งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังแนวคิดการทำงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชียงคำ คณะกรร มการ กองทุนฯ กระบวนการ ทำงานหลักการ มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน หลักชัย ชาวเทศบาลตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังแนวคิดการทำงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชียงคำ คณะกรร มการ กองทุนฯ กระบวนการ ทำงานหลักการ มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน หลักชัย ชาวเทศบาลตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังแนวคิดการทำงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชียงคำ คณะกรร มการ กองทุนฯ กระบวนการ ทำงานหลักการ มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน หลักชัย ชาวเทศบาลตำบล เชียงคำ มีสุขภาพดีถ้วน หน้า เข้าถึง เข้าใจ เข้าร่วม

2 โครงสร้างการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ เป็นไปตามคำสั่งและ ระเบียบกองทุนฯ ประธาน กองทุนฯ คณะกรรมการ กองทุนฯ อนุกรรมการฝ่าย การติดตามและ ประเมินผล อนุกรรมการ ฝ่ายการเงินและ บัญชี ที่ปรึกษากองทุนฯ - ผอ. รพ. เชียงคำ - สสอ. เชียงคำ

3 เส้นทางการจัดสรรงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเชียง คำ อบรมแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ แผนของชุมชน แผนของสถานบริการ สาธารณสุข แผนบริหาร จัดการกองทุนฯ นำเสนอแผนงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ แผนผ่านการ พิจารณาของ คณะกรรมการ แผนไม่ผ่านการ พิจารณา ส่งข้อมูลแผน ให้ สปสช. ตาม โปรแกรมฯที่ ได้รับ สปสช. จัดสรร งบประมาณ ตามจำนวน ประชากร ให้ทบทวนแผน ตามคำแนะนำ ของ คณะกรรมการ กองทุนฯ


ดาวน์โหลด ppt ผังแนวคิดการทำงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชียงคำ คณะกรร มการ กองทุนฯ กระบวนการ ทำงานหลักการ มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน หลักชัย ชาวเทศบาลตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google