งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 2554 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 2 ชั่วโมง สิ่งจำเป็นในห้องสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา บัตร ประจำตัวนิสิต ข้อสอบมีทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 2554 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 2 ชั่วโมง สิ่งจำเป็นในห้องสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา บัตร ประจำตัวนิสิต ข้อสอบมีทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 2554 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 2 ชั่วโมง สิ่งจำเป็นในห้องสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา บัตร ประจำตัวนิสิต ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนรายวิชาทั้งหมด 1. หลักการใช้ยาทั่วไป 10 ข้อ 2. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ 10 ข้อ 3. ยาสามัญประจำบ้าน 20 ข้อ 4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10 ข้อ 5. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 10 ข้อ

2 02 หลักการใช้ยาทั่วไป 1. บอกหลักการสำคัญในการใช้ยาทั่วไป มา 1 ข้อ (1 คะแนน ) เมื่อได้รับยามาจากแพทย์หรือเภสัช กร ก่อนใช้ควร... 2. การใช้ยาให้ถูก 5 ถูก มีอะไรบ้าง (5 คะแนน ) อ่านฉลาก / เอกสารกำกับยาให้ละเอียดและเข้าใจ 1. ถูกโรค 2. ถูกคน 3. ถูกเวลา 4. ถูกขนาด 5. ถูกวิธี

3 ข้อ 1. เว็บใดต่อไปนี้มีความน่าเชื่อถือ มากพอที่ควรจะนำมาเป็นรายการอ้างอิง ในรายงานวิชาการได้ (4 คะแนน ) A. ควร / ไม่ควร B. ควร / ไม่ควร C. ควร / ไม่ควร D. ควร / ไม่ควร ( จริงๆไม่ควร ควร สืบไปยังต้นแหล่งที่ผู้เขียนได้อ้างอิง ไว้ เช็คดูความถูกต้อง ถ้าเป็นแหล่ง ที่น่าเชื่อถือ จึงใช้ต้นแหล่งที่สืบไป นั้นเป็นรายการอ้างอิง 03 แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ

4 A. http://beautycanbe.blogspot.com/2010/01 /sibutramine.html http://beautycanbe.blogspot.com/2010/01 /sibutramine.html

5 B. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/kno wledgeinfo.php?id=16 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/kno wledgeinfo.php?id=16

6 C. http://login.totalweblite.com/design/1053/inde x.asp?pageid=45561&AccId=5972 http://login.totalweblite.com/design/1053/inde x.asp?pageid=45561&AccId=5972

7 D. http://www.oknation.net/blog/panuwat83808 4/2010/06/03/entry-1 http://www.oknation.net/blog/panuwat83808 4/2010/06/03/entry-1

8 ข้อ 2. การใช้คำค้นแบบใดใน google จะให้ ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการและปริมาณ ไม่มากเกินไปโดยส่วนใหญ่เป็นเว็บที่ น่าเชื่อถือ (1 คะแนน ) -- จะทำรายงานเรื่องกลูต้าไธโอนทำให้ผิว ขาวจริงหรือ -- ก. Glutathione ทำให้ผิวขาวจริงหรือ ข. Glutathione ฉีด ขาว ราคาพิเศษ ค. Glutathione ผิวขาว site:.or.th OR site:.ac.th OR site:.go.th

9 ข้อ 3. -- จะทำรายงานเรื่องโรคท้องร่วง – ควรหาข้อมูลจากแหล่งใดเป็นอันดับแรก (1 คะแนน ) ก.คนขายยา ข. www.Google.co.th ค.แพทย์ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ ง.หนังสือเรื่องโรคระบาดในประเทศไทย จากห้องสมุด จ.จากแหล่งไหนก่อนก็ได้

10 QUIZ 06 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1. ผู้ป่วยที่กินสารพิษชนิดใดที่ไม่ควรทำให้ อาเจียน (2 คะแนน เมื่อตอบตั้งแต่ 2 อย่างขึ้น ไป ) กรด ด่าง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ 2. ยาสามัญประจำบ้านชนิดใด สามารถแก้พิษ สัตว์กัดต่อย เช่น ตะขาบ แมงป่องต่อย แมงกะพรุนไฟ ได้ (2 คะแนน ถ้าตอบยาหม่อง ให้ 1 คะแนน ถ้ามีแอมโมเนีย ให้ 2 คะแนนทุก กรณี ) ยาดมแก้วิงเวียนเหล้าแอมโมเนีย หอม

11 QUIZ ยาที่ใช้ในระบบ ทางเดินหายใจ 1. จงบอกวิธีปฏิบัติตัวที่ดี เมื่อเป็นไข้หวัด (5 คะแนน เมื่อตอบ มากกว่า 4 อย่างขึ้น ไป ) 2. จงบอกข้อเสียหรือ อันตรายจากการใช้ยา ปฏิชีวนะอย่างพร่ำ เพรื่อไม่เหมาะสม (5 คะแนน เมื่อมี keyword 2 คำนี้ ) ปัญหาการแพ้ยา และผลข้างเคียงอื่น จากยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อดื้อยา รักษายาก ต้องใช้ยา แพงขึ้น แพร่กระจาย ง่าย เปลืองเงิน หยุดพักอยู่บ้าน พักผ่อนมากๆ ทำตัว ให้อบอุ่น ดื่มน้ำอุ่น กินอาหารอ่อน ใช้ผ้า ชุบน้ำธรรมดาเช็ดตัว หมั่นล้างมือ สวม หน้ากากอนามัยเมื่อ ต้องออกนอกบ้าน ใช้ช้อนกลาง กินยา รักษาตามอาการ


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 2554 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 2 ชั่วโมง สิ่งจำเป็นในห้องสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา บัตร ประจำตัวนิสิต ข้อสอบมีทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google