งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 เรื่อง งบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 เรื่อง งบการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 เรื่อง งบการเงิน

2 ก่อนอื่นเรามารู้จักงบการเงินกันดีกว่า..
สวัสดีครับ... ก่อนอื่นเรามารู้จักงบการเงินกันดีกว่า.. งบการเงิน หมายถึง เป็นการนำเสนอฐานะการเงินและผลดำเนินการทางด้านการเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน

3 รู้เปล่าว่าแนวทางในการจัดทำงบการเงินคืออะไร ไม่รู้สิครับ…มันคืออะไรหรอ
มันก็คือ…ในการจัดทำงบการเงินผู้จัดทำจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 นี่ๆ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน คืออะไรหรอ รู้ปะ
อ๋อ … -เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน -เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ -เพื่อแสดงถึงการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

5 พี่ครับ การรับรองงบการเงินคืออะไรครับ
อ๋อ หมายถึง งบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีได้จัดทำขึ้น ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พี่ครับ การรับรองงบการเงินคืออะไรครับ

6 เพื่อน ๆ วันจะอะธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุระกิจการค้า
ห่าวหุ่นส่วนจดทะเบียน ต้องนำส่งงบการเงินต่อธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือนนับตั่งแต่เปิดบัญชี บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน โดยจะต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือน ฮู้ นายเก่งจังเลย

7 นี่นาย ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการของผู้ใช้
เพื่อประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาไดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดหางบการเงิน เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุน ใช่ไหม… อืม ถูกต้องแล้ว นายเก่งมากเลย

8 ข้อสมมติที่ใช้ในการนำเสนองบการเงินได้แก่ เกณฑ์คงค้าง
การดำเนินงานต่อเนื่อง อืม ขอบใจนายมากนะที่บอกเราก็ยังงงอยู่เลย

9 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน มันคืออ่ะ
อ๋อ มันคือลักษณะเชิงคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน และลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเพื่อแยกข้อมูลที่ประโยชน์ในการตัดสินใจมากกว่า ไงครับ ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน มันคืออ่ะ

10 อ๋อ การรับรู้รายการหมายถึงการรวบรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน(เดิมเรียกว่างบดุล)หืองบกำไรขาดทุน อ้าวเจอพอดีเลยเราอยากรู้ว่า การรับรู้รายการและองค์ประกอบการเงินเป็นไงหรอ

11 อืม..ขอบใจนายมากนะที่อุส่ามาบอกฉันต้องไปอ่านหนังสือมั่งแล้ว
รีบมาหานายนั้นแหละ..ฉันไปอ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่า..การนำเสนองบการเงินเปป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้มิน และส่วนของเจ้าของ อ้าว...จะรีบไปไหนหรอ อืม..ขอบใจนายมากนะที่อุส่ามาบอกฉันต้องไปอ่านหนังสือมั่งแล้ว

12 โอ้โห ทำขนมเก่งแล้วยังฉลาดด้วย..
นายรู้ปะว่างบกำไรขาดทุน คือ กิจการที่ต้องรับรู้รายได้และค้าใช่จ่ายทุรายการสำหรับงวดงบกำไรขาดทุนเพื่อคำนวณหาผลกำไร(ขาดทุน) โอ้โห ทำขนมเก่งแล้วยังฉลาดด้วย..

13 เห็นไหมครับ... งบการเงิน ไม่อยากเลยใช่มั๊ย เพียงแค่รู้จักและทำความเข้าใจกับมัน เเค่นี้เราก็รู้จักงบการเงินมากขึ้นแล้ว....


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 เรื่อง งบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google