งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com Programs Computer CAD/CAM Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com Programs Computer CAD/CAM Company Logo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Programs Computer CAD/CAM Company Logo

2 Programs Computer ในกระบวนการผลิตชิ้นงานขั้นตอนแรกจะต้องถูกขึ้นรูปในรูป (CAD) 3D ก่อนเสมอ จากนั้นผ่านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE) เช่น การรับแรง การคืนรูป โดยนำคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปทรงและคุณสมบัติ จนได้มาตราฐานที่กำหนด แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างแม่พิมพ์ (CAM) และจะเห็นว่า CAD/CAM/CAE เป็นหัวใจของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม Company Logo

3 Programs Computer Computer Aide Design หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ซึ่งเราอาจจะเรียกง่ายๆ ว่าง CAD การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ จะยังมีความหมายคลอบคลุมกว้างๆ อยู่หลายลักษณะ อาทิเช่น - การเขียนแบบในลักษณะภายฉายในวิวต่างๆรูปแบบจะเป็น 2 มิติ(Drafting) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะพื้นผิวแบบ 3 มิติ ที่ไม่มีรูปทรงแน่นอน(Free Form) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะ Solid แบบ 3 มิติ ที่มีรูปทรงแน่นอน(Hybrid) - การนำชิ้นวานส่วนต่างๆ เข้ามาประกบกันจนได้ชิ้นงานใหม่(Assembly) - การจำลองรูปทรงของการประกอบชิ้นงาน เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวขณะทำงานจริง(Mockups) - การจำลองพื้นผิวคล้ายของจริง ไม่ว่าจะทำผิวหยาบ หรือจำลองผิววัสดุ(Photorealistic) - การจำลองลักษณะเหมือนจริงในขณะเดินเข้าไป หรือบินเข้าไป (Fly-Through) Company Logo

4 Programs Computer Computer Aide Manufacturing หรือ คอมพิวเตร์ช่วยในการผลิตเรียกง่ายๆ ว่า “CAM” จะเป็นลักษณะที่นำข้อมูล CAD 3D นำมาแปลงเป็นข้อมุลเวกเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องกัด (CNC) เพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่จะนำไปหล่อ, ปั้มหรือฉีดขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเดียวกับรูปทรง 3 มิติ (CAD 3D) ตรงกับผู้ที่ออกแบบได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็น output อย่างหนึ่งเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังมีความหมายในเง่อื่นๆ อีก อาทิเช่น - การขึ้นรูปด้วยวิธีการ Printing Press ด้วนความดันจนได้รูปชิ้นงาน - การทำ Die/Mold สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ - การกัดชิ้นงานแบบหลายแกนในชิ้นงานที่ซันซ้อนมาก - การใช้ระบบวงจรสำหรับนำเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์แบบแมสโปรดักส์ Company Logo

5 Programs Computer AUTOCAD SOLID WORKS CATIA UG Company Logo
Programs Computer AUTOCAD SOLID WORKS CATIA UG Company Logo

6 Programs Computer AUTOCAD :ใช้ในการเขียนรูป 2D ในลักษณะงานทั่วๆไปที่ไม่มีความละเอียดมากและใช้ในการแกะแบบของชิ้นงานที่มาจากเครื่องScanner3D Company Logo

7 Programs Computer SOLID WORKS :วิเคราะห์ความสามารถในการรับโหลดด้วย ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยเลือกใช้โปรแกรม ANSYS Simulation 11.0 Company Logo

8 Programs Computer SOLID WORKS :ใช้ในการวิเคราะห์ราคาของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิต วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม เช่น วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ Company Logo

9 Programs Computer Company Logo

10 Programs Computer Company Logo

11 Programs Computer การวิเคราะห์โครงสร้างแชสซีส์รถโดยสารชนิดพื้นต่ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ภาระกรรมที่กระทำต่อโครงสร้างแชสซีส์ Company Logo

12 Programs Computer พื้นที่การรับภาระกรรม Company Logo
Programs Computer พื้นที่การรับภาระกรรม Company Logo

13 Programs Computer จากนั้นทำการสร้าง Mesh โดยใช้ Adaptive mesh ซึ่งแบ่งจำนวนเอลิเมนต์ออกมาทั้งสิ้นจำนวน 43,302 เอลิเมนต์ ตามที่แสดงดังรูป Company Logo

14 ผลการวิเคราห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Programs Computer ผลการวิเคราห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การขจัดสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลางของรถ มีขนาดเท่ากับ mm Max mm Company Logo

15 เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 261.26 MPa
Programs Computer ความเค้นสูงสุด เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ MPa Company Logo

16 Programs Computer Company Logo

17 เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 0.00131
Programs Computer ความเครียดสูงสุด เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ Company Logo

18 Programs Computer Company Logo

19 Programs Computer สรุปผลการวิเคราะห์ ตัวประกอบความปลอดภัย
Programs Computer สรุปผลการวิเคราะห์ ตัวประกอบความปลอดภัย ผลการทดสอบแรงดึงได้คุณสมบัติเชิงกลของ Stainless Steel RST มีค่า Yield Strength เท่ากับ MPa ผลการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นดังนี้ ค่าความเค้นสูงสุด มีค่า MPa เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง ซึ่งมีค่าตัวประกอบความปลอดภัยเท่ากับ 2.06 ความเครียดสูงสุด เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ การขจัดสูงสุด เกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลางของโครงสร้างแชสซีส์ มีค่าการขจัดสูงสุด mm จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จะพบว่าค่าความปลอดภัยมีค่าต่ำสุดคือ 2.06ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด Company Logo

20 Programs Computer CATIA : ส่วนใหญ่จะใช้ในการเพิ่มหรือปรับแต่งผิวชิ้นงานที่ถูกสแกนมาเพื่อทำให้มีมิติและพื้นที่ผิว Company Logo

21 Programs Computer Company Logo

22 Unigraphics (UG) การกัดชิ้นงาน การเจาะรู Programs Computer
Programs Computer Unigraphics (UG) การกัดชิ้นงาน การเจาะรู Company Logo

23 Programs Computer การเขียนลายปริ้น Company Logo

24 เทคโนโลยีการกัดแม่พิมพ์ชั้นสูง
Programs Computer เทคโนโลยีการกัดแม่พิมพ์ชั้นสูง Company Logo

25 Programs Computer ชิ้นงานที่ได้ Company Logo

26 อุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน
Programs Computer อุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน Company Logo

27 ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน
Programs Computer ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

28 ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน
Programs Computer ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

29 ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน
Programs Computer ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

30 Programs Computer การเจาะรูชิ้นงาน Company Logo

31 Programs Computer การเจาะรูชิ้นงาน Company Logo


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com Programs Computer CAD/CAM Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google