งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มารยาทชาวพุทธและ การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการต้อนรับแขก การปฏิบัติ ตน ต่อพระสงฆ์และการแต่งกาย ไปร่วมงานมงคลและอวมงคลได้

4 การปฏิสันถาร การต้อนรับแขก เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อต่อผู้มา
เยี่ยมเยือนของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

5 การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ
“ ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”

6 ด้วยปิยวาจาที่น่าฟัง
การต้อนรับด้วยธรรม กล่าวธรรมให้ฟังหรือ แนะนำกันในทางธรรม ด้วยปิยวาจาที่น่าฟัง   

7 1. ไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้าของบ้าน 2. ไม่ควรอยู่นานหลาย ๆ วัน
มารยาทของผู้เป็นแขก 1. ไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้าของบ้าน    2. ไม่ควรอยู่นานหลาย ๆ วัน    3. ไม่พาเด็ก สัตว์เลี้ยงหรือชวนเพื่อนไป   

8 4. ควรปฏิบัติต่อเจ้าของบ้านด้วยความ
เกรงใจและขอบคุณ 5. ควรนำเอาของขวัญที่เหมาะสมไปให้ ตามโอกาส    6. ไม่ควรอยู่นาน

9 การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง   

10 เป็นผู้ปฏิบัติตนดีและถูกต้องตามพระธรรมวินัย

11 เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณงามความดี

12 เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีของสังคม

13 การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
1. การลุกขึ้นยืนรับ    2. การให้ที่นั่ง   3. การเดินสวนทาง   4. การสนทนา 5. การรับสิ่งของจากพระสงฆ์

14 การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์
ถ้านั่งเก้าอี้ ให้ลุกขึ้นยืนรับ   

15 การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์
ถ้านั่งอยู่กับพื้น ไม่ต้องลุกขึ้น

16 การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์
ถ้านั่งเก้าอี้ ควรลุกขึ้นยืน

17 การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์
ถ้านั่งอยู่กับพื้น ควรจัดอาสนะ

18 การให้ที่นั่งแด่พระสงฆ์
ถ้าต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ต้องนั่งทางซ้าย

19 การเดินสวนทางกับพระสงฆ์
หลีกชิดเข้าข้างทางด้านซ้ายมือ ของพระสงฆ์ 2. ยืนตรงเท้าชิด หันหน้ามาทางท่าน 3. พระสงฆ์เดินผ่านมาตรงหน้าให้ น้อมตัวลงยกมือไหว้

20 ควรประนมมือและรับคำพูดของท่าน 2. ไม่พูดล้อเล่น พูดคำหยาบ
การสนทนากับพระสงฆ์ ควรประนมมือและรับคำพูดของท่าน 2. ไม่พูดล้อเล่น พูดคำหยาบ 3. ใช้คำว่า “นิมนต์” แทนเชิญ 4. ผู้หญิงไม่ควรสนทนาสองต่อสอง

21 การสนทนากับพระสงฆ์ 5. เมื่อเสร็จธุระ รีบลาท่านกลับ (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าออก)

22 การรับสิ่งของจากพระสงฆ์
1. พระสงฆ์ยืนหรือนั่งอยู่บนที่สูง 2. พระสงฆ์นั่งเก้าอี้ 3. พระสงฆ์นั่งกับพื้น

23 การแต่งกายไปร่วมงาน

24


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google