งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
มาสนุกคิดกันเถอะ

2 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

3 เด็กชาย เจอร์ราร์ด ราชวิมนต์ มีเงินอยู่จำนวน x บาท นำไปฝากธนาคารโรงเรียนไว้ 2,500บาท เงินยังเหลือติดตัวอยู่700บาท อยากทราบว่า เด็กชายเจอร์ราร์ด มีเงินก่อนไปฝากธนาคารเท่าไร

4 X - 2,500 = 700 วิธีคิด x-2,500+2,500 = ,500 X= 3,200

5 กลับบ้านมาแม่ให้เงิน เด็กชาย เจอร์ราร์ดอีก X บาท ทำให้เด็กชาย เจอร์ราร์ดมีเงินเพื่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 บาทอยากทราบว่าแม่ให้เงินเด็กชายเจอร์ราร์ดเท่าใด

6 วิธีคิด X – 700 = 1,800 X = 1, X = 1,100

7 พอตกดึกพ่อได้พาเจอร์ราร์ดไปเล่นปาเป้าที่งานวัดในการปาเป้าแต่ละครั้งถ้าปาถูกจะได้รับเงิน 8 บาทถ้าปาผิดจะต้องเสียเงิน 3 บาทหลังจากที่ปาเป้าไปทั้งหมด 24 ครั้งเจอร์ราร์ดจะต้องจ่ายเงิน 17 บาทอยากทราบว่าจำนวนครั้งที่เจอร์ราร์ดปาเป้าถูกเท่ากับเท่าไร

8 จะได้สมการคือ 3(24 – x) - 8x = 17
วิธีคิด 11x72-17 จะได้ 72-3x -8x=17 X = 5 11 x 55

9 ระหว่างที่กำลังเดินเล่นอยู่ เด็กชายเจอร์ราร์ดได้หยิบเหรียญออกมานับ โดยมีเหรียญสิบบาทน้อยกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 20 เหรียญจำนวนเหรียญทั้งสองชนิดคิดเป็นเงิน 475 บาทดังนั้นเด็กชายเจอร์ราร์ดจะมีเหรียญทั้งสองชนิดรวมกันกี่เหรียญ

10 ดังนั้นเด็กชายเจอร์ราร์ดมีเหรียญทั้งสองชนิดรวมกันคือ
วิธคิด 10x + 5(20 + x) = 475 15x = =375 15x=375 X=25 ดังนั้นเด็กชายเจอร์ราร์ดมีเหรียญทั้งสองชนิดรวมกันคือ = 70

11 ร้านของเล่นเลย์โก้ตั้งราคาขายเลย์โก้ไว้สองแบบแบบแรกขายเอากำไร 952 บาทแบบที่สองขายเอากำไร 214 บาทและทำให้อัตราส่วนของราคาขายแบบที่หนึ่งต่อแบบที่สองเป็น 4:3 จงหาว่าเดิมของเล่นเลย์โก้ราคาเท่าใด

12 นั่นคือเดิมของเล่นเลย์โก้ราคา 1600 บาท
วิธีคิด 3(x+952) = 4(x+314) 3x+2856=4x+1256 X= =1600 นั่นคือเดิมของเล่นเลย์โก้ราคา 1600 บาท

13 Teacher Assistant คนเก่ง


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google