งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมสื่อดิจิทัลที่ มีคุณภาพ Microsoft Office, PDF Properties, โปรแกรม Xnview การประชุมวิชาการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมสื่อดิจิทัลที่ มีคุณภาพ Microsoft Office, PDF Properties, โปรแกรม Xnview การประชุมวิชาการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมสื่อดิจิทัลที่ มีคุณภาพ Microsoft Office, PDF Properties, โปรแกรม Xnview การประชุมวิชาการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่าย ด้านบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การกำหนดฟอนต์มาตราฐาน

3 การกำหนด Style ของ Microsoft Word 2007 เลือกเมนู Modify เพื่อทำ การตั้งค่า

4

5 การสร้างสารบัญเนื้อหาจาก style เลือกคำสั่ง References -> Table of Contents เลือกรูปแบบของ Table of Contents ที่ ต้องการ

6

7 Document Properties เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อให้ การสืบค้นเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง ยังเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการ ห้องสมุดดิจิทัลที่ได้ มาตราฐาน

8 Microsoft Word 2007 คลิกปุ่ม Quick Button แล้วเลือกคำสั่ง Prepare, Properties แล้วป้อน รายการ

9

10 PDF Properties เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสม และถูกต้องเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ โดยเปิด แฟ้มเอกสารด้วย Acrobat Professional จากนั้นเลือกคำสั่ง File, Properties เอกสาร PDF สามารถกำหนดสิทิ์ในการ เข้าถึงเอกสารได้โดยใช้ คำสั่ง File -> Print -> Adobe PDF คลิกเลือก ปุ่ม Properties

11

12

13 โปรแกรม XnView การใส่ตั้งค่า IPTC และการสืบค้นภาพ ด้วย IPTC

14 ความสามารถของ XnView การทำงาน ได้มากกว่า 400 ฟอร์แมต เช่น GIF, TIF, JPG จอภาพแสดงผลของ XnView มีลักษณะ ใกล้เคียงจอภาพการทำงานของ Windows Explorer โปรแกรมใช้งานได้ง่ายด้วยเมนูพื้นฐาน XnView สามารถแสดงภาพในลักษณะ Slide Shows และสนับสนุนการสร้าง Photograph album ตลอด Contact Sheets สนับสนุนการสร้าง Gallery Web

15 ความสามารถของ XnView ( ต่อ ) สนับสนุนคำสั่งปรับแต่งภาพหลากหลาย เช่น sharpness, glass effect, Color exchange สนับสนุนการแปลงฟอร์แมตภาพได้หลากหลาย และสนับสนุนการทำงานแบบ Batch ช่วยในการ แปลงภาพปริมาณมากๆ สนับสนุนการทำงานกับ Image Metadata ทั้ง XMP, EXIF และ IPTC ช่วยในการค้นคืนภาพ สนับสนุนการสร้างภาพในรูปแบบ Panorama

16 Metadata ของภาพระบบดิจิทัล EXIF Metadata (Exchangeable Image File Format) คือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพซึ่ง เป็นมาตรฐานหนึ่งที่กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) จะต้องกำหนดไว้ในฟังก์ชัน การถ่ายภาพ และบันทึกค่าเหล่านี้ผนวกรวมกับ รูปภาพ ข้อมูลที่บันทึกได้แก่ รุ่นของกล้อง, ยี่ห้อ, ความไวแสง, ความเร็วซัดเตอร์ เป็นต้น ข้อมูล นี้นิยมนำมาใช้เป็น ข้อมูลกำกับภาพ หรืออธิบาย ภาพ

17 ตัวอย่าง EXIF Metadata

18 Metadata ของภาพระบบดิจิทัล ( ต่อ ) IPTC Metadata (International Press Telecommunications Council Metadata) เป็นรายละเอียดกำกับภาพ ประเภทหนึ่ง ซึ่งเจ้าของภาพ สามารถป้อน / แก้ไขข้อมูลได้เอง เช่น วันที่สร้างภาพ วันที่ปรับ แก้ไขภาพ เจ้าของภาพ ลิขสิทธิ์ของภาพ ประโยชน์ของ IPTC นอกจากนำมาใช้เป็น ข้อมูลกำกับภาพ ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ การสืบค้นภาพ เช่น สืบค้นภาพด้วยชื่อเจ้าของ หรือผู้ถ่ายภาพ, คีย์เวิร์ด ( Keyword) กำกับภาพ เป็นต้น

19 ตัวอย่าง IPTC Metadata

20

21 ตัวอย่างการสืบค้นภาพจาก IPTC

22


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมสื่อดิจิทัลที่ มีคุณภาพ Microsoft Office, PDF Properties, โปรแกรม Xnview การประชุมวิชาการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google