งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม ถูกน้ำพัดหาย ชดใช้อย่างไร 4. รถลางจูงกับการใช้รถ นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ในหน้าตาราง เกี่ยวข้องกัน อย่างไร 5. รถยนต์ที่ทำประกันภัยหลายๆ กรมธรรม์จะคุ้มครองอย่างไร

2 กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ - ความคุ้มครอง - ข้อยกเว้นความ รับผิด

3 ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ. ร. บ. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ. ร. บ.  ค่าเสียหาย เบื้องต้น - ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 15,000.- บาท - ความเสียหายต่อชีวิต 35,000.- บาท  ความเสียหาย ตามกรมธรรม์ - ความเสียหายต่อร่างกายไม่เกิน 50,000.- บาท ค่าทดแทนวันละ บาท ไม่เกิน 20 วัน - ความเสียหายต่อชีวิต 200,000.- บาท

4 ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ  ความรับผิด ต่อ บุคคลภายนอก - ชีวิต ร่างกาย อนามัย ขั้นต่ำที่ต้องรับ ประกันภัย 100,000.- บาท - ทรัพย์สิน ขั้นต่ำที่ต้องรับประกันภัย 250,000.- บาท ความรับผิด ต่อตัว รถยนต์  ความรับผิด ต่อตัว รถยนต์ - ขั้นต่ำ 50,000.- บาท มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่า สินไหมทดแทน เพื่อจำนวนวินาศภัย อันแท้จริง

5 ความเสียหายสิ้นเชิง ความเสียหายสิ้นเชิง รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้ หมายถึง รถยนต์ได้รับความ เสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ สภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า รถยนต์ในขณะเกิดความ เสียหาย - รถถูกน้ำพัดหายไปทั้งคัน

6 การชน หรือคว่ำ - ความเสียหาย จากการมุ่งร้าย กลั่น แกล้ง - ความเสียหาย จากการกระทบกับ วัตถุ สิ่งของ ทำให้ รถเสียหายเฉพาะ ผิวของสีรถ ไม่บุบ แตก ร้าว - ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถ ได้รับความเสียหายได้ชัดเจน ( ไม่ สามารถระบุวัน เวลา และสถานที่ที่รถได้รับ ความเสียหาย ได้ชัดเจน )

7 ข้อยกเว้นความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด  การใช้รถไปในทางที่ผิด กฎหมาย  การใช้รถไปในทางที่ผิด กฎหมาย - สาวสิบห้า ขับรถสองแถว  การใช้ลากจูง หรือ ผลักดัน / การใช้รถยนต์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้า ตารางในขณะ เกิดอุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt คำถาม 1. เด็กสาว อายุ 15 ขับรถสองแถวผิด กฎหมายใด 2. ค่าทดแทนวันละ 200.- บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับคนไข้ ในของโรงพยาบาล ตาม พ. ร. บ. จ่ายอย่างไร 3. รถในพื้นที่น้ำท่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google