งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80

3

4

5 ๑ อาคารเรียนไทยรัฐ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริจาคเงิน

6 อาคารเรียน ๒ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519งบประมาณ 180,000 บาท เงินงบประมาณ อบจ.สงขลา

7 อาคารเรียน ๔ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท โดยนางทองแก้ว หุนแดงและประชาชนบริจาค

8 อาคารเรียน อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท จาก อบจ. เจ้าอาวาสวัดวังปริง คณะครูและราษฏร

9 อาคารประกอบ ๑ อาคารโรงฝึกงาน อาคารโรงฝึกงานเอนกประสงค์ชั้นเดียวสร้างเมื่อ พ.ศ.2540 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร งบประมาณ 1,030,000 บาท โดย มูลนิธิไทยรัฐบริจาค

10 อาคารประกอบ ๒. โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 ขนาด 200 เมตร งบ 280,000 บาท เงินงบประมาณ

11 ๓. ศูนย์การเรียนฝึกอาชีพ
อาคารประกอบ ๓. ศูนย์การเรียนฝึกอาชีพ อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว งบประมาณ 45,000 บาท

12 อาคารประกอบ ๔. ห้องน้ำหญิง ส้วม 4 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ.ศ.2527 งบประมาณ 35,000 บาท

13 ส้วม 6 ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 งบประมาณ 15,000 บาท
อาคารประกอบ ๕. ห้องน้ำชาย ส้วม 6 ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 15,000 บาท

14 อาคารประกอบ ๖. บ้านพักครู บ้านพักครู 2 ชั้น ขนาด 27 ตร.ม. งบประมาณ 120,000

15 สนามบาสเกตบอล กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ใช้เงินงบประมาณ 180,000 บาท

16 สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล งบปรับปรุง พ.ศ.2549งบประมาณ 109,000 บาท งบจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ

17 ถนนเข้าโรงเรียน 120,000 บาท งบประมาณบริจาค
ถนนภายในโรงเรียน ถนนเข้าโรงเรียน 120,000 บาท งบประมาณบริจาค

18 ถังเก็บน้ำ ถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 3 ถัง 1 ชุดสร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 60,000 บาท ขนาด 120 ตร.ม.

19 สวนป่า , สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น ปรับปรุง พ.ศ.2548 งบประมาณ 28,000 บาท เงินงบประมาณ

20 รั้วโรงเรียน

21 ห้องสมุด

22 ห้องคอมพิวเตอร์

23 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

24 ห้องโสต ฯ

25 ห้องคณิตศาสตร์

26 ห้องสำนักงาน

27 ห้องพยาบาล

28 ห้องวิทยาศาสตร์

29 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น

30 ห้องพระพุทธ

31 ห้องดนตรี


ดาวน์โหลด ppt นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google