งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมในเรื่องการ ต้อนรับแขก การ ปฏิบัติ ตน ต่อพระสงฆ์และ การแต่งกาย ไปร่วมงานมงคลและ อวมงคลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมในเรื่องการ ต้อนรับแขก การ ปฏิบัติ ตน ต่อพระสงฆ์และ การแต่งกาย ไปร่วมงานมงคลและ อวมงคลได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมในเรื่องการ ต้อนรับแขก การ ปฏิบัติ ตน ต่อพระสงฆ์และ การแต่งกาย ไปร่วมงานมงคลและ อวมงคลได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อต่อผู้มา เยี่ยมเยือนของผู้เป็นเจ้าของบ้าน การต้อนรับแขก การปฏิสันถาร

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า “ ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ ” การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กล่าวธรรมให้ฟังหรือ แนะนำกันในทางธรรม ด้วยปิยวาจาที่น่าฟัง การต้อนรับด้วยธรรม

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้าของบ้าน มารยาทของผู้เป็นแขก 2. ไม่ควรอยู่นานหลาย ๆ วัน 3. ไม่พาเด็ก สัตว์เลี้ยงหรือชวนเพื่อนไป

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ควรปฏิบัติต่อเจ้าของบ้านด้วยความ เกรงใจและขอบคุณ 5. ควรนำเอาของขวัญที่เหมาะสมไปให้ ตามโอกาส 6. ไม่ควรอยู่นาน

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นผู้ปฏิบัติตนดีและถูกต้องตามพระธรรมวินัย

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณงามความดี

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีของสังคม

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การลุกขึ้นยืนรับ 2. การให้ที่นั่ง 3. การเดินสวนทาง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 4. การสนทนา 5. การรับสิ่งของจากพระสงฆ์

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถ้านั่งเก้าอี้ ให้ลุกขึ้นยืนรับ การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถ้านั่งอยู่กับพื้น ไม่ต้องลุกขึ้น การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถ้านั่งเก้าอี้ ควรลุกขึ้นยืน การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถ้านั่งอยู่กับพื้น ควรจัดอาสนะ การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถ้าต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ต้องนั่งทางซ้าย การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. หลีกชิดเข้าข้างทางด้านซ้ายมือ ของพระสงฆ์ การเดินสวนทางกับ พระสงฆ์ 2. ยืนตรงเท้าชิด หันหน้ามาทางท่าน 3. พระสงฆ์เดินผ่านมาตรงหน้าให้ น้อมตัวลงยกมือไหว้

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ควรประนมมือและรับคำพูดของท่าน การสนทนากับพระสงฆ์ 2. ไม่พูดล้อเล่น พูดคำหยาบ 3. ใช้คำว่า “ นิมนต์ ” แทนเชิญ 4. ผู้หญิงไม่ควรสนทนาสองต่อสอง

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การสนทนากับพระสงฆ์ 5. เมื่อเสร็จธุระ รีบลาท่านกลับ ( กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าออก )

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ 1. พระสงฆ์ยืนหรือนั่งอยู่บนที่สูง 2. พระสงฆ์นั่งเก้าอี้ 3. พระสงฆ์นั่งกับพื้น

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การแต่งกายไปร่วมงาน

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมในเรื่องการ ต้อนรับแขก การ ปฏิบัติ ตน ต่อพระสงฆ์และ การแต่งกาย ไปร่วมงานมงคลและ อวมงคลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google