งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ไข. ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty) สูตรในการคำนวณค่าความยากง่าย ( พวง รัตน์ ทวีรัตน์,2540:129) P = R/N อ่านเพิ่มเติมใน การวิจัยทางการพยาบาล ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ไข. ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty) สูตรในการคำนวณค่าความยากง่าย ( พวง รัตน์ ทวีรัตน์,2540:129) P = R/N อ่านเพิ่มเติมใน การวิจัยทางการพยาบาล ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ไข

2 ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty) สูตรในการคำนวณค่าความยากง่าย ( พวง รัตน์ ทวีรัตน์,2540:129) P = R/N อ่านเพิ่มเติมใน การวิจัยทางการพยาบาล ดร. ประกาย จิโรจน์ กุล หน้า 238 P = ค่าความยากง่ายของ คำถามข้อนั้น R = จำนวนผู้ตอบถูกในข้อ นั้น N = จำนวนผู้ตอบทั้งหมด *** ค่าที่ใช้ได้ควรอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ค่า p เข้าใกล้ 1 จะเป็นข้อที่ง่าย เข้าใกล้ 0 จะเป็นข้อที่ยาก

3 ระดับความยากง่าย (difficulty level) จำนวนคนที่ตอบข้อคำถามข้อนั้นถูก ความยาก (p) = จำนวนคนที่ตอบทั้งหมด ค่าที่ใช้ได้ควรอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ค่า p เข้าใกล้ 1 จะเป็นข้อที่ง่าย เข้าใกล้ 0 จะเป็นข้อที่ยาก ***


ดาวน์โหลด ppt แก้ไข. ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty) สูตรในการคำนวณค่าความยากง่าย ( พวง รัตน์ ทวีรัตน์,2540:129) P = R/N อ่านเพิ่มเติมใน การวิจัยทางการพยาบาล ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google