งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พจมาน ภาษวัธน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พจมาน ภาษวัธน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พจมาน ภาษวัธน์ E-mail: pochamanp@yahoo.com

2 คนละเรื่องเดียวกัน ? Logistics Supply Chain Efficient Consumer Response (ECR) Value Chain Business Chain

3 กิจกรรมด้าน Logistics (Key Logistics Activities) กระจา ย รวบรว ม จัดเก็บ เคลื่อน ย้าย วางแผ น

4 Logistics Communications Customer service Demand Forecasting Inventory Management Material Handling Order Processing Plant and Warehouse Site Selection Packaging Procurement Reverse Logistics Parts and Service Support Traffic and Transportation Warehousing And Storage Source : Strategic Logistics Management By : James R. Stock & Douglas M. Lambert McGraw-Hill 2001 13 Logistics Activities

5 Supply Chain & Logistics

6 ความมีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ ต้นทุนประสิทธิภาพความรวดเร็ว

7 Major Supply Management Processes SuppliersProcurement Planning & Supply Mgt.. Sales & Marketing CustomersConsumer Production / Factory ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต / โรงงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ฝ่ายขาย และ การตลาด Flow of Products and Materials Information Flow Customer Service & Distribution ฝ่าย บริการ ลูกค้า / ฝ่าย บริหารและ จัดส่ง สินค้า

8 Source: Douglas M.Lambert, Martha C.Cooper, and Janus D.Pagh,”Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, : The International Journal of Logistics Management 9,no 2 (1998), p2. R&D Purchasing Logistics Marketing&Sales Customer relationship management Customer service management Demand management Order fullfillment Manufacturing flow management Procurement Product development and commercialization Return Production Product flow Information flow Supply chain business processes Tier 2 supplier Tier 1 supplier CustomerConsumer / End-customer Manufacturer Finance

9 “ คู่ค้าทางการค้า ” การร่วมมือกันเพื่อกำหนด โครงการหลักๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันทำให้เกิดเป็นผล ใน 4 ขั้นตอนหลักภายใน กระบวนการ Supply Chain ปรัชญาของ ECR Supplier ผู้ผลิต ( โรงงาน ) ผู้ขายส่งผู้ขายปลีก เติมระดับ สินค้า ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค ต้นทุน แนะนำ สินค้า ส่งเสริมการ ขายสินค้า จัดจำหน่าย สินค้า

10 Retailer Sales & Inventory Data Order Proposal Manufacture Replenishment Decision VMI System Goods Movement Report Collect data on sales Forecast Collect data on inventory Compare Decide Collect data on sales Forecast Collect data on inventory Traditional VMI Change responsibility Agree KPI Data Transfer Deliver Compare Decide Deliver Vendor Managed Inventory (VMI)

11 Firm Value Chain ที่มา : Michael E. Porter 1980

12 The Whole Supply Chain & Value Chain e SuppliersProcurement Planning & Supply Mgt.. Sales & Marketing CustomersConsumer Production / Factory ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต / โรงงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ฝ่ายขาย และ การตลา ด Flow of Products and Materials/Supply Management Information Flow/Demand Management Customer Service & Distribution ฝ่ายบริการ ลูกค้า / ฝ่ายบริหาร และ จัดส่งสินค้า


ดาวน์โหลด ppt 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พจมาน ภาษวัธน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google