งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3D MAX ซอฟท์แวร์ที่สนใจ น.ส.กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3D MAX ซอฟท์แวร์ที่สนใจ น.ส.กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3D MAX ซอฟท์แวร์ที่สนใจ น.ส.กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต 51102010734
(กลุ่มผู้เรียน B05) คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ – เคมี กศ.บ

2 ชื่อโปรแกรม 3D Max เวอร์ชัน 9.0 ระบบปฏิบัติการ Mac OSX/ Windows ประเภทของซอฟท์แวร์ Shareware

3 รูปแบบโครงสร้าง 3D Max รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติ ใน 3DMAX     ใน 3DMAX จะแบ่งรูปแบบของโครงสร้างวัตถุ 3 มิติ ออกเป็นหลายชนิด ซึ่งในแต่ละรูปแบบ จะมีลักษณะโครงสร้างในการคำนวณพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ซึ่งวัตถุที่มีรูปร่างเดียวกันอาจสามารถเปลี่ยนโครงสร้างไปมาระหว่างกันได้ โดยจะขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักใหญ่ๆ      1.โครงสร้างวัตถุแบบ Mesh เป็นโครงสร้างของพื้นผิววัตถุแบบขั้นพื้นฐาน  คือ เห็นวัตถุประกอบ ด้วยพื้นผิว Face หลายพื้นผิวประกอบขึ้นเป็นวัตถุ 3 มิติ ซึ่งการแก้ไขวัตถุแบบ Mesh นี้จะเข้าไปแก้ไขได้ที่พื้นผิวของวัตถุโดยตรง     2. โครงสร้างวัตถุแบบ Patch  เป็นโครงสร้างวัตถุที่ประกอบขึ้นจากการกำหนดโครงสร้างครอบวัตถุ ประกอบด้วยจุด Vertex และ        Lattice Handle ซึ่งเป็นเวกเตอร์ในการควบคุม  และคำนวณพื้นผิวของโครงสร้าง 3 มิติ ที่สร้างขึ้น     3.โครงสร้างแบบ Loft เป็นโครงสร้างวัตถุที่เกิดจากภาคตัดขวางวัตถุที่ถูกดึงตามส้นทาง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นด้วยเส้น 2 มิติ โดยจะเรียกภาคตัดขวางของวัตถุ Loft ว่า shape และเส้นทางการดึงวัตถุ Loft เรียกว่า Path ซึ่งในการแก้ไขวัตถุ Loft นี้เราจะแก้ไขในรูปที่รูป shape ของภาคตัดขวางกับเส้น Path ใน3D MAX จะมีกลุ่มคำสั่งในการปรับปรุงแก้ไขรูปทรงของ Loft ด้วยกลุ่มคำสั่ง Deformation ซึ่งจะเป็นกลุ่มคำสั่งเฉพาะของวัตถุ Loft  

4 คุณสมบัติ โปรแกรม 3D Studio MAX นี้ เป็นโปรแกรมกราฟฟิก ที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเราได้นำโปรแกรมนี้มาใช้สร้างงาน เพื่อการนำเสนอ (Presentation),การทำภาพเคลื่อนไหว อื่นๆ โดยเนื้อหาจริงๆ ของตัวโปรแกรมจะมีเยอะมาก ดูได้จากคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม แต่ในที่นี้ ผมจะอธิบายเฉพาะในส่วนของการสร้างโลโก้ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

5 ลักษณะโปรแกรม 3D Max

6 เหตุผลที่สนใจ เป็นโปรแกรม 3D ที่เจาะตลาดระดับกลางมาโดยตลอด แต่หลังจากถูกบริษัท Autodesk เทคโอเวอร์ไป แล้วยังมีการรวมโค้ดบางส่วนเข้ากับโปรแกรมในเครือของ Autodesk เช่น AutoCAD และ Maya ทำให้ในปัจจุบัน 3D Max สามารถทำงานขั้นสูงได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมระดับสูงอย่าง Maya เลย ประเภท - แชร์แวร์

7 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ลิงค์เว็บไซต์ผู้พัฒนา ลิงค์ข้อมูลของวิกิพีเดีย

8 ภาพประกอบ นางสาวกมลชนก ดาวแดน รหัส 51102010734
นางสาวกมลชนก ดาวแดน รหัส กลุ่ม SC1ED3 กลุ่มเรียน B05

9 BYE…. …BYE


ดาวน์โหลด ppt 3D MAX ซอฟท์แวร์ที่สนใจ น.ส.กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google