งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร
อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

2 เกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste
*** ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ *** ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรมอนามัย 15 ข้อ *** เกณฑ์ทางแบคทีเรีย *** - ผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรียร้อยละ 90 โดยการตรวจด้วยน้ำยา SI-2 ( อาหาร 5 ตัวอย่าง, ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง )

3 มาตรฐานทางกายภาพสำหรับร้านอาหาร
1. สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน

4

5 2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า
หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุง อาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

6

7 3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย
มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

8 4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิ ที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

9

10

11

12 5. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

13

14 6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

15 7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

16

17 8. เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้

18

19 9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

20 10. มูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับ
การกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

21 11. ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและ
ผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือ ที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา

22 12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด
สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน ที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

23 13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อน
เตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ทุกชนิด

24

25 14. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผล
ที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

26 15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคที่สามารถติดต่อ ไปยังผู้บริโภค โดยมี น้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน จนกว่าจะรักษาให้หายขาด

27 ( อาหาร 5 ตัวอย่าง, ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง )
การใช้ชุดทดสอบ SI-2 ตรวจสอบอาหาร ตรวจสอบภาชนะ ตรวจสอบมือผู้สัมผัสอาหาร ( อาหาร 5 ตัวอย่าง, ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง )

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google