งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ( ราชบุรี ) กองวิศวกรรม การแพทย์ Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi) INFANT WARMER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ( ราชบุรี ) กองวิศวกรรม การแพทย์ Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi) INFANT WARMER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ( ราชบุรี ) กองวิศวกรรม การแพทย์ Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi) INFANT WARMER

2

3 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

4 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

5 INFANT WARMER อุปกรณ์ที่ออกแบบเพิ่มเติมในการ พัฒนาและปรับปรุง โดยปกติแล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะมี ผลต่อความร้อนที่เด็กได้รับอยู่เสมอ ฉะนั้น ในบริเวณที่มีอุณหภูมิห้องที่สูง กว่า 25 องศาเซลเซียส หรือในบริเวณที่ มีลมพัดแรง ทีมงานจึงได้มีการ ออกแบบคิดค้นอุปกรณ์ส่วนที่เพิ่มเติม ขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะของทารก ในด้านของการควบคุมอุณหภูมิและ ด้านการดูแลสภาพร่างกายเด็ก ดังนี้ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

6 INFANT WARMER

7 1. ชุดจ่ายลมเป็นม่านอากาศ หรือ ระบบม่านลม (Certain Air) มี หน้าที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิบริเวณ เบาะขณะที่เครื่องทำงานให้คงที่ไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2. ระบบไฟส่องสว่าง ใช้หลอดไฟ LED ขนาด 220 โวลต์ 50 วัตต์ มี หน้าที่ใช้เป็นแสงสว่างในบำบัด รักษา หรือทำความสะอาดทารก ของเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล ผู้รับผิดชอบ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

8 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

9 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

10 INFANT WARMER Specification โดยสังเขป. - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ - แท่งความร้อนอินฟราเรดฮีตเตอร์ ขนาด 220 โวลต์ 650 วัตต์ ยาว 35 เซนติเมตร - สามารถควบคุมอุณหภูมิใช้งานได้ตั้งแต่ 28-42 องศาเซลเซียส - ใช้ Integrated Circuit เป็นตัวควบคุม อุณหภูมิ 2 ตัว ป้องกันการผิดพลาด - แสดงผลด้วย LED 7 segment ของ อุณหภูมิบริเวณรอบๆ ตัวเด็ก และแสดงค่าอุณหภูมิที่ตังไว้ จำนวน 3 หลัก ความละเอียด 0.1 องศา เซลเซียส กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

11 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ระบบม่านลม

12 INFANT WARMER Specification โดยสังเขป. ต่อ - หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงานของ เครื่อง เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้ 1. แท่งจ่ายความร้อนกำลังทำงาน 2. อุณหภูมิใช้งานเกิน 3. สายวัดหลุด 4. ชุดตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า - กระบะใส่เด็กสามารถปรับยกด้าน ศีรษะให้สูงได้ - มีเบาะทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม สามารถทำความสะอาดได้ - มีตู้เก็บของอยู่ภายใต้กระบะใส่เด็ก - มีลักษณะเป็นรถเข็นเคลื่อนย้ายได้ สะดวก กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

13 INFANT WARMER TEMPERATURE CONTROLLER # SU-105DT 1.TEMPERATURE RANGE - 40.0 - 99.9 C 2. SENSOR DIODE # 1n 4148 Sensor Accuracy 1% 3. Out put 1 SSR. Output Dc 12V 4. Out put 2 Alarm Sub Output Relay @ Timer Sub Output ( 0 - 999 min ) 5. IN put 220V 50 Hz กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

14 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

15 INFANT WARMER Air Mode มีการสั่งงาน Heater ในลักษณะ Direct คือ Heater จะ สั่งงานให้ทำงานเต็มที่จนกว่า อากาศในตู้หรือที่นอนจะได้ตาม ค่าที่ Set ไว้โดยปกติ Temp Rate จะอยู่ที่เพิ่ม 10 องศาต่อ 30 min ที่อุณหภูมิห้องที่ 25 องศา โดยที่ ตัว Heater จะทำงานได้ร้อนถึง 230 องศา ใช้ตัวกลางนำความ ร้อนคืออากาศ และ Air Sensor จะ เป็นอุปกรณ์อ่าน Temp และ ควบคุมพร้อมสั่งงานให้ Heater เพิ่มหรือลดการทำงาน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

16 INFANT WARMER Skin Control ใช้การสั่งงาน Heater แบบ Multi state มีรูปแบบวางไว้ ชัดเจน การสั่งงาน Heater แต่ละ state มีการนำปัจจัยร่วมหลายปัจจัย เข้ามาคำนวณร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิ แวดล้อม อุณหภูมิเด็ก ความแตกต่าง ระหว่าง Temp เด็กกับ Setting และ เวลาการรอ Temp Stable การสั่งงาน Heater ใน Mode นี้จะออกเป็น ลักษณะเป็น Loop และรอการดู อุณหภูมิของเด็กเพื่อสั่งงาน State ต่อไป การ Control Skin จะอนุญาต ให้เครื่องทำ อุณหภูมิในตู้ได้ไม่เกิน 38 องศา กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

17 INFANT WARMER กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

18 การร่วมมือในการให้บริการ โดยกอง / ศูนย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ srisakul50@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ( ราชบุรี ) กองวิศวกรรม การแพทย์ Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi) INFANT WARMER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google