งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service

2 Agenda  งานที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาของวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหาร  แนวคิดและความเป็นมาของ

3 งานที่เกี่ยวข้อง  Web Service Base Architecture for RFID Application  A Circulation Management Model for Safe Food Supply Based on RFID  Mobile Platform for Networked RFID Application  Web Service Application Research in RFID Based Logistic Management System

4  การตรวจสอบรายการสินค้าที่หมดอายุต้องใช้ เวลานาน  การตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิต  ต้องการการบริการลูกค้าให้ได้อาหารอย่าง รวดเร็ว  ไม่สามารถควบคุม Stock

5 แนวคิดและความเป็นมาของ  ประยุกต์ใช้ RFID ในการจัดทำ Stock สินค้า  ประยุกต์ใช้ Web Service ร่วมกับ Supplier ในการจัดส่ง สินค้า

6 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google