งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุภาพชนที่สร้าง โดย สถาบันการศึกษา ชั้นสูง งามด้วยจริยธรรม งามด้วยคุณธรรม งามด้วยปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุภาพชนที่สร้าง โดย สถาบันการศึกษา ชั้นสูง งามด้วยจริยธรรม งามด้วยคุณธรรม งามด้วยปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุภาพชนที่สร้าง โดย สถาบันการศึกษา ชั้นสูง งามด้วยจริยธรรม งามด้วยคุณธรรม งามด้วยปัญญา

2 โดยมีจุดหมายปลายทางของ อุดมศึกษา ที่ชุมชนพึ่งพาได้ คือสร้างค่านิยมของเยาวชน เพื่อให้เห็นว่า วิถีชุมชน ความสมดุลของธรรมชาติ และจริยธรรมทางสังคม เป็นเรื่อง เดียวกัน

3

4

5

6 การบริโภคที่เหมาะสมด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยพึงให้การศึกษา ปัจจัยสี่ นันทนาการ มีส่วนร่วม ในสังคม ความเชื่อ ข่าวสาร ข้อมูล

7 การบริโภคอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีวิถีชีวิตที่สมดุลกับ ธรรมชาติ รวมทั้งจริยธรรมของสังคมที่สมดุล ซึ่งทำให้เกิด สังคมธรรมมาภิบาล สังคมเศรษฐกิจพอเพียง สังคมคุณธรรมนำความรู้

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 โลกแห่งความเป็นจริง ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด เว้นแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้ ฤาไหว โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรม วงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิ ศร

21 งามด้วยจริยธรรม อันงามรูปงามทรัพย์บังคับยาก มีน้อยมากก็ ตามชาติวาสนา ถึงร่างกายบุญกรรมก็ทำมา มิใช่ว่าสรร สร้างได้ดังใจ คงแต่เพียงที่สามให้งามจิต งามจริตกิริยา อัชฌาสัย งามวาจาไพเราะเสนาะใน ดำรงไว้ให้งาม สามประการ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ธรรมที่ทำให้งาม ขันติ โสรัจจะ ความอดทนอด กลั้น

22 งามด้วยจริยธรรม ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครองความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน๚ โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

23 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงประพันธ์ “ กฤษณาสอนน้อง ” อย่าซอนซอนสรวลเสียง สำเนียงดัง อย่าระเริงกิริยาเป็นน่าชัง ถ้ายามพลั้งชนจะชวนสำรวล พลัน อย่าด่วนดำเนินไคลครร ไลแล่น กรกรีดแหวนแกว่งหัตถาหก หัน อย่ามุ่งเมิดเดินบาทจะพลาด พลัน อย่าทัดพันธุ์มาลาเมื่อคลา ไคล อย่าเสยเกศยุรยาตรเมื่อ นาถย่าง จีบพกกลางขายสำเนียงส่ง เสียงได้ สะกิดเพื่อนเยื้อนสรวลสำรวล ใน อย่าทรงสไบพลางเดินดำเนิน ลี อย่ายอหัตถ์ผัดลบกำ โบละ ประทินประนางย่างทาง วิถี อย่านุ่งกรายภูษาเดินจรลี จะเสื่อมศรีศักดิ์ยุพาไม่ ถาวร อนึ่งอย่าทรงสไบครอง ทั้งสองบ่า เปลือกพระกายินทรีศรี สมร ถ้าชายสบก็จะสรวล สำรวลอร เป็นเครื่องร้อนสำรวม หทัยไม่ธำรง

24 งามด้วยคุณธรรม หิริ โอตัปปะ ละอายต่อบาป เกรงกลัว ต่อบาป เป็นสตรีนี้ไซร้มิใช่ง่าย สงวนกายเราไว้อย่าให้หมอง จะยากจนข้นไร้วิสัยทอง ย่อมจะต้องมีค่าราคาแพง อันหอมนามความดีสตรีนั้น ไม่มีวันทรามเชยระเหยหืน ถึงมาตรแม้นตัวตายไม่คลาย คืน ยังหอมชื่นชูนามเพราะความ ดี

25 งามด้วยคุณธรรม เกิดเป็นตัวชั่วดีต้องมีจิต กระหน่ำกิจช่วยชาติอย่า หวาดไหว เพื่อดำรงอิสระคณะไทย ของเราไว้ให้จำเริญ ดำเนินทัน

26 ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม คือสัปบุรุษสอนตาม ง่าย แท้ ไม้ผุดังคนทราม สอนยาก ดัดก็หักแหลกแล้ ห่อนรื้อ โดยตาม๚ งามด้วยคุณธรรม โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรม วงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

27 งามด้วยปัญญา ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น นักเรียน ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร ผ่ายหน้า คนเกียจเกลียดหน่ายเวียน วนจิต กลอุทกในตะกร้า เปี่ยมล้นฤา มี โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

28 งามด้วยปัญญา ถึงพ่อแม่เราไซร้จะให้ ทรัพย์ ก็สำหรับขาดเหลือช่วย เกื้อหนุน ย่อมจะเป็นแต่ละเมื่อที่ เจือจุน ไม่เหมือนทุนทางวิชาจะ หากิน ด้วยความรู้นั้นเลิศ ประเสริฐสุด เปรียบประดุจดังแคว กระแสสินธุ์ จะวิดวักตักมาเป็นอาจินต์ ไม่รู้สิ้นแห้งขอดตลอด กาล

29 ด้วยความรู้รู้ไว้มิใช่ว่า เอาใส่บ่า แบกหามเลยงามขำ ถึงจะมีเงินทองไม่ต้องคลำ ไว้แนะนำ วิชาเป็นอาจารย์ ก็มีคุณจุนเจือเหมือนเกื้อชาติ ให้ สามารถรู้กิจโดยพิสดาร เพื่อวิชาสารพัดหัตถการ แผ่ไพศาล ฟุ้งเฟื่องในเมืองไทย ตอบแทน คุณชาติ

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt สุภาพชนที่สร้าง โดย สถาบันการศึกษา ชั้นสูง งามด้วยจริยธรรม งามด้วยคุณธรรม งามด้วยปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google