งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพ ดำรง.  หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี HN 1005388 แพทย์ วินิจฉัยเป็น Rheumatic heart disease, Atrial fibrillation and flutter  เริ่มได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพ ดำรง.  หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี HN 1005388 แพทย์ วินิจฉัยเป็น Rheumatic heart disease, Atrial fibrillation and flutter  เริ่มได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพ ดำรง

2  หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี HN 1005388 แพทย์ วินิจฉัยเป็น Rheumatic heart disease, Atrial fibrillation and flutter  เริ่มได้รับ warfarin ครั้งแรกขนาด 2 mg 1x1 เมื่อ 09/06/2009 โดย INR เริ่มต้น 1.3  ค่า lab อื่นๆ : FREE T3 3.05 FREE T4 1.40 TSH 1.749 PT 13.0  ยาอื่นได้แก่ DIGOXIN 0.25 MG 1x1PC, FUROSEMIDE 40 MG 1x1PC

3  ค่า lab : HbA1C 9.7 CREATININE 0.9 FBS 212 K 4.2 INR 1.10 PT 11.4  วันนี้อาการปกติดี no complication good compliance ไม่ใช้ยาอื่น / สมุนไพร / อาหาร เสริม / ยาชุด / ยาลูกกลอน แพทย์สั่งปรับขนาด ยาจาก warfarin 2 mg 1x1 เป็น 5 mg 1/2x1 ทุกวัน (+ 25 % )  F/U 7 กค 52

4  ATENOLOL 50 MG 1x1 PC  FUROSEMIDE 40 MG 1x1PC  GLIBENCLAMIDE 5 MG 2x2 AC  METFORMIN 500 MG 2x2 PC  SIMVASTATIN 20 MG 1x1 HS

5 INR target 2-3 การปรับขนาดยา INR target 2.5-3.5 < 1.5 เพิ่มขนาดยา 10-20%/wk<2 1.5-1.9 เพิ่มขนาดยา 5-15%/wk2-2.5 2-3 คงขนาดยาเดิม 2.6-3.5 3.1-3.5 ลดขนาดยา 5-15%/wk3.6-4 หยุดยา 0-1 วัน, ลดขนาดยา 10-20%/wk 4.1-4.5 >4 หยุดยา 0-2 วัน, ลดขนาดยา 20-50%/wk >4.5

6

7

8  ยาที่ใช้ในการควบคุม ventricular rate ทั้ง ในระยะเฉียบพลันและระยะยาว นั้นเป็นยาที่มี ฤทธิ์ลดการนำสัญญาณไฟฟ้าของ AV node ( เป็น AV nodal blocking agents) โดย มักเลือกจากยา 4 กลุ่ม คือ  NDHP CCBs  Beta-blockers  Digoxin  Amiodarone

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพ ดำรง.  หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี HN 1005388 แพทย์ วินิจฉัยเป็น Rheumatic heart disease, Atrial fibrillation and flutter  เริ่มได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google