งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2011 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลง ตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2011 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลง ตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2011

3 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลง ตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอ พระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (โรม 12,2)

4 ในส่วนที่สองของจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ผู้เขียนได้ บรรยายถึงแนวปฏิบัติแบบคริสตชนว่า เป็นการแสดงออกถึงชีวิตใหม่ ความรักแท้ ความยินดีและอิสระอันแท้จริง ที่พระคริสตเจ้าได้ทรง มอบให้แก่เรา

5 ชีวิตคริสตชน เนื่องจากได้รับแสงสว่าง และพละกำลังจากพระจิตเจ้า จะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เพื่อจะกระทำหน้าที่หลากหลาย และสามารถ เผชิญกับปัญหานานาชนิดที่จะประสบได้

6 ในข้อความตอนนี้ ซึ่งเกี่ยวพันมากทีเดียวกับข้อความตอนก่อนหน้า นั้น ท่านอัครสาวกได้พูดถึงจุดมุ่งหมายและท่าทีพื้นฐาน อันจะเป็นตัว กำหนดการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของเรา

7 นั่นคือ การทำให้ชีวิตของเราเป็นการสรรเสริญพระเจ้า การทำ ให้ทั้งชีวิตเต็มไปด้วยกิจการแห่งความรัก พยายามอยู่ ตลอดเวลาที่จะทราบน้ำพระทัยของพระ จะได้รู้ว่าอะไรเป็นที่ พอพระทัยที่สุด

8 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็น พระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอัน สมบูรณ์พร้อมของพระองค์”

9 เป็นที่แน่นอนว่า เพื่อจะสามารถทำตามพระประสงค์ของ พระเจ้าได้ จำเป็นต้องทราบน้ำพระทัยพระองค์เสียก่อน

10 อัครสาวกผู้เขียนจด หมายถึงชาวโรมตอนนี้ ทำให้เราเข้าใจว่า ไม่ใช่ เรื่องง่าย เราไม่มีทาง จะทราบพระประสงค์ ของพระเจ้าได้อย่างดี หากไม่ได้รับแสงสว่าง พิเศษ อันจะช่วยเราให้ แยกแยะออกได้ ในสถานการณ์หลายๆ อย่าง ว่าสิ่งไหนพระเจ้า ต้องการจากเรา โดย สามารถหลีกเลี่ยงสิ่ง ลวงตาหรือความผิด หลง ที่จะทำให้เรา พลาดได้โดยง่าย

11 นี่จึงมีความเกี่ยวข้อง กับพระพรของพระ จิตเจ้า ซึ่งเรียกว่า "พระดำริ" อันเป็น สิ่งจำเป็นอย่างที่สุด เพื่อจะเสริมสร้าง แนวคิดแบบคริสต ชนอันแท้จริง ในตัวเรา

12 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็น พระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอัน สมบูรณ์พร้อมของพระองค์”

13 แต่ว่าเราจะได้พระพรอันสำคัญของพระจิตเจ้านี้ และพัฒนาให้มีขึ้นใน ตัวเราได้อย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในส่วนของเรา เราจำต้องรู้ หลักคำสอนของพระศาสนจักร แต่แค่นั้นยังไม่พอ

14 ดังที่ท่านอัครสาวกกล่าวไว้ สิ่งสำคัญเป็นเรื่องของชีวิต ตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้า โดยการขจัดความกลัว ความไม่แน่นอน หรือทำอย่างครึ่งๆกลางๆ

15 เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า และนี่แหละเป็นหนทางเพื่อที่เราจะมีแสงสว่างของพระจิตเจ้า และสามารถสร้างแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในตัวเราซึ่งเราอยากมี

16 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็น พระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอัน สมบูรณ์พร้อมของพระองค์”

17 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ได้อย่างไร เราจงพยายามทำตัวเราให้เหมาะสม ที่จะได้รับแสงสว่าง ซึ่งเป็น สิ่งสำคัญ เพื่อจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างดี

18 เราพยายามที่จะรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ให้ดีขึ้น ดังเช่น พระ ประสงค์ของพระองค์ที่จะแสดงให้เห็นได้ชัดจากพระวาจาของพระองค์ จากข้อคำสอนของพระศาสนจักร จากหน้าที่ตามฐานะของเรา ฯลฯ

19 เรามุ่งเป้าไปที่ชีวิตของเราเป็นพิเศษ เพราะเป็นที่ ประจักษ์แก่เราแล้วว่า แสงสว่างแท้นั้นมาจากชีวิต มาจากความรักนั่นเอง

20 พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์แก่ผู้ที่รักพระองค์ด้วยการถือ ตามพระบัญญัติของพระองค์เช่นนี้เราจะปฏิบัติตามพระ ประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จ ถือว่าเป็นของขวัญที่งดงาม ที่สุดที่เราถวายแก่พระองค์ได้

21 สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ มิใช่เพียงเพราะแสดงออกซึ่ง ความรักเท่านั้น แต่เป็นเพราะแสงสว่างและผลแห่งการฟื้นฟู คริสตชนซึ่งจะเกิดขึ้นในแหล่งที่เราอยู่ด้วย

22 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของ โลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็น พระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอัน สมบูรณ์พร้อมของพระองค์” “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนสิงหาคม 1993 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2011 "อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลง ตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google