งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนการ สอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงหนังสือบน ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนการ สอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงหนังสือบน ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อประกอบการเรียนการ สอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงหนังสือบน ชั้น

3 จุดประสงค์ 1. บอกวิธีการจัดเรียงหนังสือ ขึ้นชั้นได้ 2. ปฏิบัติงานจัดเรียงหนังสือ ขึ้นชั้นได้

4 หนังสือทั่วไป จัดเรียงตามเลขหมู่ - จากน้อยไปหามาก - จากซ้ายไปขวา - จากบนลงล่าง

5 ตัวอย่าง 325 326 327 328 ส - ค ว - ห ส - ง บ - ล

6 เลขหมู่เหมือนกัน ให้เรียงตามลำดับอักษรตัว แรกของผู้แต่ง 320 320 320 320 บ - ค ว - ห ส - ง อ - ล

7 เลขหมู่เหมือนกัน ตัวอักษรตัวแรกของผู้แต่ง เหมือนกัน ให้เรียงตามลำดับอักษรตัว แรกของชื่อเรื่อง 425 425 425 425 บ - ค บ - น บ - ย บ - ล

8 ชื่อเรื่องเดียวกันมีหลาย ฉบับ ให้เรียงตามลำดับที่ของ ฉบับ 615 615 615 615 บ - ค บ - ค บ - ค บ - ค ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ฉ.4

9 หนังสือชุด ให้เรียงตามลำดับ หากมีหลายฉบับให้ เรียงลำดับตามฉบับ 325 325 325 325 บ - ค บ - ค บ - ค บ - ค ล.1 ฉ.1 ล.1 ฉ.2 ล.2 ฉ.1 ล.2 ฉ.2

10 หนังสือบันเทิงคดี จัดเรียงตามลำดับอักษร ของชื่อผู้แต่ง และชื่อ หนังสือจากซ้ายไปขวา น น น น บ - ค ย - น ส - ย ส - ล

11 จัดทำโดย นางนฤมล พลมั่น ครู คศ. 1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนการ สอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงหนังสือบน ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google