งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2013 “ ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” ( ยอห์น 8,7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2013 “ ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” ( ยอห์น 8,7)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2013

3 “ ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” ( ยอห์น 8,7)

4 เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงสอนอยู่ในพระวิหาร บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟา ริสีนำหญิงคนหนึ่งที่ถูกจับได้ขณะมีชู้เข้ามาหาพระองค์ถามว่า "ในธรรม บัญญัติโมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร

5 ที่เขาถามเช่นนี้ก็เพราะต้องการจับผิดพระองค์ หากพระเยซูเจ้าบอกมิให้เอาหินทุ่ม พวกเขาก็จะ กล่าวหาพระองค์ว่า ไม่ทำตามธรรมบัญญัติ

6 ซึ่งกำหนดว่าผู้ที่เป็นพยานเห็นการกระทำผิด ต้องเป็น ผู้เริ่มหยิบหินทุ่มผู้กระทำผิด และจากนั้นผู้อื่นก็จะตาม

7 แต่ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเห็นพ้องกับพวกเขาให้ลงโทษถึงตาย พวกธรรมา- จารย์และพวกฟาริสีก็จะว่าพระเยซูเจ้าสอนขัดแย้งกัน เพราะพระเยซูเจ้า ทรงสอนอยู่เสมอว่า พระเป็นเจ้าทรงมีพระทัยกรุณาต่อคนบาป

8 พระเยซูเจ้าจึงทรงก้มลงและขีดเขียนที่พื้นดิน ทำเป็นไม่สนใจ จากนั้นทรงเงยพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า

9 “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”

10 เมื่อพวกนั้นได้ยินพระวาจานี้ต่างหันหลังกลับไปทีละคน สองคน เริ่มจากผู้อาวุโสจนเหลือแต่พระเยซูเจ้า

11 พระองค์จึงทรงกล่าวกับหญิงนั้นว่า "พวกนั้นไปไหนกันหมด ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ" หญิงนั้นทูลว่า ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า" พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า "เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก"

12 “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”

13 พระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ไปเถิดแล้วอย่าทำบาปอีก" มีความหมายชัดเจนว่าการมีชู้เป็นการผิดต่อพระบัญญัติของพระ

14 แต่พระเยซูเจ้าไม่ปรารถนาให้พวกเราทำตนเป็น ผู้พิพากษาตัดสินคนที่ทำผิด และทำตัวหน้าไหว้หลังหลอก เช่นเดียวกับพวกฟาริสีที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นคนบาป

15 พระเยซูเจ้าเองก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า "อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น”

16 พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ ก็เพราะทรงนึกถึงคนที่ตัดสินคนอื่น ไม่มีอุธรณ์ฎีกา และไม่คิดว่าคนผิดจะกลับใจ

17 ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนว่า จำต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้ทำผิด

18 เมื่อพวกนั้นทยอยกันออกไป “เหลือแต่พระเยซูเจ้ากับหญิงนั้น นักบุญออกัสตินพระสังฆราชแห่งอิบโปนาได้ให้ข้อคิดในเรื่อง นี้ว่า เป็นความน่าสมเพช และ พระเมตตา”

19 “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”

20 เราจะนำพระวาจานี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร

21 เราจงระลึกเสมอว่า เราเองก็เป็นคนบาป

22 เราทุกคนเป็นคนบาปและหากดูเหมือนว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไร ใหญ่โต ก็ให้เราสำนึกว่า เราไม่รู้เลยว่าคนอื่นนั้นเขาอยู่ใน สภาพเช่นไร เราไม่มีทางรู้เลยว่า เหตุใดเขาจึงทำความชั่ว เช่นนั้นได้ และเหินห่างไปจากพระเจ้า

23 หากว่าเราอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเขา เราจะทำตัว เช่นไร เราเองก็เหมือนกันมิใช่หรือ ที่บางครั้งได้ตัด สัมพันธ์รักกับพระเป็นเจ้า และมิได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

24 หากว่า พระเยซูเจ้าองค์เดียวที่ไม่มีบาป ยังไม่หยิบหินขึ้นขว้างหญิงมีชู้ เราเองก็ต้องไม่ตัดสินลงโทษผู้ใด

25 เราต้องมีความเมตตากรุณาต่อทุกคน เราต้องดับ ความรู้สึกที่กระตุ้นเราให้ตัดสินผู้อื่นอย่างไร้เมตตา เราต้องรู้จักให้อภัยและลืม

26 ต้องไม่เก็บความรู้สึกชอบตัดสินผู้อื่นไว้ในดวงใจของเรา อย่าปล่อย ให้ใจของเราเต็มด้วยความโกรธ เกลียดชัง อันทำให้เราเหินห่างจาก ผู้อื่น ตรงกันข้ามเราต้องมองแต่ละคนราวกับว่าเขาเป็นคนใหม่

27 หากเราไม่เก็บการตัดสินและลงโทษผู้อื่นไว้ในจิตใจ แต่ยึดความรักและความเมตตามั่นคงไว้ เราจะช่วยคน ที่หลงผิดไปให้เริ่มมีชีวิตใหม่ และทุกครั้งเราก็จะเป็น ผู้ให้กำลังใจเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่

28 “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนาง เป็นคนแรกเถิด” “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1998 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2013 “ ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” ( ยอห์น 8,7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google