งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิ ประเทศของทวีป ยุโรป. 1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียง เหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูก ธารน้ำแข็งกัดเซาะจน สึกกร่อนและพังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิ ประเทศของทวีป ยุโรป. 1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียง เหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูก ธารน้ำแข็งกัดเซาะจน สึกกร่อนและพังทลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิ ประเทศของทวีป ยุโรป

2

3

4 1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียง เหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูก ธารน้ำแข็งกัดเซาะจน สึกกร่อนและพังทลาย กระทั่งกลายเป็นที่ราบสูง ทางตอนเหนือ บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

5 ฟยอร์ด ( Fjord )

6 1. เขตหินเก่าทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

7

8 2. เขตที่ราบใหญ่ภาค กลาง เป็นที่ราบที่กว้างขวางที่สุดของทวีปยุโรป โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของส หราชอาณาจักร ผ่านมาทางด้านตะวันตกของ ประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของประเทศเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย

9

10 แม่น้ำสายสำคัญในเขตที่ราบ ใหญ่ภาคกลาง แม่น้ำไรน์ นะจ้า

11 แม่น้ำสายสำคัญในเขตที่ราบ ใหญ่ภาคกลาง แม่น้ำ โวลก า

12 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง เป็นที่ราบสูงหินเก่าที่มีอายุประมาณ 200 ล้านปี เดิมดินแดนนี้เป็นภูเขาสูงมาก่อน ต่อมา เกิดการสึกกร่อนพังทลายกลายเป็นที่ราบสูง และเทือกเขาเตี้ย ๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นตอน ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปจากแนวทิศ ตะวันตกไปตะวันออก

13 มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central )

14 แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest )

15

16 4. เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้ เป็นเทือกเขาหินใหม่ที่มีความสูงชัน เกิด จากการโก่งตัวของเปลือกโลกในยุคหลังสุด ทำ ให้แผ่นดินยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีอายุ ใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นเขตหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัว

17 เทือกเขาพีเรนีส

18 ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc )

19 ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus )

20

21

22

23

24 เฉลยคำตอบ ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc ) อยู่ใน เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้

25

26

27 เฉลยคำตอบ แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest ) อยู่ ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง

28

29

30 เฉลยคำตอบ แม่น้ำโวลกา อยู่ในเขตที่ราบ ใหญ่ภาคกลาง

31

32

33 เฉลยคำตอบ ฟยอร์ด อยู่ในเขตหินเก่าทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

34

35

36 เฉลยคำตอบ ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus ) อยู่ในเขตภูเขา หินใหม่ภาคใต้

37

38

39 เฉลยคำตอบ มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) อยู่ในเขต ที่ราบสูงภาคกลาง

40

41

42 เฉลยคำตอบ แม่น้ำไรน์ อยู่ในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง

43

44

45 เฉลยคำตอบ เทือกเขาอูราล อยู่ในเขตหินเก่าทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

46

47 Bye


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิ ประเทศของทวีป ยุโรป. 1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียง เหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูก ธารน้ำแข็งกัดเซาะจน สึกกร่อนและพังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google