งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุภาษิตคำกลอนโลกนิติ อย่าลักฉ้อ ตอแหลแชเข้าบ่อนอย่า สุกก่อนห่ามหาพากันวุ่น อย่าขืนแข่งเคียงคู่ผู้มี บุญอย่าหลู่คุณท่านที่มี คุณมา อย่าดื้อ เสือกเดาสวดอวดรู้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุภาษิตคำกลอนโลกนิติ อย่าลักฉ้อ ตอแหลแชเข้าบ่อนอย่า สุกก่อนห่ามหาพากันวุ่น อย่าขืนแข่งเคียงคู่ผู้มี บุญอย่าหลู่คุณท่านที่มี คุณมา อย่าดื้อ เสือกเดาสวดอวดรู้เห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุภาษิตคำกลอนโลกนิติ อย่าลักฉ้อ ตอแหลแชเข้าบ่อนอย่า สุกก่อนห่ามหาพากันวุ่น อย่าขืนแข่งเคียงคู่ผู้มี บุญอย่าหลู่คุณท่านที่มี คุณมา อย่าดื้อ เสือกเดาสวดอวดรู้เห็น อย่าชั่วเช่นเชื่อผิดชาติ มิจฉาอย่ากลัวนักมักถอย น้อยศักดาอย่ากล้านักมัก พาชีวาปลง

2 กลบทสุภาษิต ถ้าจะรู้รู้สิ่งใดรู้ให้จริง อย่าทำโง่แกมหยิ่งนิ่งฟัง สอน จะเกิดศรีปรีชาสถาพร ถึงจะจรจากสถานท่าน คงชู ถ้าจะคมคมซ่อนใส่ ฝักฝัง ถ้าจะเชื่อเชื่อฟังไว้สอง หู ถ้าจะดูดูให้เห็นคงเป็นครูถ้าจะซื่อซื่อสู้สนองคุณ ถ้าเป็นงูงูเห่าตลอด หาง อย่าเยี่ยงอย่างงูปลาพา สถุล ถ้าจะสุกสุกให้งามตาม ตระกูล ถ้าดิบบ้างข้างจะขุ่น ระคายอาย ตามเนื้อเรื่อง น่าจะแต่ง ในยุครัตนโกสินทร์ ตอนต้น เพราะมีเอ่ยอ้าง ถึงสถานที่ในกรุงเทพฯ เช่น สำเพ็ง เป็นการ แสดงให้เห็น ถึงวิถีชีวิต ของคนไทยในยุคนั้น และพฤติกรรมของผู้ติด ยาเสพติดในสมัยนั้น ซึ่ง มีกัญชาและฝิ่นเป็นพื้น ซึ่งมีที่มาและความ เป็นไป ไม่ผิดกับผู้ติดยา เสพติดในปัจจุบัน จึง นับว่ายังทันสมัยใช้ ประโยชน์ได้ดี

3 กลบทสุภาษิต ไม่ควรคิด ก็อย่าคิด เข้า ต่อล้อ ไม่ควรข้อ ขอด เขา ด้วยโวหารไม่ควร เป็น ก็อย่าเป็น เหมือน เช่นพาลไม่ควรสมาน อย่า สมัคร สมาคมไม่ควร รอ ก็อย่าต่อ เข้าต้านตัด ไม่ควรทัด ทานถ้อย อย่า ทับถมไม่ควรชิด อย่า สนิท สนมชม ไม่ควร ข่ม ก็อย่าข้อน ให้เคือง คำไม่ควรหาญ อย่า ราน ให้ร้อนร้าว ไม่ควร กล่าว พึงระวัง อย่างพลั้ง ถลำไม่ควรเปิด ก็อย่า เชิด ชูเงื่อนงำไม่ควร ทำ ตรองท่า พยุงจูง


ดาวน์โหลด ppt สุภาษิตคำกลอนโลกนิติ อย่าลักฉ้อ ตอแหลแชเข้าบ่อนอย่า สุกก่อนห่ามหาพากันวุ่น อย่าขืนแข่งเคียงคู่ผู้มี บุญอย่าหลู่คุณท่านที่มี คุณมา อย่าดื้อ เสือกเดาสวดอวดรู้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google