งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

2  Business Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นำข้อมูลที่มี อยู่เพื่อจัดทำรายงาน ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองใน การวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

3

4 หน้ารายงานสรุป ผลการ ปฏิบัติงาน และลดอุบัติภัย ทางถนน

5 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) สรุปข้อมูล จำนวนครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุ

6 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) การเปลี่ยนรูปแบบของ ตาราง

7 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) เปลี่ยนรูปแบบ ของตาราง

8 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) การเลือกดูข้อมูล ตามชุดข้อมูล ตัวอย่าง การเลือกดูจำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็นรายจังหวัด

9 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) ตัวอย่าง การเลือก ดูจำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็น รายจังหวัด

10 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) การเรียงลำดับ จำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็น รายจังหวัด

11 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) ผลการเรียงลำดับ จำนวนอุบัติเหตุ จากมากไปหาน้อย วันที่ 28/12/2550 เป็น รายจังหวัด

12 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

13

14

15 รายงานสาธารณ ภัย ด้านอุทกภัย

16 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) รายงานสาธารณ ภัย ด้านภัยแล้ง

17 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) รายงานพื้นที่ ประสบอุทกภัย

18 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI) รายงานพื้นที่ ประสบภัยแล้ง

19 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google