งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ อาคารเรียนไทยรัฐ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ.2534 งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริจาคเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ อาคารเรียนไทยรัฐ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ.2534 งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริจาคเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ๑ อาคารเรียนไทยรัฐ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ.2534 งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริจาคเงิน

6 อาคารเรียน ๒ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ. 2519 งบประมาณ 180,000 บาท เงิน งบประมาณ อบจ. สงขลา

7 อาคารเรียน ๔ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ. 2505 งบประมาณ 40,000 บาท โดยนางทอง แก้ว หุนแดงและประชาชนบริจาค

8 อาคารเรียน อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ. ศ. 2510 จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท จาก อบจ. เจ้าอาวาสวัดวัง ปริง คณะครูและรา ษฏร

9 อาคารประกอบ ๑ อาคารโรงฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน เอนกประสงค์ชั้น เดียวสร้างเมื่อ พ. ศ.2540 ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร งบประมาณ 1,030,000 บาท โดย มูลนิธิไทยรัฐ บริจาค

10 อาคารประกอบ ๒. โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมื่อ พ. ศ.2528 ขนาด 200 เมตร งบ 280,000 บาท เงิน งบประมาณ

11 อาคารประกอบ ๓. ศูนย์การเรียนฝึกอาชีพ อาคารโรง ฝึกงานชั้นเดียว งบประมาณ 45,000 บาท

12 อาคารประกอบ ๔. ห้องน้ำหญิง ส้วม 4 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ. ศ.2527 งบประมาณ 35,000 บาท

13 อาคารประกอบ ๕. ห้องน้ำชาย ส้วม 6 ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2514 งบประมาณ 15,000 บาท

14 อาคารประกอบ ๖. บ้านพักครู บ้านพักครู 2 ชั้น ขนาด 27 ตร. ม. งบประมาณ 120,000

15 สนามบาสเกตบอล กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. 2543 ใช้เงินงบประมาณ 180,000 บาท

16 สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล งบปรับปรุง พ. ศ.2549 งบประมาณ 109,000 บาท งบจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เขามีเกียรติ

17 ถนนภายในโรงเรียน ถนนเข้าโรงเรียน 120,000 บาท งบประมาณบริจาค

18 ถังเก็บน้ำ ถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 3 ถัง 1 ชุดสร้างเมื่อ พ. ศ. 2536 งบประมาณ 60,000 บาท ขนาด 120 ตร. ม.

19 สวนป่า, สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น ปรับปรุง พ. ศ.2548 งบประมาณ 28,000 บาท เงิน งบประมาณ

20 รั้วโรงเรียน

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt ๑ อาคารเรียนไทยรัฐ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ.2534 งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริจาคเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google