งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 COE2008-18 อ. ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 COE2008-18 อ. ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 COE2008-18 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 1/11

2 Agenda ตารางการดำเนินงาน แนวคิดการออกแบบระบบ งานที่กำลังดำเนินการ – โปรแกรมในส่วนของผู้รับในการสร้าง กุญแจสาธารณะ – โปรแกรมในส่วนของผู้ส่งข้อความ ปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุป คำถาม 2/11

3 ตารางการดำเนินงาน 3/11

4 แนวคิดการออกแบบ ระบบ การออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ – ส่วนผู้รับทำการสร้างกุญแจสาธารณะ – ส่วนของผู้ส่งเมื่อได้รับกุญแจ สาธารณะและการส่งข้อความที่ได้ เข้ารหัสแล้ว – ส่วนของผู้รับเมื่อได้รับข้อความแล้วทำ การถอดรหัส 4/11

5 งานที่กำลังดำเนินการ โปรแกรมในส่วนของผู้รับในการ สร้างกุญแจสาธารณะ 5/11

6 งานที่กำลังดำเนินการ ( ต่อ ) 1 2 3 6/11

7 งานที่กำลังดำเนินการ ( ต่อ ) โปรแกรมในส่วนของผู้ส่ง ข้อความ 7/11

8 งานที่กำลังดำเนินการ ( ต่อ ) 1 2 8/11

9 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา – ชุดคำสั่งสำเร็จรูปในการยกกำลังของ ภาษา C++ ทำให้การคำนวณเกิดส่วน ล้นของหน่วยความจำ เนื่องจาก คำนวณบนฟีลด์จำกัด แนวทางแก้ไข – เขียนชุดคำสั่งในการยกกำลังโดยใช้ อัลกอริทึม Fast Exponential 9/11

10 สรุป เขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึม เพื่อคำนวณค่าต่างๆ ได้แก่ กุญแจสาธารณะ, กุญแจส่วนตัว, กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิงวงรี และการเข้ารหัส การดำเนินงานขั้นต่อไป คือ พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ ถอดรหัสข้อความ และการ พัฒนาระบบการติดต่อผู้ใช้ 10/11

11 คำถาม 11/11


ดาวน์โหลด ppt การเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 COE2008-18 อ. ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google