งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชาย เจอร์ราร์ด ราชวิมนต์ มีเงินอยู่ จำนวน x บาท นำไปฝากธนาคารโรงเรียนไว้ 2,500 บาท เงินยังเหลือติดตัวอยู่ 700 บาท อยากทราบว่า เด็กชายเจอร์ราร์ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชาย เจอร์ราร์ด ราชวิมนต์ มีเงินอยู่ จำนวน x บาท นำไปฝากธนาคารโรงเรียนไว้ 2,500 บาท เงินยังเหลือติดตัวอยู่ 700 บาท อยากทราบว่า เด็กชายเจอร์ราร์ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เด็กชาย เจอร์ราร์ด ราชวิมนต์ มีเงินอยู่ จำนวน x บาท นำไปฝากธนาคารโรงเรียนไว้ 2,500 บาท เงินยังเหลือติดตัวอยู่ 700 บาท อยากทราบว่า เด็กชายเจอร์ราร์ด มีเงินก่อนไป ฝากธนาคารเท่าไร

4 วิธีคิด X - 2,500 = 700 x-2,500+2,500 = 700+2,500 X= 3,200

5 กลับบ้านมาแม่ให้เงิน เด็กชาย เจอร์ราร์ดอีก X บาท ทำให้ เด็กชาย เจอร์ราร์ดมีเงินเพื่มขึ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 บาท อยากทราบว่าแม่ให้เงินเด็กชาย เจอร์ราร์ดเท่าใด

6 วิธีคิด X – 700 = 1,800 X + 700-700 = 1,800 - 700 X = 1,100

7 พอตกดึกพ่อได้พาเจอร์ราร์ดไปเล่นปา เป้าที่งานวัดในการปาเป้าแต่ละครั้งถ้า ปาถูกจะได้รับเงิน 8 บาทถ้าปาผิด จะต้องเสียเงิน 3 บาทหลังจากที่ปาเป้า ไปทั้งหมด 24 ครั้งเจอร์ราร์ดจะต้อง จ่ายเงิน 17 บาทอยากทราบว่าจำนวน ครั้งที่เจอร์ราร์ดปาเป้าถูกเท่ากับเท่าไร

8 วิธีคิด จะได้สมการคือ 3(24 – x) - 8x = 17 จะได้ 72-3x - 8x=17 11x72- 17 11 x 55 X = 5

9 ระหว่างที่กำลังเดินเล่นอยู่ เด็กชาย เจอร์ราร์ดได้หยิบเหรียญออกมานับ โดยมีเหรียญสิบบาทน้อยกว่าเหรียญห้า บาทอยู่ 20 เหรียญจำนวนเหรียญทั้ง สองชนิดคิดเป็นเงิน 475 บาทดังนั้น เด็กชายเจอร์ราร์ดจะมีเหรียญทั้งสอง ชนิดรวมกันกี่เหรียญ

10 10x + 5(20 + x) = 475 15x = 475- 100=375 15x=37 5 X=25 ดังนั้นเด็กชายเจอร์ราร์ดมีเหรียญทั้ง สองชนิดรวมกันคือ 25 + 45 = 70 วิธคิด

11 ร้านของเล่นเลย์โก้ตั้งราคาขายเลย์ โก้ไว้สองแบบแบบแรกขายเอา กำไร 952 บาทแบบที่สองขายเอา กำไร 214 บาทและทำให้ อัตราส่วนของราคาขายแบบที่หนึ่ง ต่อแบบที่สองเป็น 4:3 จงหาว่า เดิมของเล่นเลย์โก้ราคาเท่าใด

12 3(x+952) = 4(x+314) 3x+2856=4x +1256 X=2856- 1256=1600 นั่นคือเดิมของเล่นเลย์โก้ราคา 1600 บาท วิธีคิด

13


ดาวน์โหลด ppt เด็กชาย เจอร์ราร์ด ราชวิมนต์ มีเงินอยู่ จำนวน x บาท นำไปฝากธนาคารโรงเรียนไว้ 2,500 บาท เงินยังเหลือติดตัวอยู่ 700 บาท อยากทราบว่า เด็กชายเจอร์ราร์ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google