งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม ถูกน้ำพัดหาย ชดใช้อย่างไร 4. รถลางจูงกับการใช้รถ นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ในหน้าตาราง เกี่ยวข้องกัน อย่างไร 5. รถยนต์ที่ทำประกันภัยหลายๆ กรมธรรม์จะคุ้มครองอย่างไร

2 กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ - ความคุ้มครอง - ข้อยกเว้นความ รับผิด

3 ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ. ร. บ. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ. ร. บ.  ค่าเสียหาย เบื้องต้น - ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 15,000.- บาท - ความเสียหายต่อชีวิต 35,000.- บาท  ความเสียหาย ตามกรมธรรม์ - ความเสียหายต่อร่างกายไม่เกิน 50,000.- บาท ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน - ความเสียหายต่อชีวิต 200,000.- บาท

4 ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ  ความรับผิด ต่อ บุคคลภายนอก - ชีวิต ร่างกาย อนามัย ขั้นต่ำที่ต้องรับ ประกันภัย 100,000.- บาท - ทรัพย์สิน ขั้นต่ำที่ต้องรับประกันภัย 250,000.- บาท ความรับผิด ต่อตัว รถยนต์  ความรับผิด ต่อตัว รถยนต์ - ขั้นต่ำ 50,000.- บาท มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่า สินไหมทดแทน เพื่อจำนวนวินาศภัย อันแท้จริง

5 ความเสียหายสิ้นเชิง ความเสียหายสิ้นเชิง รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้ หมายถึง รถยนต์ได้รับความ เสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ สภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า รถยนต์ในขณะเกิดความ เสียหาย - รถถูกน้ำพัดหายไปทั้งคัน

6 การชน หรือคว่ำ - ความเสียหาย จากการมุ่งร้าย กลั่น แกล้ง - ความเสียหาย จากการกระทบกับ วัตถุ สิ่งของ ทำให้ รถเสียหายเฉพาะ ผิวของสีรถ ไม่บุบ แตก ร้าว - ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถ ได้รับความเสียหายได้ชัดเจน ( ไม่ สามารถระบุวัน เวลา และสถานที่ที่รถได้รับ ความเสียหาย ได้ชัดเจน )

7 ข้อยกเว้นความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด  การใช้รถไปในทางที่ผิด กฎหมาย  การใช้รถไปในทางที่ผิด กฎหมาย - สาวสิบห้า ขับรถสองแถว  การใช้ลากจูง หรือ ผลักดัน / การใช้รถยนต์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้า ตารางในขณะ เกิดอุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google