งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 8 การ ตกแต่งภาพถ่าย. การตกแต่งภาพถ่าย  การตกแต่งภาพถ่ายนับได้ว่าโปรแกรม Photoshop เป็น โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 8 การ ตกแต่งภาพถ่าย. การตกแต่งภาพถ่าย  การตกแต่งภาพถ่ายนับได้ว่าโปรแกรม Photoshop เป็น โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 8 การ ตกแต่งภาพถ่าย

2 การตกแต่งภาพถ่าย  การตกแต่งภาพถ่ายนับได้ว่าโปรแกรม Photoshop เป็น โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากมี ความสามารถหลากหลาย และมีเครื่องมือช่วยเหลือให้การ ทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการ ตกแต่งภาพถ่ายที่ มีการใช้งานกันมากได้แก่ การลบริ้วรอย การปรับความคมชัด การปรับสีผิว และการโคลนนิ่งภาพเป็นต้น ดังนั้นในบทเรียนนี้จะ กล่าวถึงการตกแต่งภาพถ่ายอย่างง่าย

3 การลบจุดตำหนิบางจุดบน ภาพถ่าย Healing Brush Tool  Brush Tool ซึ่งสามารถลบรอย ด่างดำหรือจุดตำหนิบนภาพให้มี ความสวยงามขึ้นได้ โดยการนำ สีบริเวณที่ใกล้เคียงมาปิดบังส่วน ที่ต้องการทำให้หายไป

4 การลบจุดตำหนิด้วย Stamp Tool  Stamp Tool เป็นเครื่องมือ พื้นฐานที่ใช้ลบจุดตำหนิหรือริ้ว รอยรุ่นแรก ๆ โดยอาศัย หลักการขั้นพื้นฐานคือการ คัดลอกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบน ภาพมาวางทับบนพื้นที่อีกจุด หนึ่งบนภาพ

5

6 การลบจุดตำหนิด้วย Spot Healing Brush  Spot Healing Brush เป็นเครื่องมือลบรอย ตำหนิแบบพิเศษที่เพิ่มเข้ามาใน CS2 ช่วย ให้การทำงานสะดวกไม่ยุ่งยากเหมือนกับ Stamp หรือ Healing Brush กล่าวคือ เพียงแค่คลิกเลือก Spot Healing Brush แล้วนำมาคลิกบริเวณจุดที่มีรอยตำหนิ เท่านั้น โปรแกรมก็จะจัดการเกลี่ยพื้นสีและ ลบรอยตำหนิให้โดยอัตโนมัติ

7 ตัวอย่าง

8 การลบตาแดงด้วย Red Eye Tool  ในการถ่ายภาพบางครั้งจะพบว่า ปัญหากวนใจที่พบมาก ปัญหาหนึ่งคือภาพตาแดงซึ่งเกิดจากแสงสะท้อน ดังนั้น โปรแกรม Photoshop จึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหา ตาแดงโดยใช้ Red Eye Tool

9 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับแต่ง

10 การสร้างความโดดเด่นให้กับ ภาพ  ถ้าต้องการตกแต่งให้ภาพบางส่วนมี ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้ โดยอาศัยเครื่องมือ Blur Tool  ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับแต่ง

11 การเพิ่มพื้นที่สว่างให้กับภาพ  จากการถ่ายภาพบางครั้งบางส่วนของภาพมี จุดมืดบางจุดทำให้ภาพไม่สวยงาม สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยเครื่องมือ Dodge Tool  ภาพขณะดำเนินการ  ภาพหลังปรับแต่ง

12 การเปลี่ยนฉากหลังของภาพ

13

14 การตกแต่งภาพโดยใช้ Filter  ฟิลเตอร์ (Filter) คือการตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพตามความต้องการของ งาน

15 ตัวอย่าง Filter ที่น่าสนใจ

16 การปรับขนาดของภาพ (Image Size)  Image Size คือการ ลด / ขยายรูปภาพ โดยสามารถใช้ คำสั่งนี้ได้จาก เมนู Image > Image Size…

17 การตัดเฉพาะบางส่วนของ รูปภาพ  การตัดเฉพาะบางส่วนของรูปภาพสามารถทำได้โดยการใช้ เครื่องมือ Selection สร้างขอบเขตพื้นที่ล้อมรอบส่วนของ ภาพที่ต้องการ ซึ่งวิธีการใช้งาน Selection มีหลากหลายวิธี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมา สำหรับตัวอย่างที่ จะกล่าวดังต่อไปนี้จะใช้เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool และ Custom Shape Tool

18 Elliptical Marquee Tool

19 Custom Shape Tool

20 การตัดกรอบของรูป (Crop)  การ Crop คือ การตัดกรอบภาพเฉพาะที่ต้องการ นอกจากรูปภาพ จะมีขนาดเล็กเกินไปแล้ว บางครั้งรูปภาพก็มีขนาดใหญ่เกินไปได้ เช่นกัน เราสามารถตัดกรอบภาพ (Cropping) ให้เหลือเฉพาะที่ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 8 การ ตกแต่งภาพถ่าย. การตกแต่งภาพถ่าย  การตกแต่งภาพถ่ายนับได้ว่าโปรแกรม Photoshop เป็น โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google