งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHOTIKA SUJAREE Wound healing with Whirlpool Whirlpool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHOTIKA SUJAREE Wound healing with Whirlpool Whirlpool."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHOTIKA SUJAREE Wound healing with Whirlpool Whirlpool

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญ แผลใหญ่ หายช้า ติดเชื้อ เพิ่ม ค่าใช้จ่าย การเตรียมพื้นของแผล Whirlpool สามารถกำจัดเนื้อ ตายได้

3 Whirlpool Mechanical debridement เป็นการ รักษาแผลโดยใช้น้ำ (Hydrotherapy) การเคลื่อนที่ของน้ำ และ อุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ ระบบการหมุนเวียนของเลือดดี ขึ้น และช่วยชะล้างแผล ทำให้ แผลสะอาดขึ้น

4 Whirlpool ( Cont. )

5 วัตถุประสงค์  ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว  เพิ่มการมาเลี้ยงของเส้นเลือด แดง  ทำให้เนื้อตาย นิ่ม เปื่อย ยุ่ย  ชำระทำความสะอาดแผล  ลดการติดเชื้อ Whirlpool (Cont.)

6 หลักการทำงานของ Whirlpool 1. น้ำอุ่น ช่วยเพิ่มการขยายตัวของ เส้นเลือด 2. ช่วยเพิ่มการมาเลี้ยงของเส้น เลือดแดง 3. น้ำและสารน้ำต่างๆ แพร่เข้ามา ในช่องว่างระหว่างเซลล์ Whirlpool (Cont.)

7 4. ทำให้เนื้อตายเกิดการหลวม นิ่ม 5. กำจัดสิ่งขับหลั่ง ควบคุมการติด เชื้อได้ 6. แรงกระทบของน้ำจะกระตุ้นให้ เกิด granulation tissue 7. เกิดการ sedation Whirlpool (Cont.)

8 ข้อบ่งใช้ในการรักษา  กลุ่มแผลที่มีเนื้อตาย  แผลที่มีสิ่งขับหลั่งจำนวนปาน กลางถึงมาก  แผลที่ต้องการ debridement  แผลที่มีการขาดเลือด (Ischemic wound) Whirlpool (Cont.)

9 ข้อห้ามใช้ในการรักษา  แผลแดงดี  แผลที่ได้รับการผ่าตัดทำ graft, flap  แผลหลอดเลือดดำ (venous ulcers)  กลุ่มแผลเบาหวานที่ไม่มีเนื้อ ตาย  ผู้ป่วยที่มีขาบวม Whirlpool (Cont.)

10  ผู้ป่วยที่ซึม ที่มีการตอบสนองไม่ ดี  ผู้ป่วยที่มีไข้  ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรค หัวใจ ปอด และไตวาย  ผู้ป่วยที่กลั้น อุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ได้ Whirlpool (Cont.)

11 ขั้นตอน 1. เปิดน้ำใส่ถัง ปรับอุณหภูมิที่ เหมาะสม 2. นำส่วนของแผลผู้ป่วยที่ต้องการ รักษา แช่ในถัง 3. เปิดเครื่องปั่นน้ำ ใช้เวลา 15-20 นาที 4. ทำความสะอาดแผล ด้วย 0.9%NSS 5. ทำความสะอาดถัง Whirlpool (Cont.)

12

13 Case Open fracture both bone Rt leg  ORIF with P/S  Repair Vascular  Faciotomy Case study

14 Case study (Cont.) การรักษา Debridement x 3 ครั้ง HBO OD x 10 ครั้ง WP OD ตั้งแต่ 13 ต. ค.53- 7 พ. ย.53 Tienam 500 mg v q 6 hr

15 Case study (Cont.) 15 /10/53

16 Case study (Cont.) 21/10/53

17 Case study (Cont.) 29/10/53

18 Case study (Cont.) 6/11/53

19 whirlpool ช่วยกำจัดเนื้อตาย แบคทีเรีย และสิ่งขับหลั่ง เพิ่ม การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยง ได้ดี และลดอาการเจ็บปวด ลด ค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการรักษา อื่นผสมผสานไปด้วยเพื่อให้ การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น สรุป

20 Question?


ดาวน์โหลด ppt CHOTIKA SUJAREE Wound healing with Whirlpool Whirlpool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google