งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 การตกแต่งแผ่น งาน. 2 การตกแต่งแผ่นงาน การตกแต่งแผ่นงานให้มีความ สวยงาม ดึงดูดใจผู้ที่ชม สามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 การตกแต่งแผ่น งาน. 2 การตกแต่งแผ่นงาน การตกแต่งแผ่นงานให้มีความ สวยงาม ดึงดูดใจผู้ที่ชม สามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ชม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 การตกแต่งแผ่น งาน

2 2 การตกแต่งแผ่นงาน การตกแต่งแผ่นงานให้มีความ สวยงาม ดึงดูดใจผู้ที่ชม สามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ชม สับสนได้ ซึ่งการตกแต่งสไลด์ นั้นต้องอาศัยเครื่องมือ 3 อย่าง คือ แม่แบบ โครงร่างสี ต้นฉบับ

3 3 การเลือกใช้แม่แบบ Design Template การเลือกใช้แม่แบบ Design Template เป็นแบบ สไลด์ สำเร็จรูปที่ โปรแกรม เตรียมไว้ให้ มีทั้ง ลวดลาย สี ฟอนต์ ทำ ให้ ประหยัดเวล าได้มากขึ้น

4 4 โครงร่างสี Color Scheme โครงร่างสี Color Scheme โครงร่างสี คือ กลุ่มของสีที่มี อยู่ด้วยกัน 8 สี ที่ออกแบบมา ให้ใช้ กับส่วนประกอบ ต่างๆในสไลด์ เช่น สีที่ใช้กับ ข้อความและ เส้น, พื้นหลัง, เงา, และจะ แตกต่างกันไป ตามแม่แบบที่ เลือกใช้งาน ถ้าหากไม่ชอบ สีที่โปรแกรมมี ให้ ให้คลิกที่ แก้ไขโครงร่างสี แล้วเลือกสีที่ ต้องการ

5 5 ตกแต่งพื้นหลัง พื้นหลังของสไลด์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มี ลวดลายได้คือ เป็นพื้นผิวต่างๆที่เกิดจากเส้น หรือเป็นภาพถ่าย เปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสี ต่างๆ

6 6 ตกแต่งพื้นหลัง

7 7 การใส่ข้อความส่วนหัวและ ส่วนท้าย การใส่ข้อความส่วนหัวและ ส่วนท้าย 1. เลือก มุมมอง -> หัวกระดาษท้ายกระดาษ 2. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 3. คลิกให้มีเครื่องหมายถูก หน้าวันที่และเวลา

8 8 ใส่วันที่และเวลา นอกจากจะใส่วันที่และเวลา ในส่วนหัวท้ายของไสลด์แล้ว สามารถนำมาใสบริเวณ เดียวกับข้อความได้ แต่ต้อง ยกเลิกในส่วนข้องหัวท้าย ออกก่อน


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 การตกแต่งแผ่น งาน. 2 การตกแต่งแผ่นงาน การตกแต่งแผ่นงานให้มีความ สวยงาม ดึงดูดใจผู้ที่ชม สามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google