งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3D MAX หน้าที่ 1 น. ส. กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต 51102010734 ( กลุ่มผู้เรียน B05) คณะวิทยาศาสตร์ เอก วิทยาศาสตร์ – เคมี กศ. บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3D MAX หน้าที่ 1 น. ส. กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต 51102010734 ( กลุ่มผู้เรียน B05) คณะวิทยาศาสตร์ เอก วิทยาศาสตร์ – เคมี กศ. บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3D MAX หน้าที่ 1 น. ส. กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต 51102010734 ( กลุ่มผู้เรียน B05) คณะวิทยาศาสตร์ เอก วิทยาศาสตร์ – เคมี กศ. บ

2 หน้าที่ 2 ชื่อโปรแกรม 3D Max เวอร์ชัน 9.0 ระบบปฏิบัติการ Mac OSX/ Windows ประเภทของซอฟท์แวร์ Shareware

3 รูปแบบโครงสร้าง 3D Max  รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติ ใน 3DMAX ใน 3DMAX จะแบ่งรูปแบบของโครงสร้างวัตถุ 3 มิติ ออกเป็นหลายชนิด ซึ่งในแต่ละรูปแบบ จะมีลักษณะโครงสร้างในการคำนวณพื้นผิวของวัตถุที่ แตกต่างกัน ซึ่งวัตถุที่มีรูปร่างเดียวกันอาจสามารถเปลี่ยนโครงสร้างไปมา ระหว่างกันได้ โดยจะขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักใหญ่ๆ  1. โครงสร้างวัตถุแบบ Mesh เป็นโครงสร้างของพื้นผิววัตถุแบบขั้นพื้นฐาน คือ เห็นวัตถุประกอบ ด้วย พื้นผิว Face หลายพื้นผิวประกอบขึ้นเป็นวัตถุ 3 มิติ ซึ่งการแก้ไขวัตถุแบบ Mesh นี้จะเข้าไปแก้ไขได้ที่พื้นผิวของวัตถุโดยตรง  2. โครงสร้างวัตถุแบบ Patch  เป็นโครงสร้างวัตถุที่ประกอบขึ้นจากการกำหนดโครงสร้างครอบวัตถุ ประกอบด้วยจุด Vertex และ Lattice Handle ซึ่งเป็นเวกเตอร์ในการ ควบคุม และคำนวณพื้นผิวของโครงสร้าง 3 มิติ ที่สร้างขึ้น  3. โครงสร้างแบบ Loft เป็นโครงสร้างวัตถุที่เกิดจากภาคตัดขวางวัตถุที่ถูกดึงตามส้นทาง ซึ่งสามารถ สร้างขึ้นด้วยเส้น 2 มิติ โดยจะเรียกภาคตัดขวางของวัตถุ Loft ว่า shape และ เส้นทางการดึงวัตถุ Loft เรียกว่า Path ซึ่งในการแก้ไขวัตถุ Loft นี้เราจะแก้ไข ในรูปที่รูป shape ของภาคตัดขวางกับเส้น Path ใน 3D MAX จะมีกลุ่มคำสั่ง ในการปรับปรุงแก้ไขรูปทรงของ Loft ด้วยกลุ่มคำสั่ง Deformation ซึ่งจะ เป็นกลุ่มคำสั่งเฉพาะของวัตถุ Loft

4 คุณสมบัติ  โปรแกรม 3D Studio MAX นี้ เป็นโปรแกรม กราฟฟิก ที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเราได้นำ โปรแกรมนี้มาใช้สร้างงาน เพื่อการนำเสนอ (Presentation), การทำภาพเคลื่อนไหว อื่นๆ โดยเนื้อหาจริงๆ ของตัวโปรแกรมจะมีเยอะมาก ดูได้จากคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม แต่ในที่นี้ ผม จะอธิบายเฉพาะในส่วนของการสร้างโลโก้ เพื่อ ใช้ในการนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ ยิ่งขึ้น

5 ลักษณะโปรแกรม 3D Max 

6  เป็นโปรแกรม 3D ที่เจาะตลาดระดับกลางมา โดยตลอด แต่หลังจากถูกบริษัท Autodesk เทคโอเวอร์ไป แล้วยังมีการรวมโค้ดบางส่วนเข้า กับโปรแกรมในเครือของ Autodesk เช่น AutoCAD และ Maya ทำให้ในปัจจุบัน 3D Max สามารถทำงานขั้นสูงได้ โดยไม่ต้องใช้ โปรแกรมระดับสูงอย่าง Maya เลย  ประเภท - แชร์แวร์ หน้าที่ 6

7  ลิงค์เว็บไซต์ผู้พัฒนา http://www.autodesk.com/3dsmax http://www.autodesk.com/3dsmax  ลิงค์ข้อมูลของวิกิพีเดีย http://en.wikipedia.org/wiki/3ds_max http://en.wikipedia.org/wiki/3ds_max หน้ าที่ 7

8 หน้ าที่ 8 นางสาวกมลชนก ดาวแดน รหัส 51102010734 กลุ่ม SC1ED3 กลุ่มเรียน B05

9 BYE…. …BYE …BYE


ดาวน์โหลด ppt 3D MAX หน้าที่ 1 น. ส. กมลชนก ดาวแดน เลขประจำตัวนิสิต 51102010734 ( กลุ่มผู้เรียน B05) คณะวิทยาศาสตร์ เอก วิทยาศาสตร์ – เคมี กศ. บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google