งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้แบบสอบถาม ให้ผู้ป่วยเลือก กิจกรรมในแต่ละ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่เตรียม วัตถุดิบ ประเมินความสุข ของผู้ป่วย ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้แบบสอบถาม ให้ผู้ป่วยเลือก กิจกรรมในแต่ละ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่เตรียม วัตถุดิบ ประเมินความสุข ของผู้ป่วย ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ใช้แบบสอบถาม ให้ผู้ป่วยเลือก กิจกรรมในแต่ละ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่เตรียม วัตถุดิบ ประเมินความสุข ของผู้ป่วย ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันประกอบ อาหาร ผู้ป่วย ญาติ ช่วยกันชิม อาหารหลังปรุง เสร็จ ประเมินความสุข ของผู้ป่วยอีก ครั้ง วิธีการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆเป็นแบบเดียวกัน

14 ไม่มีความสุข มีความสุขน้อย เฉยๆ มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด

15 กิจกรรมการ ทำอาหาร

16

17

18

19

20 ความสุขทาง อารมณ์ ไม่มีความสุขเฉยๆมีความสุข จำนวนผู้ป่วย ( ร้อย ละ ) ก่อนทำกิจกรรม 5 (4.13)29 (23.97)87 (71.90) หลังทำกิจกรรม 1 (0.80)8 (6.60)111 (92.60)

21 กิจกรรมการ เล่นดนตรี

22

23

24

25 ความสุขทาง อารมณ์ ไม่มีความสุขเฉยๆมีความสุข จำนวนผู้ป่วย ( ร้อย ละ ) ก่อนทำกิจกรรม 14 (6.64)51 (24.17)146 (69.19) หลังทำกิจกรรม 2 (0.95)13 (6.16)196 (92.89)

26

27

28

29

30 หัวข้อปีงบ 2555 ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ผู้ป่วย SCI/ นาที 21/278021/269023/2820 ผู้ป่วย Stroke/ นาที 3/4603/3905/390 ความสุขทางอารมณ์ดี ขึ้น ( คน ) 221521 ความสุขทางอารมณ์ คงเดิม ( คน ) 287 ความสุขทางอารมณ์ แย่ลง ( คน ) 010

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ใช้แบบสอบถาม ให้ผู้ป่วยเลือก กิจกรรมในแต่ละ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่เตรียม วัตถุดิบ ประเมินความสุข ของผู้ป่วย ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google