน เราต้อง ยกให้ในหลวงพระองค์ท่าน เลย ท่านทรงมีความ อ่อนโยนต่อพสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอด

7 6. วิริยะ คือ ความเพียร ในหลวงของพวก เราพระองค์ท่านทรงทรงมีความ เพียรความพยายามในการคิด โครงการพระราชดำริ ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียน ให้จบ

8 7. อโกธะ คือความไม่โกรธ ทำทุก อย่างด้วยเหตุ ด้วยผลรู้จักให้อภัย ไม่แบ่ง ฝักฝ่าย แม้นสังคมจะ แตกแยกแต่ เราไม่จำเป็นต้อง แตกแยก ตามสังคม เราต้อง ยึดหลักไม่ โกรธ ให้อภัยซึ่ง กันแลกกัน

9 8. อหิงสา แปลว่าการไม่เบียดเบียน พระองค์ท่านในหลวงของเรา ทรงไม่เบียดเบียนแถมให้ โอกาสคน จากชาวเขาที่เคย ปลูกกัญชา กลับกลายมาเป็น ไร่ชาอู่หลง ประชาชนพสก นิกรไม่มีพื้นที่ทำมาหากินก็หา พื้นที่ให้ ไม่มีน้ำท่านก็ทรงหา น้ำให้ ไม่มีความรู้ก็ทรงหา ความรู้ให้

10 9. ขันติ คือความอดทนอดกลั้น ในหลวงของเรานี่ท่านทรงมี ความอดทนอดกลั้นมาก ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจ พอเพียง ท่านทรงคิด โครงการนี้มากว่า 30 ปี แต่คน ทำตามไหมตอนแรก ๆ ไม่เลย แต่พระองค์ท่านทรงตรัสกับข้า ราชบริพาลว่า “ เราจะต้องทำให้เค้าดูก่อน ถ้าเขาเห็น แล้วว่าดี แล้วเขาจะทำตาม เราเอง “

11 10. อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม ความไม่ ผิด มีความยุติธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ตามเหตุและผล


ดาวน์โหลด ppt คือ การให้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ บ้านให้รถ ให้อะไรแพง ๆ สำคัญคือ ให้ด้วยใจ ไม่ต้องคิดตอบแทน ท่านพุทธ ทาสภิกขุ กล่าวว่า “ เขาอยากดี เท่าไหร่ ให้เขาเถิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google