งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wound healing with Whirlpool Whirlpool

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wound healing with Whirlpool Whirlpool"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wound healing with Whirlpool Whirlpool
CHOTIKA SUJAREE

2 ความเป็นมาและความสำคัญ
แผลใหญ่ หายช้า ติดเชื้อ เพิ่มค่าใช้จ่าย การเตรียมพื้นของแผล Whirlpool สามารถกำจัดเนื้อตายได้

3 Whirlpool Mechanical debridement เป็นการรักษา แผลโดยใช้น้ำ (Hydrotherapy) การเคลื่อนที่ของน้ำ และ อุณหภูมิ ที่ เปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือด ดีขึ้น และช่วยชะล้างแผล ทำให้แผลสะอาดขึ้น

4 Whirlpool (Cont.)

5 Whirlpool (Cont.) วัตถุประสงค์ ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว
เพิ่มการมาเลี้ยงของเส้นเลือดแดง ทำให้เนื้อตาย นิ่ม เปื่อย ยุ่ย ชำระทำความสะอาดแผล ลดการติดเชื้อ

6 Whirlpool (Cont.) หลักการทำงานของ Whirlpool
1.น้ำอุ่น ช่วยเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือด 2.ช่วยเพิ่มการมาเลี้ยงของเส้นเลือดแดง 3.น้ำและสารน้ำต่างๆ แพร่เข้ามาในช่องว่าง ระหว่างเซลล์

7 Whirlpool (Cont.) 4.ทำให้เนื้อตายเกิดการหลวม นิ่ม 5.กำจัดสิ่งขับหลั่ง ควบคุมการติดเชื้อได้ 6.แรงกระทบของน้ำจะกระตุ้นให้เกิด granulation tissue 7.เกิดการ sedation

8 Whirlpool (Cont.) ข้อบ่งใช้ในการรักษา กลุ่มแผลที่มีเนื้อตาย
แผลที่มีสิ่งขับหลั่งจำนวนปานกลางถึงมาก แผลที่ต้องการ debridement แผลที่มีการขาดเลือด (Ischemic wound)

9 Whirlpool (Cont.) ข้อห้ามใช้ในการรักษา แผลแดงดี
แผลที่ได้รับการผ่าตัดทำ graft, flap แผลหลอดเลือดดำ(venous ulcers) กลุ่มแผลเบาหวานที่ไม่มีเนื้อตาย ผู้ป่วยที่มีขาบวม

10 Whirlpool (Cont.) ผู้ป่วยที่ซึม ที่มีการตอบสนองไม่ดี ผู้ป่วยที่มีไข้
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรค หัวใจ ปอด และ ไตวาย ผู้ป่วยที่กลั้น อุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้

11 Whirlpool (Cont.) ขั้นตอน 1.เปิดน้ำใส่ถัง ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม
2.นำส่วนของแผลผู้ป่วยที่ต้องการรักษา แช่ในถัง 3.เปิดเครื่องปั่นน้ำ ใช้เวลา15-20 นาที 4.ทำความสะอาดแผล ด้วย 0.9%NSS 5.ทำความสะอาดถัง

12 Whirlpool (Cont.)

13 Case study Case Open fracture both bone Rt leg ORIF with P/S
Repair Vascular Faciotomy

14 Case study (Cont.) การรักษา Debridement x 3 ครั้ง HBO OD x 10 ครั้ง
WP OD ตั้งแต่ 13 ต.ค พ.ย.53 Tienam 500 mg v q 6 hr

15 Case study (Cont.) 15 /10/53

16 Case study (Cont.) 21/10/53

17 Case study (Cont.) 29/10/53

18 Case study (Cont.) 6/11/53

19 สรุป whirlpool ช่วยกำจัดเนื้อตาย แบคทีเรีย และ สิ่งขับหลั่ง เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยง ได้ดี และลดอาการเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการรักษาอื่นผสมผสานไป ด้วยเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้น

20 Question?


ดาวน์โหลด ppt Wound healing with Whirlpool Whirlpool

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google