งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com Company Logo Programs Computer CAD/CAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com Company Logo Programs Computer CAD/CAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer CAD/CAM

2 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ในกระบวนการผลิตชิ้นงานขั้นตอนแรกจะต้อง ถูกขึ้นรูปในรูป (CAD) 3D ก่อนเสมอ จากนั้น ผ่านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE) เช่น การ รับแรง การคืนรูป โดยนำคอมพิวเตอร์มา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปทรงและคุณสมบัติ จนได้มาตราฐานที่กำหนด แล้วจึงนำข้อมูลที่ ได้ไปสร้างแม่พิมพ์ (CAM) และจะเห็นว่า CAD/CAM/CAE เป็นหัวใจของการผลิตในเชิง อุตสาหกรรม

3 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer Computer Aide Design หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ซึ่ง เราอาจจะเรียกง่ายๆ ว่าง CAD การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ออกแบบ จะยังมีความหมายคลอบคลุมกว้างๆ อยู่หลายลักษณะ อาทิเช่น - การเขียนแบบในลักษณะภายฉายในวิวต่างๆรูปแบบจะเป็น 2 มิติ (Drafting) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะพื้นผิวแบบ 3 มิติ ที่ไม่มีรูปทรง แน่นอน (Free Form) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะ Solid แบบ 3 มิติ ที่มีรูปทรงแน่นอน (Hybrid) - การนำชิ้นวานส่วนต่างๆ เข้ามาประกบกันจนได้ชิ้นงานใหม่ (Assembly) - การจำลองรูปทรงของการประกอบชิ้นงาน เพื่อให้เห็นการ เคลื่อนไหวขณะทำงานจริง (Mockups) - การจำลองพื้นผิวคล้ายของจริง ไม่ว่าจะทำผิวหยาบ หรือจำลอง ผิววัสดุ (Photorealistic) - การจำลองลักษณะเหมือนจริงในขณะเดินเข้าไป หรือบินเข้าไป (Fly-Through)

4 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer Computer Aide Manufacturing หรือ คอมพิวเตร์ช่วย ในการผลิตเรียกง่ายๆ ว่า “CAM” จะเป็นลักษณะที่นำ ข้อมูล CAD 3D นำมาแปลงเป็นข้อมุลเวกเตอร์ที่ใช้ สำหรับควบคุมเครื่องกัด (CNC) เพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่จะ นำไปหล่อ, ปั้มหรือฉีดขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปทรง เดียวกับรูปทรง 3 มิติ (CAD 3D) ตรงกับผู้ที่ออกแบบ ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็น output อย่าง หนึ่งเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังมี ความหมายในเง่อื่นๆ อีก อาทิเช่น - การขึ้นรูปด้วยวิธีการ Printing Press ด้วนความดัน จนได้รูปชิ้นงาน - การทำ Die/Mold สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในรูปแบบ ต่างๆ - การกัดชิ้นงานแบบหลายแกนในชิ้นงานที่ซันซ้อนมาก - การใช้ระบบวงจรสำหรับนำเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์แบบ แมสโปรดักส์

5 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  AUTOCAD  SOLID WORKS  CATIA  UG

6 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  AUTOCAD : ใช้ในการเขียนรูป 2D ในลักษณะ งานทั่วๆไปที่ไม่มีความละเอียดมากและใช้ใน การแกะแบบของชิ้นงานที่มาจากเครื่อง Scanner3D

7 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  SOLID WORKS : วิเคราะห์ความสามารถใน การรับโหลดด้วย ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยเลือกใช้ โปรแกรม ANSYS Simulation 11.0

8 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  SOLID WORKS : ใช้ในการวิเคราะห์ราคาของ วัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิต วิเคราะห์เชิง วิศวกรรม เช่น วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ

9 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer

10 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer

11 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  การวิเคราะห์โครงสร้างแชสซีส์รถโดยสาร ชนิดพื้นต่ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ภาระกรรมที่กระทำต่อโครงสร้างแชสซีส์

12 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer พื้นที่การรับภาระกรรม

13 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  จากนั้นทำการสร้าง Mesh โดยใช้ Adaptive mesh ซึ่งแบ่งจำนวนเอลิเมนต์ออกมาทั้งสิ้น จำนวน 43,302 เอลิเมนต์ ตามที่แสดงดังรูป

14 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ผลการวิเคราห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์  การขจัดสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลาง ของรถ มีขนาดเท่ากับ 13.05 mm Max 13.05 mm

15 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ความเค้นสูงสุด  เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของ โครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 261.26 MPa

16 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer

17 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ความเครียดสูงสุด  เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของ โครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 0.00131

18 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer

19 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  สรุปผลการวิเคราะห์  ตัวประกอบความปลอดภัย  ผลการทดสอบแรงดึงได้คุณสมบัติเชิงกลของ Stainless Steel RST 4003 มีค่า Yield Strength เท่ากับ 539.03 MPa  ผลการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นดังนี้  ค่าความเค้นสูงสุด มีค่า 261.26 MPa เกิดขึ้นที่เสาบริเวณ ส่วนกลางของโครงสร้าง ซึ่งมีค่าตัวประกอบความปลอดภัย เท่ากับ 2.06  ความเครียดสูงสุด เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของ โครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 0.00131  การขจัดสูงสุด เกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลางของโครงสร้างแชส ซีส์ มีค่าการขจัดสูงสุด 13.05 mm   จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จะพบว่า ค่าความปลอดภัยมีค่าต่ำสุดคือ 2.06 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด

20 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  CATIA : ส่วนใหญ่จะใช้ในการเพิ่มหรือปรับแต่ง ผิวชิ้นงานที่ถูกสแกนมาเพื่อทำให้มีมิติและพื้นที่ ผิว

21 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer

22 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  Unigraphics (UG)  การกัดชิ้นงาน  การเจาะรู

23 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  การเขียนลายปริ้น

24 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  เทคโนโลยีการกัดแม่พิมพ์ชั้นสูง

25 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ชิ้นงานที่ได้

26 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  อุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน

27 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน

28 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน

29 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน

30 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  การเจาะรูชิ้นงาน

31 www.themegallery.com Company Logo Programs Computer  การเจาะรูชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com Company Logo Programs Computer CAD/CAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google