งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1. จัดแถวให้เรียบร้อยก่อน เข้าห้อง 2. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ตรงชั้นวางรองเท้า 3. เข้าห้องแล้วนั่งประจำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1. จัดแถวให้เรียบร้อยก่อน เข้าห้อง 2. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ตรงชั้นวางรองเท้า 3. เข้าห้องแล้วนั่งประจำที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

5 1. จัดแถวให้เรียบร้อยก่อน เข้าห้อง 2. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ตรงชั้นวางรองเท้า 3. เข้าห้องแล้วนั่งประจำที่ พร้อมเรียน 4. ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน อันตราย 5. ไม่เล่นโยกเก้าอี้ และไถ เก้าอี้ 6. ห้ามนำเครื่องดื่มมาทานใน ห้อง มารยาททั่วไปก่อนการเริ่ม เรียน

6 7. เครื่องมีปัญหา ยกมือบอก อาจารย์ อย่าซ่อมเอง 8. ถ้าทั้งหมดไม่สามารถ ปฏิบัติตามได้ ส่งกลับห้องทันที มารยาททั่วไปก่อนการเริ่ม เรียน

7 มารยาททั่วไประหว่างการ เรียน 1. ไม่พูดคุยและถามแทรกระหว่างที่อาจารย์สอน 2. ไม่เข้าใจยกมือถามหลังการจากที่อาจารย์อนุญาต 3. ไม่แกล้งเพื่อน หรือถ้าถูกแกล้งให้มาบอกอาจารย์ 4. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 5. พยายามปฏิบัติงานด้วยตัวเองให้ดีที่สุด 6. ถ้าป่วยหรืออยากเข้าห้องน้ำ รีบบอกทันที

8 ง่ายๆแค่นี้ นักเรียน สาธิตเกษตร ทำได้อยู่แล้ว จริงไหม

9 1. พิมพ์สัมผัสภาษาไทย ด้วย โปรแกรม pim 3001 2. การสร้างและการจัดการกับ โฟลเดอร์


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1. จัดแถวให้เรียบร้อยก่อน เข้าห้อง 2. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ตรงชั้นวางรองเท้า 3. เข้าห้องแล้วนั่งประจำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google