งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกำหนดด้าน สุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร อรสา เลิศสุโภช วณิชย์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกำหนดด้าน สุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร อรสา เลิศสุโภช วณิชย์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อกำหนดด้าน สุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร อรสา เลิศสุโภช วณิชย์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ กรมอนามัย

2 *** ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ *** - ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรม อนามัย 15 ข้อ *** เกณฑ์ทางแบคทีเรีย *** - ผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรียร้อยละ 90 โดยการ ตรวจด้วยน้ำยา SI-2 ( อาหาร 5 ตัวอย่าง, ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือ ผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง ) เกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste

3 มาตรฐานทางกายภาพ สำหรับร้านอาหาร 1. สถานที่รับประทาน สถานที่ เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และ จัดเป็นสัดส่วน

4

5 2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และ ต้องเตรียมปรุง อาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.

6

7 3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มี ความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทาง ราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร หรือ เครื่องหมายรับรอง มาตรฐานของกระทรวง อุตสาหกรรม

8 4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาด ก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การ เก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้อง แยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บใน อุณหภูมิ ที่ต่ำกว่า 5 องศา เซลเซียส

9

10

11

12 5. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บ ในภาชนะที่สะอาดมีการ ปกปิด วางสูงจากพื้นอย่าง น้อย 60 ซม.

13

14 6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้อง สะอาด เก็บในภาชนะที่ สะอาดมีฝาปิด ใช้ อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับ คีบ หรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

15 7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยา ล้างภาชนะ แล้วล้างด้วย น้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้าง ด้วยน้ำไหล และที่ล้าง ภาชนะต้องวางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.

16

17 8. เขียงและมีด ต้องมี สภาพดี แยกใช้ ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้

18

19 9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วาง ตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะ โปร่งสะอาด หรือวางเป็น ระเบียบในภาชนะโปร่ง สะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

20 10. มูลฝอย และน้ำเสีย ทุกชนิด ได้รับ การกำจัดด้วยวิธีที่ ถูกหลักสุขาภิบาล

21 11. ห้องส้วมสำหรับ ผู้บริโภคและ ผู้สัมผัสอาหารต้อง สะอาด มีอ่างล้างมือ ที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ ใช้ตลอดเวลา

22 12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกาย สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุง ต้องผูกผ้ากันเปื้อน ที่สะอาด สวมหมวกหรือ เน็ทคลุมผม

23 13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือ ให้สะอาดก่อน เตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ทุกชนิด

24

25 14. ผู้สัมผัส อาหารที่มี บาดแผล ที่มือต้องปิด แผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการ ปฏิบัติงาน ที่มีโอกาส สัมผัสอาหาร

26 15. ผู้สัมผัส อาหารที่เจ็บป่วย ด้วยโรคที่ สามารถติดต่อ ไปยังผู้บริโภค โดยมี น้ำและอาหาร เป็นสื่อ ให้หยุด ปฏิบัติงาน จนกว่าจะ รักษาให้ หายขาด

27 การใช้ชุดทดสอบ SI-2 ตรวจสอบอาหารตรวจสอบภาชนะ ตรวจสอบมือผู้สัมผัสอาหาร ( อาหาร 5 ตัวอย่าง, ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง )

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อกำหนดด้าน สุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร อรสา เลิศสุโภช วณิชย์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google