งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regional Value Chain: กลยุทธ์ โอกาส ประสบการณ์ และข้อควรระวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regional Value Chain: กลยุทธ์ โอกาส ประสบการณ์ และข้อควรระวัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Regional Value Chain: กลยุทธ์ โอกาส ประสบการณ์ และข้อควรระวัง
12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พจมาน ภาษวัธน์

2 Efficient Consumer Response (ECR)
คนละเรื่องเดียวกัน ? Logistics Value Chain Supply Chain Business Chain Efficient Consumer Response (ECR)

3 กิจกรรมด้าน Logistics (Key Logistics Activities)
วางแผน เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย

4 13 Logistics Activities Logistics
Communications Customer service Demand Forecasting Inventory Management Material Handling Order Processing Plant and Warehouse Site Selection Packaging Procurement Reverse Parts and Service Support Traffic and Transportation Warehousing And Storage Source : Strategic Logistics Management By : James R. Stock & Douglas M. Lambert McGraw-Hill 2001

5 Supply Chain & Logistics

6 ความมีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์
ต้นทุน ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว

7 Major Supply Management Processes Flow of Products and Materials
Suppliers Procurement Planning & Supply Mgt.. Sales & Marketing Customers Consumer Production / Factory ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ฝ่ายขายและ การตลาด Flow of Products and Materials Information Flow Customer Service & Distribution ฝ่ายบริการลูกค้า/ ฝ่ายบริหารและ จัดส่งสินค้า

8 Supply chain business processes
Source: Douglas M.Lambert, Martha C.Cooper, and Janus D.Pagh,”Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, : The International Journal of Logistics Management 9,no 2 (1998), p2. R&D Purchasing Logistics Marketing&Sales Customer relationship management Customer service management Demand management Order fullfillment Manufacturing flow management Procurement Product development and commercialization Return Production Product flow Information flow Supply chain business processes Tier 2 supplier Tier 1 Customer Consumer / End-customer Manufacturer Finance

9 และร่วมกันทำให้เกิดเป็นผล ใน 4 ขั้นตอนหลักภายในกระบวนการ Supply Chain
ปรัชญาของ ECR “คู่ค้าทางการค้า” การร่วมมือกันเพื่อกำหนด โครงการหลักๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันทำให้เกิดเป็นผล ใน 4 ขั้นตอนหลักภายในกระบวนการ Supply Chain Supplier ผู้ผลิต (โรงงาน) ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก เติมระดับ สินค้า ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค ต้นทุน แนะนำ ส่งเสริมการ ขายสินค้า จัดจำหน่าย

10 Vendor Managed Inventory (VMI)
Retailer Sales & Inventory Data Order Proposal Manufacture Replenishment Decision VMI System Goods Movement Report Collect data on sales Forecast Collect data on inventory Compare Decide Traditional VMI Change responsibility Agree KPI Data Transfer Deliver

11 Firm Value Chain ที่มา: Michael E. Porter 1980

12 The Whole Supply Chain & Value Chain
Suppliers Procurement Planning & Supply Mgt.. Sales & Marketing Customers Consumer Production / Factory ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ฝ่ายขายและ การตลาด Flow of Products and Materials/Supply Management Information Flow/Demand Management Customer Service & Distribution ฝ่ายบริการลูกค้า/ ฝ่ายบริหารและ จัดส่งสินค้า


ดาวน์โหลด ppt Regional Value Chain: กลยุทธ์ โอกาส ประสบการณ์ และข้อควรระวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google